Informacje

Jasło ma dwóch nowych honorowych obywateli

Do panteonu honorowych obywateli miasta Jasła zostały dzisiaj włączone dwie kolejne osoby. Ten prestiżowy tytuł nadano pośmiertnie Karolowi Głowie, społecznikowi i byłemu dyrektorowi Jasielskiego Domu Kultury oraz Stanisławowi Zubelowi, samorządowcowi – przewodniczącemu Rady Miejskiej pierwszej kadencji. Ponadto radni miejscy wyrazili zgodę na przyznanie tytułu „Zasłużonego dla Miasta Jasła” Stanisławowi Zającowi, emerytowanemu kolejarzowi i wieloletniemu samorządowcowi.

Wnioskodawcą pośmiertnego nadania tytułu „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” Karolowi Głowie oraz Stanisławowi Zubelowi było Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego. Jak wyjaśnił Henryk Rak, przewodniczący Rady Miejkiej Jasła, projekty stosownych uchwał w tej sprawie zostały przygotowane w oparciu o obowiązujący od 1 grudnia 2003 roku regulamin dotyczący zasad i trybu nadawania tego prestiżowego wyróżnienia oraz na podstawie pozytywnej rekomendacji wydanej przez obradującą w dniu 24 września br. kapitułę do spraw nadawania tytułu.

Pierwszym z wyróżnionych dzisiaj został śp. Karol Głowa (1952-2013). Władze Jasła uzasadniły przyznanie mu honorowego obywatelstwa naszego miasta „za podejmowanie działań w zakresie popularyzacji wiedzy o Jaśle i jego historii”. W latach 1991-2007 piastował stanowisko dyrektora Jasielskiego Domu Kultury. To m.in. z jego inicjatywy rozpoczęto, we współpracy z Ojcami Franciszkanami, coroczną publiczną zbiórkę funduszy na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego na rzecz miejscowego szpitala. Od 1991 do 1995 roku był prezesem Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, który zainicjował organizowany corocznie do dnia dzisiejszego Turniej Wiedzy o Jaśle z udziałem uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Współredagował lokalne czasopismo „Obiektyw Jasielski”. Od 2007 roku udzielał się również w Fundacji im. Stefanii Woytowicz, której był współzałożycielem i prezesem. Z inicjatywy tego stowarzyszenia organizowane były obozy letnie dla dzieci i młodzieży polonijnej z Kresów Wschodnich.

Do grona honorowych obywateli Jasła dołączył również śp. Stanisław Zubel (1927-2005), pełniący funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła I kadencji w latach 1990-1994. W uzasadnieniu uchwały podano, że przy jego udziale podjęto szereg uchwał, które zapoczątkowały w naszym mieście poważne zmiany społeczne i gospodarcze. Przez wiele lat działał w Stowarzyszeniu Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, na niwie którego udzielał się w szeregu inicjatywach skierowanych do społeczności lokalnej.

Trzeci z projektów uchwał podejmowanych na dzisiejszej sesji miejskiej dotyczył przyznania Stanisławowi Zającowi tytułu „Zasłużonego dla Miasta Jasła” za zasługi dla rozwoju Jasła w dziedzinie inicjatyw gospodarczych.

Stanisław Zajac (FOT. archiwum © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Inicjatorem wyróżnienia emerytowanego kolejarza i wieloletniego samorządowca był przewodniczący Rady Miejskiej Jasła Henryk Rak. Jak argumentował, Stanisław Zając w czasie swojej pracy na rzecz lokalnej społeczności podejmował wiele działań i inicjatyw, które miały na celu bieżące funkcjonowanie miasta oraz jego dalszą przyszłość. Pochwalił go szczególnie za aktywność zmierzającą do poprawy stanu i budowę nowej infrastruktury drogowej oraz kolejowej, a także wielu obiektów użyteczności publicznej w naszym mieście.

Stanisław Zając był radnym miejskim w latach 1998-2014, a od 2014 roku radnym powiatowym pełniącym w tym czasie m.in. funkcję wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz nieetatowego członka Zarządu Powiatu w Jaśle. W obecnych wyborach samorządowych nie ubiegał się o reelekcję.

Nie wyznaczono jeszcze konkretnego terminu ani miejsca wręczenia pamiątkowych medali i grawertonów potwierdzających nadanie tych prestiżowych miejskich wyróżnień. Okazją do tego mają być wydarzenia związane ze zbliżającymi się obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Ostatni raz tytuły „Honorowego Obywatela Miasta Jasła” oraz „Zasłużonego dla Miasta Jasła” zostały wręczone w 2015 roku w trakcie uroczystości z okazji 650-lecia nadania Jasłu praw miejskich.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE