Kultura | rozrywka | edukacja

Sienkiewicz pędzlem i kredką

Jasielski Dom Kultury po raz kolejny zaprasza dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów powiatu jasielskiego do udziału w konkursie plastycznym w ramach Przeglądu Twórczości Plastycznej.

W tym roku bohaterem jest Henryk Sienkiewicz, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla. Termin nadsyłania prac na adres Jasielskiego Domu Kultury upływa 4 listopada br. Rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród oraz otwarciem wystawy odbędzie się 18 listopada br. w JDK.

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza, z racji 100. rocznicy jego śmierci. Autor trylogii: „Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski” oraz innych znanych powieści m.in. „Quo Vadis”, „Krzyżacy”, „W pustyni i w puszczy”, był także dziennikarzem, podróżnikiem i wnikliwym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Te spostrzeżenia znalazły odzwierciedlenie w powieściach, nowelach, materiałach dziennikarskich Sienkiewicza, wpisując się na stałe do polskiej literatury. Prace zgłaszane do konkursu, zgodnie z wymogiem organizatora, powinny więc być inspirowane twórczością pisarza: ilustracje mogą przedstawiać wybraną scenę lub postać z dowolnego utworu noblisty.

Celem konkursu jest m.in. popularyzacja dorobku Henryka Sienkiewicza, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej oraz prezentacja i popularyzacja artystycznej twórczości dziecięcej – mówi Ewa Kusiak, plastyk Jasielskiego Domu Kultury, organizator konkursu.

Szczegółowe zasady określa regulamin.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE