Informacje

PSIM wchodzi w decydującą fazę

Rada Powiatu w Jaśle podjęła w czwartek uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków na realizację projektu pod nazwą „Kompleksowa informatyzacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle jako element PSIM”. Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej w lecznicy będzie kosztowała budżet powiatu 410 tysięcy złotych.

Szpital Specjalistyczny w Jaśle
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiejsza uchwała jest niezbędna do podpisania umowy przez dyrekcję placówki z Urzędem Marszałkowskim w Rzeszowie o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Środki na realizację projektu (300 tysięcy złotych w 2012 roku i 110 tysięcy złotych w 2013 roku) zostaną przekazane Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle w formie dotacji celowej.

Całkowita wartość zadania szacowana jest na poziomie 2 752 000 złotych, a dofinansowanie ze środków unijnych wynosi 85 procent kosztów kwalifikowanych. Ostateczna kwota będzie znana dopiero po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych i może ulec korekcie.

W roku bieżącym szpital planuje zrealizować studium wykonalności projektu.

Projekt ten jest wynikiem rozmów, które trwają około czterech lat. Ma na celu zinformatyzowanie wszystkich szpitali w województwie podkarpackim. Na pewno ułatwi to działanie szpitali. Łatwiej będzie można konsultować pewne badania wysyłając obraz drogą internetową w każdą część świata. Obniży to również koszty, ponieważ nie będą potrzebne klisze i odczynniki. Będzie to miało również wpływ na ochronę środowiska, ponieważ te używane odczynniki nie są dla niego obojętne. – wyjaśnia Adam Kmiecik, starosta jasielski.

Zgodnie z założeniami Podkarpacki System Informacji Medycznej będzie służył gromadzeniu, analizie i udostępnianiu zasobów cyfrowych z udzielonymi lub planowanymi świadczeniami opieki zdrowotnej w placówkach służby zdrowia na terenie całego województwa. Bierze w nim udział osiem szpitali wojewódzkich, dziewiętnaście powiatowych i miejskich oraz wojewódzka przychodnia specjalistyczna.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE