Informacje

W dobie pandemii: miasto dopłaci mieszkańcom do wody i ścieków

Samorząd Jasła, w celu zapobiegania negatywnym skutkom społecznym wśród mieszkańców miasta spowodowanym epidemią koronawirusa, podjął uchwałę wprowadzającą dopłatę dla gospodarstw domowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Na odciążenie portfeli obywateli urzędnicy z ratusza przeznaczą do końca bieżącego roku nieco ponad 120 tys. złotych.

Jasielscy radni, którzy w związku z obostrzeniami wynikającymi z wciąż obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii spowodowanym chorobą zakaźną wywołaną koronawirusem po raz kolejny obradowali w trybie zdalnym, zdecydowali dzisiaj o wysokości dopłat dla gospodarstw domowych dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ulgami objęto grupę odbiorców usług obejmującą gospodarstwa domowe.

Zgodnie z zawartymi w stosownej uchwale zapisami samorząd dopłaci Miejskiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. odpowiednio: jedenaście groszy brutto do każdego dostarczonego kubika wody do użycia wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe oraz dziewięć groszy brutto do każdego kubika ścieków odprowadzanych do kanalizacji ogólnospławnej. Rozliczenie z odbiorcami za usługę obowiązywać będzie na podstawie wskazań urządzenia pomiarowego lub wodomierza, w razie braku wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego w oparciu o rozporządzenie w sprawie przeciętnych norm zużycia wody.

Podejmując stosowną uchwałę lokalne władze wyszły z założenia, że taka forma pomocy finansowej wobec swoich współobywateli chociaż stopniowo zapobiegnie negatywnym skutkom społeczno-gospodarczym wywołanym trwającą sytuacją sanitarno-epidemiologiczną związaną z epidemią koronawirusa.

Propozycja urzędników ratusza została przyjęta jednomyślnie przez wszystkie trzy kluby funkcjonujące w samorządzie miejskim ósmej kadencji.

Odciążenie domowych budżetów jaślan obejmie okres od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku. Z przygotowanych kalkulacji na bezpośrednie wsparcie dla mieszkańców samorząd przeznaczy z lokalnej kasy kwotę 120 100 złotych.

Krzysztof Czeluśniak, przewodniczący klubu radnych „Jaślanie” przy Radzie Miejskiej Jasła skomentował w trakcie obrad: – My, jako klub „Jaślanie”, mówiliśmy o tych dopłatach już na początku roku. Wtedy było mówione, że niestety nie ma pieniędzy. Wyszło jak wyszło. Cieszę się, że wchodzi ta dopłata, bo jest to potrzebne. Dla niektórych są to groszowe sprawy, a dla niektórych duże.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE