Kultura | rozrywka | edukacja

Konkurs „80. rocznica wybuchu II wojny światowej” (zaproszenie)

Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego zaprasza mieszkańców Jasła i powiatu jasielskiego do udziału w konkursie „80. rocznica wybuchu II wojny światowej” pod patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

W jego I kategorii uczniowie szkół podstawowych z Jasła mogą składać prace plastyczne oparte na opowiadaniach członków swoich rodzin na temat „Wspomnienia II wojny światowej w Jasielskiem w rysunku” (w formacie A4 lub A3). W II kategorii – otwartej dla wszystkich – mile widziane będą prace pisemno-fotograficzne w wersji papierowej i elektronicznej na płytce CD wykonane przez dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe z Jasła i powiatu jasielskiego na temat „Moja rodzina w okresie II wojny światowej we wspomnieniach i dokumentach archiwalnych”.

Na każdej pracy należy podać imię, nazwisko, wiek, szkołę (uczniowie), adres zamieszkania, adres e-mail.

Termin składania prac – 20 listopada 2019 r. Należy je wysyłać lub składać do przedstawiciela SMJiRJ (tel. 505 661 224) w uzgodnionych z nim godzinach w budynku archiwum Stowarzyszenia przy ul. Śniadeckich 15 (obok stadionu „Czarnych” Jasło). Każdy uczestnik musi dołączyć zgodę o treści: Wyrażam zgodę na opublikowanie podanych przeze mnie danych osobowych (imienia i nazwiska) i informacji o zajętym miejscu oraz zgodę na wykorzystanie z zachowaniem praw autorskich pracy w publikacjach SMJiRJ. Miejscowość, data, podpis uczestnika i rodzica (u niepełnoletnich).

 DO POBRANIA:  Regulamin konkursu (.pdf)

(SMJiRJ)

SŁOWA KLUCZOWE