Na drogach

Przebudowa ulic osiedlowych w Jaśle

Przebudowa ulic | FOT. © zdjęcie ilustrujące / terazJaslo.pl / Damian Palar

Miasto wyłoniło wykonawcę robót, które w najbliższym czasie będą prowadzone na pięciu jasielskich osiedlach. Odnowione zostaną nawierzchnie tych wybranych ulic, które z powodu swojego złego stanu technicznego powodują wiele uciążliwości dla mieszkańców. Na ten cel samorząd przeznaczy nieco ponad dwieście tysięcy złotych. Prace potrwają do końca miesiąca.

W drodze postępowania przetargowego prowadzonego przez samorząd miejski wybrano wykonawcę zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa ulic osiedlowych w Jaśle”. Prace remontowe, które realizowane są corocznie na poszczególnych obszarach miasta, tym razem będą prowadzone w pięciu wybranych miejscach. Nowa nawierzchnia zostanie ułożona na wytypowanych przez urzędników, w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców i zarządów poszczególnych osiedli odcinkach ulic, które z uwagi na swój fatalny stan techniczny stwarzają zagrożenie dla potencjalnych użytkowników, a tym samym wpływają na dyskomfort komunikacji pomiędzy poszczególnymi częściami naszego miasta.

Tegoroczne roboty obejmują następujące ulice: Żniwną na osiedlu Sobniów (475 metrów kwadratowych), Rzemieślniczą na osiedlu Hankówka (570,5 metrów kwadratowych), dwie boczne od ulicy Bryły na osiedlu o tej samej nazwie (432,5 oraz 137,5 metrów kwadratowych), świętej Faustyny Kowalskiej na osiedlu Górka Klasztorna (450 metrów kwadratowych), Równia na osiedlu Niegłowice (474 metry kwadratowe) oraz Słoneczną na osiedlu Gądki (306 metrów kwadratowych). Tereny, na których zaplanowano przedmiotową inwestycję stanowią obszar, którego wiodącą rolę stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

W imieniu inwestora zadanie będzie realizować Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle (jako jedyny oferent biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego oferta spełniała wszystkie warunki podane w ogłoszeniu, a zaproponowana cena mieściła się w urzędowym kosztorysie). Podstawowy zakres zamówienia obejmuje dla poszczególnych odcinków następujące elementy branży drogowej: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie podbudowy pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, regulację pionową studzienek urządzeń podziemnych, profilowanie poboczy oraz ułożenie nowej nawierzchni.

Zaprojektowane prace będą wykonywane ręcznie, a także przy użyciu ciężkiego sprzętu, w tym maszyn budowlanych oraz samochodów transportowych, jednak nie mają w istotny sposób wpłynąć na ruch drogowy w poszczególnych częściach miasta.

Zadanie ma się zakończyć do końca października br.

Miasto wyda na tę inwestycję z własnego budżetu kwotę 217 931,41 złotych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE