Informacje

Wybrano przedsięwzięcia sportowe do dofinansowania z budżetu Jasła na 2021 rok

Zarządzenie BMJ | zrzut ekranu

Burmistrz Jasła rozstrzygnął nabór wniosków na realizację w 2021 roku zadań o charakterze sportowym. Pula środków dostępnych na ten cel w budżecie miasta wynosi 600 tysięcy złotych.

Wiemy już jakie wsparcie finansowe trafi w tym roku do klubów, stowarzyszeń czy organizacji sportowych. Samorząd Jasła na zadania związane z aktywizacją lokalnej społeczności, propagowanie zdrowego stylu życia poprzez udział w zmaganiach sportowo-rekreacyjnych oraz budowanie więzi społecznych poprzez udział we współzawodnictwie z innymi osobami, zabezpieczył w budżecie kwotę 600 tysięcy złotych.

Podziału środków w naborze wniosków dokonała doraźna komisja, która obradowa w następującym składzie osobowym: Elwira Musiałowicz-Czech – I zastępca burmistrza miasta Jasła (przewodnicząca), Paweł Rzońca – sekretarz miasta, Henryk Rak – przewodniczący Rady Miejskiej Jasła VIII kadencji, Lech Polak – wiceprzewodniczący RMJ, Patrycja Bimkiewicz – kierownik Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Jaśle.

Przy ocenie ofert przedłożonych w konkursie brano pod uwagę następujące kryteria: znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego, kalkulację kosztów realizacji zadania w zestawieniu z zakresem rzeczowym, możliwość realizacji zadania przez klub sportowy, dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawców otrzymanych dotacji oraz osiągnięte wyniki sportowe w poprzednim roku.

W 2021 roku zarekomendowano do dofinansowania z budżetu Jasła łącznie dwadzieścia zadań w takich dyscyplinach zbiorowych i indywidualnych jak m.in.: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, karate, pływanie, rolkarstwo, narciarstwo biegowe, narciarstwo alpejskie, tenis stołowy czy kolarstwo.

Na liście beneficjentów znaleźli się:

 • Miejski Klub Sportowy „MOSiR” – 160 tysięcy złotych (szkolenie i udział w turniejach i rozgrywkach ligowych siatkarzy klubu),
 • Jasielski Klub Sportowy „Czarni” 1910 – 148 tysięcy złotych (80 – szkolenie i udział w rozgrywkach w piłce nożnej grup młodzieżowych; 68 – szkolenie sportowe i udział w rozgrywkach w piłce nożnej seniorów);
 • Uczniowski Klub Sportowy „MOSiR” – 81,5 tysiąca złotych (60 – szkolenie sportowe w zakresie piłki siatkowej dziewcząt i kobiet; 21,5 – szkolenie sportowe w zakresie nauki, doskonaleniu i popularyzacji judo);
 • Osiedlowy Klub Sportowy „Sobniów” – 35 tysięcy złotych (szkolenie i udział w rozgrywkach piłki nożnej 4 drużyn młodzieżowych i zespołu seniorów);
 • Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe – 35 tysięcy złotych (podwyższenie sprawności fizycznej dzieci poprzez szkolenie w AP Czarni Jasło);
 • Jasielski Klub Kyokushin Karate – 33,5 tysiąca złotych (szkolenie i współzawodnictwo w karate);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Szóstka” – 31 tysięcy złotych (szkolenie sportowe z piłki nożnej, udział w rozgrywkach Ligi Podkarpackiej i turniejach);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Akademia Sportów Walki – Judo Jasło” – 30 tysięcy złotych (szkolenie dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym);
 • Klub Sportowy SPEED – 17 tysięcy złotych (9,5 – szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu; 7,5 – rozwój narciarstwa biegowego i rolkarstwa w Jaśle);
 • Międzyosiedlowy Klub Sportowy „Jasiołka – Hankówka – Brzyszczki” – 12 tysięcy złotych (szkolenie i współzawodnictwo w piłce nożnej);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Spin” – 6 tysięcy złotych (szkolenie dzieci i młodzieży w grze w tenisa stołowego oraz udział w IV lidze krośnieńskiej);
 • Szkolny Związek Sportowy Powiatu i Miasta Jasła – 3 tysiące złotych (organizacja szkolnych miejskich i zawodów sportowych);
 • Global Soccer Academy – 3 tysiące złotych (szkolenie, współzawodnictwo i uczestnictwo w rozgrywkach ligowych piłki nożnej);
 • Jasielskie Stowarzyszenie Cyklistów – 2 tysiące złotych (szkolenie sportowe i udział w zawodach zawodników Jasielskiego Stowarzyszenia Cyklistów);
 • Uczniowski Klub Sportowy „Biały Orzeł” – 2 tysiące złotych (1 – podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę SHORIN RYU OKINAWA KARATE; 1 – podnoszenie poziomu sprawności fizycznej poprzez naukę IAIDO oraz KOBUDO);
 • Fundacja BEAR – tysiąc złotych (zajęcia sportowe ukierunkowane na upowszechnianie narciarstwa alpejskiego).

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE