Informacje

W Jaśle stawiają na edukację najmłodszych

Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to nowa oferta edukacyjna skierowana do najmłodszych mieszkańców Jasła – miasta wiedzy. Dzięki zaangażowaniu lokalnego samorządu, przedsiębiorców oraz społecznych partnerów uczniowie będą mogli odkrywać interesujące pokłady nauki biorąc udział w atrakcyjnych wykładach i warsztatach. Z uwagi na obecną sytuację sanitarno-epidemiologiczną zajęcia dla wszystkich zainteresowanych prowadzone będą wirtualnie, zaś dla przeszło setki zarejestrowanych maluchów w trybie stacjonarnym.

Rzeszów, Mielec, Dębica, Stalowa Wola, a od dzisiaj Jasło to pięć podkarpackich miejscowości, w których realizowane są zajęcia Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Projekt edukacyjny, adresowany do uczniów od siódmego do dwunastego roku życia, ma na celu rozwijanie lub wzbudzanie zupełnie nowych zainteresowań wśród najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Ciekawie prowadzone wykłady naukowe czy warsztaty praktyczne angażują dzieci do aktywnego zdobywania wiedzy z zakresu nauk technicznych.

Jak podkreśla Łukasz Szuba, dyrektor Fundacji Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza, udział w zajęciach Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego cieszy się każdego roku i we wszystkich miejscach ogromnym zainteresowaniem ze strony najmłodszego pokolenia. Nic więc dziwnego, że podczas każdego z naborów liczba kandydatów znacząco przewyższa ilość wolnych miejsc.

Łukasz Szuba | (FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Wyraża on nadzieję, że podobnie będzie również podczas rejestracji do nowej filii w Jaśle.

Fundacja powstała w 2012 roku. Zajmuje się przede wszystkim popularyzacją edukacji, wiedzy, nauki i pokazywaniem, że postawa „nauka przez całe życie” jest tego warta i trzeba próbować w ten sposób dążyć. Wszystkie nasze projekty, które realizujemy, staramy się robić atrakcyjnie i pokazywać naszym uczestnikom nieco ciekawszą stronę edukacji. Mam nadzieję, że to nam się udaje. Chyba przez te lata możemy powiedzieć, że odnosimy sukces dlatego, że do naszych projektów jest około czterech, pięciu chętnych na jedno miejsce, a z samego uniwersytetu dziecięcego mamy już ponad 29 tysięcy dzieci, które przeszły przez nasze zajęcia. Organizujemy projekty dla szkół podstawowych, średnich, studentów, przekonaliśmy też do siebie starsze osoby i realizujemy też zajęcia dla dorosłych. Dziecięcy Uniwersytet Techniczny to jest nasz sztandarowy projekt i myślę, że najbardziej rozpoznawalny jeśli chodzi o nasz region. – mówi Łukasz Szuba.

Obecność Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego w Jaśle nie byłaby możliwa bez ogromnego zaangażowania ze strony partnerów – samorządu i lokalnych przedsiębiorców.

Bartosz Ziaja, sekretarz Jasielskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców kładzie nacisk na potencjał jaki drzemie wśród najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Dlatego organizacja podjęła się starań, by wesprzeć edukację dzieci i młodzieży w zakresie przedsiębiorczości.

Bartosz Ziaja | (FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Nie będę ukrywał, że nasza inicjatywa spotkała się z ogromnym entuzjazmem zarówno wśród członków stowarzyszenia, jak i podmiotów, które nie są zrzeszone. Ponad siedemdziesiąt procent budżetu pochodzi zarówno ze środków własnych stowarzyszenia, jak i samych darczyńców. Głównymi sponsorami są Erko i Jafar. Natomiast nie byłoby tego zdarzenia bez sponsorów typu Gamrat, Solgam czy Habys. Dodatkowo jest sporo firm, które wniosły symboliczną złotówkę, aczkolwiek przyczyniły się do tego działania. Mam nadzieję, że to będzie proces, a nie jednorazowe zdarzenie. – powiedział.

Dzięki partnerom, udział we wszystkich zajęciach będzie bezpłatny. – Dla uczestników to jest ważne, nikt za nie nie będzie płacił. – zaznaczył Łukasz Szuba.

Jednym z mecenasów, bez którego nie byłaby możliwa realizacja tego projektu edukacyjnego, jest miasto Jasło.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Burmistrz Ryszard Pabian wyjaśnia: – Samorząd Jasła już od wielu lat realizuje działania pod nazwą „Jasło – miasto wiedzy”. To nie tylko nauczanie w naszych przedszkolach i szkołach podstawowych, ale też szeroka propozycja chociażby w postaci Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego. Tą jesienią rozpoczynamy już jedenastą edycję. To także inne działania jak Festiwal Nauki, Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, gdzie młodzież w formie działań badawczo-naukowych realizuje swoje pomysły pod opieką nauczyciela. Grupy robocze starają się zrealizować temat, który stawiają sobie jako pytanie do rozwiązania. Ale to także Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie osoby, które nadal są chętne poznawania świata mogą się spotykać, wysłuchiwać przeróżnego rodzaju wykładów. Do tych wszystkich działań dołączamy dzisiaj Dziecięcy Uniwersytet Techniczny.

