Informacje

Kompleksowa modernizacja energetyczna jasielskiego magistratu

Budynek będący siedzibą jasielskiego magistratu przechodzi właśnie gruntowną modernizację energetyczną. Zaplanowane do realizacji prace mają podnieść komfort użytkowania obiektu zarówno przez urzędników, jak i mieszkańców załatwiających swoje sprawy urzędowe, a miejscowemu samorządowi przynieść oszczędności na rachunkach za zużywaną energię niezbędną do jego bieżącego utrzymania. Ponadto korekcie ulegnie kolorystyka ścian zewnętrznych, która ma przywrócić mu atrakcyjność w stosunku do pozostałych obiektów użyteczności publicznej w ścisłym centrum naszego miasta.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

W bieżącym tygodniu rozpoczęły się roboty budowlane w związku z kompleksowym remontem znajdującego się przy ulicy Rynek budynku pełniącego siedzibę władz Jasła. Aby zapewnić bieżące funkcjonowanie urzędu konieczne było wprowadzenie pewnych ograniczeń dla odwiedzających go klientów. Stąd zdecydowano się na tymczasowe wyłączenie z użytkowania parkingu wewnętrznego oraz wejścia do obiektu od strony ulicy Basztowej. W tym celu koniecznym było wykonanie na schodach prowadzących do wejścia głównego prowizorycznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Urząd Miasta to jeden z obiektów użyteczności publicznej objętych realizowanym przez miejscowy samorząd kompleksowym projektem pod nazwą „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Miasta Jasła”.

Chcemy ograniczać zużycie energii elektrycznej, by chronić nasze środowisko, stąd też pomysł, aby również jego objąć modernizacją energetyczną. W ramach tego będą docieplone ściany, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, remont instalacji centralnego ogrzewania, ale także wymiana źródeł oświetleniowych. Przy tej okazji chcemy przeprowadzić również remont dachu. Po wielu latach niestety w wielu miejscach on przeciekał. – wyjaśnia Ryszard Pabian.

Poprawie estetycznej ulegnie również cała elewacja obiektu.

Jeśli chodzi o kolorystykę budynku to nie będzie tutaj żadnej drastycznej zmiany, ale chcemy, by jednak był on zauważalny. Stąd też pewne elementy kolorystyczne, które zostaną wprowadzone na obiekcie, a będą nawiązywały chociażby do sąsiedniego budynku mieszczącego siedzibę Starostwa Powiatowego. Po remoncie bryła samego budynku nie ulegnie żadnej zmianie. – dodaje Pabian.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace na tym obiekcie mają zakończyć się do 15 sierpnia.

WIZUALIZACJE BUDYNKU URZĘDU MIASTA (jednostka projektowa: Argasiński Robert Projektowe Usługi Komputerowe „ARGAS” Jarosław):

Wartość całego projektu opiewa na kwotę 11,3 miliona złotych, z czego tylko prace budowlane na obiekcie samego magistratu pochłoną niespełna 2,6 miliona złotych. Większość inwestycji zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Ponadto w ramach tego samego przedsięwzięcia gruntowej renowacji zostaną poddane budynki: Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej (od strony ulicy Bednarskiej), Szkoły Podstawowej nr 4 im. bpa Ignacego Krasickiego przy ulicy Wincentego Pola, Szkoły Podstawowej nr 11 im. kard. Stefana Wyszyńskiego przy ulicy Mickiewicza, Zespołu Szkół Miejskich nr 5 przy ulicy Sobniowskiej oraz siłownia i obiekt administracyjno-techniczny należące do Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Sikorskiego.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE