Informacje

Nowy album: Sanktuarium Świętego Antoniego

W Zielone Świątki 2019 do jaślan trafił bogato ilustrowany album: „Sanktuarium Świętego Antoniego”.

Zespół Redakcyjny tworzyli O. Paweł Sroka, O. Łukasz Pazgan, O. Artur Zajchowski, Krzysztof Czekaj, Zbigniew Dranka, Andrzej Gawlewicz, Sylwia Kopacz – Nadymus, Mariusz Świątek, Marek Maczuga, Zdzisław Świstak, Wojciech Żebracki. Korekta tekstów: Maria Karpińska. Pomoc adiustacyjna Monika Szot i Jakub Świstak. To oni wnieśli unikalne materiały tekstowe i mnóstwo zdjęć od najdawniejszych do współczesnych. Skorzystano z bogatej kolekcji widokówek Jerzego Rucińskiego i fotografii Jadwigi Steligi, Natalii Janowiec, Damiana Palara, Dariusza Tęczy, Mieczysława Mikulskiego, Stanisława Witowskiego „Iskrzyniaka” innych autorów.

Wydawcą 300 sztuk książki jest Klasztor Franciszkanów pod wezwaniem Świętego Antoniego Padewskiego w Jaśle, który zlecił edycję tego dzieła Poligrafii Redemptorystów w Tuchowie.

Całość otwierają: słowo Ojca Gwardiana i wstęp Zdzisława Świstaka – pomysłodawcy tego wydawnictwa, który podkreśla, że album jest pierwszą publikacją, która ukazuje franciszkańską świątynię jako Sanktuarium.

Tytuły kolejnych rozdziałów mówią same za siebie: „Z kart historii jasielskich Franciszkanów”, „Budowa kościoła wyniesionego do godności Sanktuarium”, „Architektura kościoła”, „Płaskorzeźby na sterczynach kościoła Franciszkanów”. W kolejnym: „Wnętrze kościoła” obrazuje się tekstem i zdjęciami: prezbiterium, kaplic: Miłosierdzia Bożego oraz świętych Antoniego, Franciszka, Maksymiliana – dwóch – zarówno tej we wnętrzu i tamtej w dolnej kondygnacji kościoła. A dalej są zdjęcia z opisem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, krzyża z wizerunkiem Chrystusa, Drogi Krzyżowej, konfesjonałów, ławek, epitafiów, tablic pamiątkowych witrażów, dzwonów, organów.

Specjalne miejsce zajmuje w tej albumowej narracji Święty Antoni Padewski. Znamy cudowne ocalenie Jego jasielskiej figury ze zniszczeń okupanta hitlerowskiego miasta. Dowiadujemy się kiedy i jak stał się Patronem Jasła, wspominając przy tym pierwszą uroczystość patronalną w 1998 i rozwój Jego Kultu.

Oddzielnie omawia się, bogato ilustrując, teren parafii i wnętrza klasztoru franciszkańskiego. Obszernie przedstawia się wydarzenia z kalendarza liturgicznego i życia duszpasterskiego Sanktuarium Świętego Antoniego.

W sposób szczególny udokumentowano jasielskie obchody 100-lecie niepodległości Polski w tej świątyni w 2018.

W innym miejscu przedstawiono antoniańskie kapliczki przydrożne Jasła. Zaglądamy też z kadrami i komentarzem na Skwer Świętego Antoniego. Dostrzega się obiekty sakralne w otoczeniu kościoła i klasztoru.

Całość ubogacają artystyczne zdjęcia Sanktuarium zgromadzone w konkursie fotograficznym “Jasło FOTOEye”. I tu sympatyczna ciekawostka! Są tu prace Józefa Żebrackiego, zaś we wcześniejszych rozdziałach podziwiamy fotografie z drona Jego syna Wojciecha.

Album zamyka przebogata bibliografia.

Lektura godna polecenia z racji wartościowego kronikarskiego zapisu posługi franciszkańskiej w Jaśle wraz dokumentalnymi ujęciami w kadrze życia tej społeczności, oddziaływającej wespół z Jej Patronem Świętym Antonim, tak skutecznie i sympatycznie na całe nasze miasto. Książkę rozprowadza Klasztor Franciszkanów.

(zjd)

SŁOWA KLUCZOWE