Idea projektu spotkała się z pozytywnym odbiorem również w Urzędzie Gminy Jasło. Piotr Sikora, kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego i Oświaty tego urzędu podkreśla, że przedsięwzięcie pokrywa się z samorządową strategią rozwoju edukacji wśród mieszkańców.

Piotr Sikora | (FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Jak wiele innych samorządów, dostrzegamy potrzebę wsparcia w zakresie kształcenia kluczowych kompetencji w obszarze nauk przyrodniczych czy technicznych. Dowodem tego jest chociażby to, że w czerwcu tego roku zakończyliśmy realizację na terenie gminy Jasło dużego projektu edukacyjnego pod nazwą „Nowa jakość kształcenia w gminie Jasło”, którym objęliśmy siedem z ośmiu naszych szkół podstawowych. Jedna ze szkół skorzystała z takiego wsparcia przy okazji partnerstwa z miastem. Wartość tego projektu to ponad 1,3 miliona złotych. W ramach tego projektu podnosiliśmy kompetencje nauczycieli i uczniów w zakresie nauk przyrodniczych, przeprowadziliśmy szereg różnego rodzaju zajęć, wyjazdów edukacyjnych, wybudowaliśmy również mini-obserwatorium astronomiczne przy Szkole Podstawowej w Warzycach. Tak więc to wszystko jest dowodem na to, że my widzimy potrzebę wsparcia szkół ze względu na to, że odczytujemy to jako inwestycję w przyszłość. Liczymy, że dzięki temu nasze dzieci będą mogły w przyszłości sprawniej poruszać się po rynku pracy i jakoś łatwiej się na nim odnaleźć. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję inicjatorom tego projektu edukacyjnego za zaproszenie gminy Jasło. My długo nie zastanawialiśmy się nad uczestnictwem w tym projekcie. To była naturalna kolej rzeczy, że zgodziliśmy się na przyjęcie tej propozycji. Cieszę się, że uczniowie naszych szkół będą mogli skorzystać z tej oferty edukacyjnej. Mam nadzieję, że jak najwięcej uczniów zgłosi się do udziału w tym projekcie. – powiedział.

Jedno miasto, dwa uniwersytety dziecięce

Będzie to już drugi uniwersytet dziecięcy działający na terenie naszego miasta. Obydwa przedsięwzięcia nie będą ze sobą konkurować, a wręcz przeciwnie – inicjatorzy zamierzają ze sobą ściśle współpracować.

Odpowiedzialna za realizację Jasielskiego Uniwersytetu Dziecięcego Dorota Woźnica, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej tłumaczy, że zarówno tematyka, jak i harmonogram zajęć na obydwu uniwersytetach nie będą się ze sobą powielać.

Dorota Woźnica | (FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Obydwa uniwersytety zmieszczą się w Jaśle – mieście wiedzy. – podkreśla Dorota Woźnica. – Skontaktowaliśmy się z państwem, którzy organizują obecnie semestr Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Na szczęście te zajęcia nam się nie powielą. Tematy będą się różnić. Myślę, że każdy znajdzie coś ciekawego, co będzie mogło odpowiedzieć na jego zainteresowania. Troszeczkę jest inna grupa wiekowa, ponieważ na Jasielski Uniwersytet Dziecięcy przyjmujemy dzieci od szóstego do dziesiątego roku życia. Tutaj dzieci są troszeczkę starsze.

Ograniczenia przez pandemię

Pandemia koronawirusa nieco pokrzyżowała plany organizatorom Dziecięcego Uniwersytetu Technicznego. Choć nie zatrzymała całkowicie możliwości realizacji zajęć to jednak mocno ograniczyła warunki techniczne.

Łukasz Szuba mówi o planach na semestr zimowy 2020/2021. – Pandemia nas trochę zmieniła. Jeśli chodzi o pierwszy semestr w Jaśle to będziemy mieli trzy rodzaje zajęć. Wykłady popularnonaukowe, które będą odbywać się online. Będziemy na nie zapraszać wszystkie osoby, które zamieszkują miasto Jasło i cały powiat do tego, aby skorzystać z naszych zajęć. Podobnie, czyli online, będą się odbywały „naukowe niedziele”. Są to warsztaty, które przenieśliśmy do z reala do świata wirtualnego. Polegają one na tym, że na kilka dni przed terminem podajemy listę materiałów, które trzeba przynieść na zajęcia i już z nami realizować warsztaty. Ostatnia i najbardziej oczekiwana przez nas metoda realizowania zajęć, czyli warsztaty w realnym świecie. Realizowane będą w Szkole Podstawowej nr 2, w której otworzono nam drzwi. Zajęcia odbywać się będą w małych, piętnastoosobowych grupach, trzymając się obostrzeń i wszystkich restrykcji, które są związane z pandemią.

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian liczy na to, że „wszystkie zajęcia spotkają się z zainteresowaniem ze strony dzieci i młodzieży, a przede wszystkim przyniosą korzyść, którą będzie poznawanie świata poprzez naukę”.

Koordynatorem filii DUT w Jaśle jest Maciej Pętlak:

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Szczegółowe informacje znajdą państwo na stronie internetowej: https://dolina-wiedzy.pl/dut/filie-dut/jaslo/.

MÓWI Ryszard Pabian, burmistrz Jasła:

 

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE