Informacje

Wygodniej i estetyczniej w centrum Kołaczyc

Wygodniej będzie poruszało się kierowcom oraz pieszym w centrum Kołaczyc. Po generalnym remoncie ulice Szewska i Szpitalna będą miały nowy asfaltowy „dywanik”, a piesi nie będą potykać się na wystających płytach chodnikowych. Roboty budowlane mają zakończyć się razem z ostatnim dzwonkiem lekcyjnym w bieżącym roku szkolnym, czyli pod koniec czerwca.

Ulica Szpitalna w Kołaczycach przed remontem
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ulice: Szpitalna i Szewska to jedne z reprezentacyjnych dróg w centrum miejscowości Kołaczyce. Przy jednej, w miejscu wyburzonego dawnego kina, powstał duży plac parkingowy z kilkudziesięcioma miejscami postojowymi, z którego na co dzień korzystają chociażby osoby załatwiające sprawy w pobliskim urzędzie, a w niedziele parkują tutaj wierni z parafii pod wezwaniem Świętej Anny.

Przy drugiej zaś usytuowany jest budynek dawnego Gminnego Ośrodka Kultury, a w nim kilka ważnych dla życia społecznego miejscowości instytucji: biblioteka publiczna, urząd pocztowy, posterunek Policji i remiza Ochotniczej Straży Pożarnej.

Jest tu duża sala bankietowa, w której odbywają się różne uroczystości gminne, z jej wynajmu korzystają również osoby prywatne organizujące uroczystości rodzinne. Jest to dosyć ważny budynek i dobrze by było, żeby do niego prowadziły nie tylko funkcjonalne drogi, ale też zadbane. – podkreśla Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce.

Obecnie jest jednak odwrotnie. Nawierzchnia ulic jest mocno zniszczona. Mimo wcześniejszych prób jej łatań, posiada liczne ubytki i spękania. Do tego chodniki, z których wystają mało estetyczne płyty betonowe, jeszcze z „poprzedniej epoki”.

Ale to się zmieni. Gmina wyłoniła już wykonawcę robót budowlanych. Jedyną ofertę złożyło jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. W ramach inwestycji przebudowie ulegnie jezdnia, która najpierw zostanie wyprofilowana, a później zyska nową nawierzchnię asfaltową. Po remoncie obie ulice będą miały długość 166 metrów oraz 5,5 metra szerokości. Wyregulowane mają być studzienki kanalizacyjne. Zmodernizowane zostaną również ciągi piesze poprzez ułożenie betonowych krawężników i nowej nawierzchni z estetycznej kostki brukowej. Po obu stronach jezdni w miejscach, jak dotychczas.

Są one w centrum miejscowości, bardzo często wykorzystywane przez pieszych i samochody. Od lat zależało nam na tym, aby je wyremontować. Ciesze się, że po remoncie będą ładną wizytówką Kołaczyc. Położona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa, powstaną nowe chodniki. Przy okazji będę starała się urządzić plac dla samochodów koło byłego Gminnego Ośrodka Kultury. – mówi pani burmistrz.

Małgorzata Salacha
Małgorzata Salacha, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce: Jako burmistrz staram się systematycznie w każdej miejscowości wykonywać remonty dróg. Teraz padło na Kołaczyce. W ubiegłym roku była to droga w Bieździadce „Góry”, czy Bieździedza „Łazy”. Te ulice są jednymi z najważniejszych w gminie, ponieważ bardzo często słyszę, że jest usytuowana reprezentacyjnie w centrum miejscowości. Więc padł wybór na nie. Poza tym do Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych nie wszystkie drogi gminne mogą się zakwalifikować, ponieważ one muszą spełniać pewne parametry. Między innymi mają być ciągiem komunikacyjnym łączącym się z drogą krajową, czy drogą powiatową. A więc nie może to być jakaś droga osiedlowa czy „ślepa”. Na taką drogę nie dostalibyśmy dotacji, ponieważ nie zakwalifikowałaby się do tego programu.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przebudowa ulic: Szpitalnej i Szewskiej została dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (etap II), czyli w połowie zostanie pokryty z budżetu państwa, a w połowie przez miejscowy samorząd. Koszt zadania po przetargu wynosi 283 tysiące złotych. Plus środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego oraz nadzór nad realizacją inwestycji.

Ulica Szpitalna w Kołaczycach przed remontem
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ulica Szpitalna w Kołaczycach przed remontem
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ulica Szewska w Kołaczycach przed remontem
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ulica Szewska w Kołaczycach przed remontem
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Ulica Szewska w Kołaczycach przed remontem
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Od początku wprowadzenia tzw. „schetynówek”, w powiecie jasielskim udało się – przy wsparciu państwowych dotacji – zrealizować następujące zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1850R Jasło – Zręcin” (jednostka realizująca: powiat jasielski, rok: 2009), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1832R Bączal – Skołyszyn” (jednostka realizująca: powiat jasielski, rok: 2009), „Przebudowa ulic: Kościuszki, Rynek i Kazimierza Wielkiego w Jaśle” (jednostka realizująca: Miasto Jasło, rok: 2009), „Remont dróg gminnych nr 113518 ul. Rynek nr 113519 ul. Plac Kościuszki – poprawa przepustowości komunikacyjnej i bezpieczeństwa drogi wojewódzkiej nr 993 i 992” (jednostka realizująca: Gmina Nowy Żmigród, rok: 2009), „Remont drogi gminnej nr 1842 w km 0+000-0+658 w Pielgrzymce” (jednostka realizująca: Gmina Osiek Jasielski, rok: 2009), „Przebudowa drogi gminnej nr 113352R Warzyce – Bierówka” (jednostka realizująca: Gmina Jasło, rok: 2009), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – ll etap” (jednostka realizująca: powiat jasielski, rok: 2010), „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Jaśle” (jednostka realizująca: Miasto Jasło, rok: 2011), „Przebudowa drogi gminnej Bieździedza – Turczyn 113404R w km 0+000 – 1 +000, etap I” (jednostka realizująca: Gmina Kołaczyce, rok: 2011), „Przebudowa drogi powiatowej nr 1837R Kołaczyce – Sieklówka – Lubla – IV etap” (jednostka realizująca: powiat jasielski, rok: 2012).

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Wygodniej i estetyczniej w centrum Kołaczyc”