Kultura | rozrywka | edukacja

„Generacje – Kreacje. Współpraca międzypokoleniowa”

W grudniu br. Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” zakończyła działania związane z projektem „Generacje – Kreacje. Współpraca międzypokoleniowa”. Celem projektu była integracja oraz aktywizacja społeczna i kulturalna dzieci z Domów Dziecka i seniorów z Uniwersytetów III Wieku. Projekt był realizowany w 6 miastach: Toruniu, Jaśle, Łodzi, Przemyślu, Zamościu i Poznaniu.

Fot. © MBP w Jaśle / Beata Szybka

W Jaśle projekt zakończył się spektaklem „Podaj mi rękę”, w którym udział wzięli studenci Uniwersytetu III Wieku oraz dzieci z Domu Dziecka w Wolicy. Obie grupy wcieliły się w ludzi czekających na pociąg, będących w różnych sytuacjach życiowych. Wychowankowie Domu dziecka oraz seniorzy wiele się od siebie nawzajem nauczyli podczas zajęć organizowanych w ramach projektu. Myślę, że współpraca międzypokoleniowa, którą zainicjowały „Generacje – Kreacje”, będzie trwać, pomimo sfinalizowania inicjatywy – mówi Małgorzata Piekarska, Koordynatorka kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”.

Realizacja projektu „Generacje-Kreacje” miała na celu zapobieganie marginalizacji dwóch zróżnicowanych wiekowo grup społecznych, których uczestnictwo w życiu społecznym i kulturalnym jest bardzo ograniczone lub nie istnieje. Wspólne wyjścia do teatru, na koncerty i na wystawy, a także udział we wspólnych warsztatach plastycznych, muzycznych czy teatralnych miały na celu nie tylko przekaz kulturowy. Dobre relacje pomiędzy dziećmi a seniorami to najlepszy kapitał społeczny, zwłaszcza w przypadku dzieci pozbawionych na co dzień rodzicielskiej troski i wsparcia – mówi Elżbieta Olszewska, Dyrektor Programowy Fundacji „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”, pomysłodawczyni projektu „Generacje-Kreacje”.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Projektu na rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012-201, Grupy Lotos i Fundacji Orange.

(Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”)

SŁOWA KLUCZOWE