Na drogach

By dzieci były bezpieczne na drodze

Policjanci z jasielskiej drogówki rozdawali dzieciom odblaskowe elementy. Dla uczniów przekazała je fundacja Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W warunkach ograniczonej widoczności, dziecko wyposażone w taki sposób, jest o wiele bardziej bezpieczne.

Spotkanie z dziećmi
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wczoraj policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego jasielskiej komendy odwiedzili Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle. Spotkali się tam z uczniami i ich opiekunami. W trakcie lekcji dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz postępowania w sytuacjach stanowiących dla nich zagrożenie. W trakcie spotkania funkcjonariusze szczególną uwagę zwrócili na konieczność stosowania przez pieszych elementów odblaskowych. Żegnając się z dziećmi wręczyli uczniom odblaski przekazane przez Fundację Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i zachęcali do ich używania.

Mamy zimę, dni są krótkie, wcześnie zapada zmrok. Wyposażając dzieci w elementy odblaskowe zmniejszamy ryzyko, że dojdzie do nieszczęścia. Nawet jeśli popełnią błąd, kierowca dostrzeże ich znacznie wcześniej, dzięki czemu może zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć. Odzież, plecak, tornister posiadający elementy odblaskowe sprawia, że dzieci są lepiej widoczne w świetle reflektorów samochodowych, a przez to bezpieczniejsze.

Pamiętajmy o tym, nośmy odblaski, bądźmy widoczni i bezpieczniejsi.

(KPP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE