Informacje

Jak będą wyglądały obchody Święta Zmarłych w Jaśle

Generalne porządki na cmentarzach prowadzone będą od 25 października do 31 października 2011r. wraz z bieżącym opróżnieniem wszystkich pojemników i kontenerów na cmentarzach komunalnych przy ulicach Mickiewicza, Zielonej i Gajowej.

Święto Zmarłych
© Fot. archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Na cmentarzu przy ul. Zielonej wszystkie pojemniki po opróżnieniu zostaną ustawione przed bramami cmentarnymi, a w miejscach stałej ich lokalizacji zostaną wywieszone tabliczki informacyjne o miejscu składowania odpadów.

W dniu 31.10.2011 r. (poniedziałek) w godzinach wieczornych wszystkie pojemniki zostaną dodatkowo opróżnione, tak aby w dniu 01.11.2011 r.(wtorek) można było składować w nich wypalone znicze i kwiaty.

W dniu 31.10.2011 r. po zakończeniu handlu na placu „Bazar” w Jaśle znak B-1 „Zakaz ruchu” zostanie zasłonięty, aby w dniu 01.11.2011 r. (wtorek) płyta przeznaczona była na postój samochodów. Główne ciągi piesze, jak również tereny przyległe do cmentarzy zostaną oczyszczone przez grupę pracowników robót interwencyjnych.

Organizacja oznakowania:

I. Cmentarz komunalny ul. Zielona:
1. Parking – plac targowy „Bazar”.
2. Parking ul. Kilińskiego, Farna.
3. Ul. Zielona – ustawienie znaku C-5 „Nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie” na skrzyżowaniu z ul. Bartłomieja.
4. Ul. Kilińskiego – wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na jezdni jednokierunkowej, ze znakami B-36 „Zakaz zatrzymywania się” po obu stronach ulicy na odcinku od ul. Gołębiej do ul. Farnej.
5. Ul. Kilińskiego – za skrzyżowaniem z ul. Farną ustawienie znaku B-36 „Zakaz zatrzymywania się” z tabliczką „Nie dotyczy Inwalidów”.
6. Ul. Gołębia – za skrzyżowaniem z ul. Modrzejewskiego znak B-36 „Zakaz zatrzymywania się”.
7. Ul. Kilińskiego – zasłonięcie znaku C-2 „Nakaz jazdy w prawo“ przy wyjeździe z parkingu na ul. Kilińskiego oraz znaku D-3 „Droga jednokierunkowa“.

II. Cmentarz komunalny ul. Mickiewicza.
1. Ul. Mickiewicza – wystąpienie do Starostwa Powiatowego z powiadomieniem zarządcy drogi t.j. Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle o ustawienie znaków B-36 „Zakaz zatrzymywania się” po lewej stronie w kierunku osiedla „Gamrat“ od skrzyżowania z ul. Kaczorowy do skrzyżowania z ul. Starowiejską.
2. Postój samochodów na parkingu przy ul. Mickiewicza oraz na drodze dojazdowej do Domu Przedpogrzebowego i na parkingu wewnętrznym cmentarza.

III. Cmentarz komunalny ul. Gajowa.
Postój samochodów na parkingu i wzdłuż ul. Gajowej.

Proponowane zmiany organizacji ruchu będą wprowadzone na okres:

1.Ul. Zielona, ul. Gołębia i ul. Kilińskiego od 31.10.2011 r. w godz. popołudniowych do 02.11.2011 r.
2. Ul. Mickiewicza od 31.10.2010 r. do 02.11.2011 r.
Ustawienie znaków oraz ich zdemontowanie odbędzie się w w/w terminach.

Na cmentarze przy ul. Mickiewicza i ul. Gajowej inwalidzi mają możliwość wjazdu na teren obiektu.

Celem zmniejszenia ilości pojazdów przy cmentarzu na ul. Mickiewicza i umożliwienia przyjazdu do cmentarza i powrotu do centrum miasta, Zakład Pogrzebowy „Hades“ w Jaśle wynajmie autobus z przystankiem początkowym ul. Dworcowa, a Zakład Pogrzebowy przy ul. Szajnochy wynajmie autobus, który będzie miał przystanek początkowy przy ul. P. Skargi obok kościoła FARA i od godz. 8.oo do 17:oo. będzie możliwy przejazd w cyklu ciągłym tymi autobusami. Przejazdy w/w autobusami będą bezpłatne.

Wzorem ubiegłego roku na cmentarzu przy ul. Gajowej i ul. Mickiewicza zostaną ustawione przenośne kabiny „WC” na koszt Administratora t.j. Zakładu Pogrzebowego „Hades“w Jaśle.

Na cmentarzach przy ul. Mickiewicza i ul. Zielonej wprowadzone zostaną stałe dyżury pracowników Zakładu Pogrzebowego „Hades“ w Jaśle, odpowiedzialnych za udzielanie informacji oraz bieżące utrzymanie porządku.

Nad całością organizacji ruchu i bezpieczeństwem nadzór sprawować będzie Policja i Straż Miejska.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jak będą wyglądały obchody Święta Zmarłych w Jaśle”