RPO

 • Kierunek – Rodzina

  Od początku marca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje projekt „Kierunek – Rodzina”. Jego głównym celem jest poprawa funkcjonowania 120 rodzin z dziećmi zamieszkałych na terenie miasta Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat będzie realizował kolejny projekt edukacyjny

  Wsparcie dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, staże i szkolenia dla uczniów, a także poprawa wyposażenia bazy lokalowej szkół - to wszystko będzie możliwe dzięki wsparciu unijnemu, które otrzymał powiat jasielski.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Ostatnie dni naboru wniosków – kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę

  Tylko do 14 października br. można składać wnioski na dofinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę (pellet) w ramach projektu „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”, o którego dofinansowanie ubiegać się będzie Miasto Jasło.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • 216 laptopów trafiło do miejskich szkół

  216 laptopów, serwer oraz drobny sprzęt informatyczny trafiło dzisiaj do ośmiu jasielskich szkół, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło. Sprzęt kupiono w ramach realizacji projektu „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, na który miasto otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Kolektory słoneczne, fotowoltaika, kotły na biomasę – Miasto Jasło ogłasza nabór

  W związku z planowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego naborem wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 3.1 Rozwój OZE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (RPO WP), Miasto Jasło zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii w Jaśle. Instalacje w domach prywatnych”. Projekt będzie polegał m.in. na budowie instalacji fotowoltaicznych, instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, zlokalizowanych na budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Jasła.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Wsparcie dla uczniów – projekt Miasto wiedzy uzyskał dofinansowanie

  Ponad 3600 uczniów skorzysta ze wsparcia w ramach projektu „Miasto wiedzy. Podniesienie jakości edukacji oraz poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia poprzez realizację zintegrowanego planu reformującego wraz z poprawą infrastruktury w Jaśle”, na który Miasto Jasło otrzymało dofinansowanie ze środków EFRR.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Powiat otrzyma dofinansowanie na modernizację szkół

  Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020. Na liście rankingowej, na miejscach 2. i 3., uplasowały się dwa projekty Powiatu Jasielskiego na dostosowanie infrastruktury placówek edukacyjnych Powiatu Jasielskiego do środowiska pracy zawodowej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Pierwsze pieniądze z nowej perspektywy dla Gminy Brzyska

  Projekt Gminy Brzyska i Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Brzyskach "Przedszkole na 5+ !" uzyskał 106 pkt i otrzymał dofinansowanie w kwocie 269 774,45 zł. Wartość całkowita projektu 299 749,45 zł.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Miasto planuje kolejne modernizacje energetyczne

  Miasto Jasło ubiega się o dofinansowanie zadania w ramach którego siedem budynków użyteczności publicznej zostanie poddane modernizacji energetycznej. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi ponad 12 mln złotych.

  CZYTAJ WIĘCEJ »
 • Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Jaśle

  Jasielscy urzędnicy starannie przygotowują się do nowego rozdania funduszy unijnych. Jednym z zadań, na jakie zamierzają pozyskać dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, jest termomodernizacja miejskich budynków użyteczności publicznej.

  CZYTAJ WIĘCEJ »