Kultura | rozrywka | edukacja

Dlaczego robaczek świętojański świeci?

24 marca br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle w ramach projektu „Twórcy, Słowa, Obrazy”(realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller – autorką wielu bajeczek, zbiorków wierszyków i zagadek dla dzieci, opracowań znanych baśni i legend, licznych książeczek o charakterze edukacyjnym, a także modlitw i opowieści o świętych.

Fot. MBP Jasło
Fot. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle

Podczas spotkania Ewa Stadtmüller czytała swoje książki, które tak przyjazne dziecku, bez zbędnego dydaktyzmu wskazują na fundamentalne prawdy i wartości, uczą jak postępować, aby żyć zgodnie z naturą, samym sobą i drugim człowiekiem.

Autorka opowiadała o swoich książkach, o tym jak powstają i skąd czerpie pomysły. Ewa Stadtmüller zdradziła, iż inspiracją do napisania nowych bajek były zazwyczaj pytania jej dzieci – pisarka jeśli nie znała odpowiedzi, wymyślała na ten temat jakąś fantastyczną opowieść. Tak miedzy innymi powstała bajka o świetliku, którego Bóg obdarował blaskiem z otaczającej Go jasności, gdy czteroletni syn pisarki zapytał dlaczego robaczek świętojański świeci. Wielu pomysłów dostarczają także pisarce codzienne wydarzenia.

Autorka ciekawie przedstawiła dzieciom drogę, którą musi przebyć książeczka zanim dostanie się do biblioteki i czytelników. Ponadto Ewa Stadtmüller zadawała przedszkolakom wiele zagadek, przeprowadziła kilka gier i zabaw, które bardzo rozbawiły i ośmieliły uczestników spotkania.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE