Informacje

Ma honorowe obywatelstwo miasta. Teraz został patronem jednej z ulic

JULIUSZ JANKISZ PATRONEM ULICY NA OSIEDLU MICKIEWICZA

Jedna z ulic w Jaśle będzie nosiła imię śp. Juliusza Jankisza, zasłużonego dla lokalnej społeczności pedagoga, samorządowca oraz działacza religijnego, wyróżnionego w 2012 roku cennym tytułem honorowego obywatela naszego miasta. Zgodnie z obowiązującymi przepisami podejmowanie uchwał w sprawie nazewnictwa dróg należy do wyłącznej kompetencji radnych. Decyzja w przedmiotowej sprawie została przez nich podjęta jednogłośnie.

Droga, która za sprawą jasielskich radnych zyskała imię wybitnej osobistości zapisanej na kartach historii naszego miasta, jest położona na osiedlu Mickiewicza i biegnie od ulicy Szkolnej pomiędzy zabudowaniami Zespołu Szkół nr 3 im. prof. Stanisława Pawłowskiego („Chemika”), Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej oraz osiedla domków jednorodzinnych. Staraniem samorządu miejskiego w poprzednim roku dokonano jej całkowitej rozbudowy poprzez ułożenie kompletnie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę jednostronnego chodnika wraz z oświetleniem oraz wykonanie przeszło dwudziestu ogólnodostępnych miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Jest to główny szlak zapewniający obsługę komunikacyjną z obiektami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

Lokalizacja ulicy Juliusza Jankisza. © Źródło: Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Urzędu Miasta w Jaśle.

Z inicjatywą nadania jej imienia śp. Juliusza Jankisza wystąpiła jeszcze na początku września ubiegłego roku miejscowa parafia rzymskokatolicka. We wniosku adresowanym do burmistrza oraz Rady Miejskiej ksiądz proboszcz Tadeusz Gąsiorowski przekazał w krótkich słowach Jego zaangażowanie w sprawy społeczności Jasła. Motywując poczyniony przez niego wkład w rozwój oświaty, samorządności i religijności na poziomie lokalnym podkreślił, że „warto troszczyć się o to, aby pamięć o tak wielkim człowieku ocalić od zapomnienia w czasach kiedy niszczy się pamięć o przeszłości albo nie przykłada się do niej stosownej wagi”.

Zgodę na nazwanie ulicy imieniem śp. męża wyraziła pani Danuta Jankisz. Propozycję patrona pozytywnie zaopiniowały: Zarząd Osiedla Jasło-Mickiewicza, Rada Parafialna, a także działające przy tamtejszej wspólnocie religijnej środowiska Akcji Katolickiej oraz Caritas.

Juliusz Jankisz żył w latach 1947-2008. Przez siedemnaście lat pełnił funkcję dyrektora drugiej najstarszej szkoły w województwie podkarpackim – I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego w Jaśle. Były to lata 1982-1999 i trudny okres przemian społeczno-gospodarczych zachodzących w naszej Ojczyźnie. Mimo wielu problemów, z jakimi spotykała się ówczesna oświata, zawsze na pierwszym miejscu stawiał dobro ucznia. Swoją pasję społecznikowską realizował jako radny Rady Miejskiej Jasła w latach 1994-1998 oraz członek Zarządu Miasta. Stał na czele Społecznego Komitetu Budowy Kościoła pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, a po szczęśliwym zakończeniu inwestycji został przewodniczącym Rady Parafialnej. Był także jednym ze współzałożycieli oraz członkiem zarządu Fundacji im. prof. Romana Saphiera w Jaśle, której jednym z wiodących zadań jest wspieranie uzdolnionej młodzieży „pierwszego” liceum, wywodzącej się z rodzin o niskim statusie materialnym. Zmarł w wieku 61 lat, w przededniu obchodów jubileuszu 140-lecia istnienia „pierwszego” liceum. Spoczywa na cmentarzu komunalnym przy ulicy Zielonej.

Przedkładając projekt stosownej uchwały burmistrz Ryszard Pabian przypomniał, że w 2012 roku Rada Miejska nadała pośmiertnie Juliuszowi Jankiszowi honorowe obywatelstwo „jako wybitnej osobowości, zasłużonej w dziedzinie nauki i kultury oraz życia społecznego, której działalność przyczyniła się do wzrostu promocji miasta”.

Radni jednomyślnie opowiedzieli się w sprawie uhonorowania tej postaci. Właściwe nazewnictwo zacznie oficjalnie obowiązywać dopiero po upływie czternastu dni od momentu opublikowania uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Na przestrzeni wieków jasielskim ulicom najczęściej nadawano imiona wybitnych postaci związanych z dziejami naszego narodu lub też wybitnie zasłużonych dla miasta i jego mieszkańców. Pozostałe charakteryzują się swoim nazewnictwem poprzez nawiązanie do ważnych historycznie wydarzeń i dat, organizacji społecznych, uwarunkowań terenowych czy występującej w danym miejscu charakterystycznej roślinności. Poprzednio uchwała w sprawie nadania imienia dla miejskiej ulicy zapadła 16 grudnia ubiegłego roku kiedy patronem drogi przebiegającej po terenie strefy przemysłowej na osiedlu Gamrat został Eugeniusz Kwiatkowski, założyciel Centralnego Okręgu Przemysłowego.

W ostatnich latach proces ten wynika z potrzeb sygnalizowanych przez inwestorów, w szczególności z koniecznością zaprojektowania numeracji porządkowej dla nowo powstających budynków mieszkalnych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE