Informacje

Porozumienie pomiędzy miastem a uczelnią

Miasto Jasło zawarło porozumienie o współpracy z Podkarpacką Szkołą Wyższą im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle. Uroczyste podpisane porozumienia odbyło się 18 czerwca br., podczas zakończenia roku akademickiego Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego.

Podpisanie porozumienia
Podpisanie porozumienia.
Fot. © URZĄD MIASTA W JAŚLE

Przed nami wiele różnego rodzaju wyzwań jeśli chodzi o skorzystanie z wiedzy, którą posiada środowisko naukowe. Uczelnia istnieje już w projekcie pod nazwą „Budowa klastra innowacji technologicznych”, teraz będziemy przystępować do przeprowadzenia badań ruchu na terenie miasta, a poza tym ważna inicjatywa, która chcemy realizować: „Jasło – miasto innowacji”, bez ścisłej współpracy z środowiskiem naukowym po prostu nie mogłaby istnieć – mówi Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła.

Uczelnia i miasto w ramach porozumienia będą współpracować przy rozwiązywaniu problemów istniejących w mieście z zakresu transportu, inżynierii ruchu, logistyki, organizacji i zarządzania, ekonomii oraz gospodarki przestrzennej, wykorzystując wiedzę i zaangażowanie wykładowców i studentów. Poza tym uczelnia i miasto będą współdziałać przy realizacji projektu Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego oraz prowadzić działania edukacyjne na rzecz osób starszych poprzez realizację projektu Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dodatkowo uczelnia będzie udostępniać miastu Jasłu i jego jednostkom organizacyjnym zasoby lokalowe i sprzęt, a miasto będzie upowszechniać wśród gimnazjalistów „charakterystykę absolwenta”.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE