Informacje

Ośrodek zdrowia w Nowym Żmigrodzie przejdzie gruntowną modernizację

Przy budynku ośrodka zdrowia stacjonuje obecnie zespół ratownictwa medycznego | FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar

Gmina Nowy Żmigród przygotowuje się do uruchomienia dużego zadania inwestycyjnego w przedmiocie modernizacji istniejącej infrastruktury budynku miejscowego ośrodka zdrowia. Zaplanowane do wykonania roboty budowlane przyczynią się do poszerzenia zakresu świadczeń zdrowotnych z dziedziny rehabilitacji leczniczej.

Rada Gminy Nowy Żmigród wyraziła dzisiaj zgodę na dokonanie zmian w wieloletniej prognozie finansowej samorządu na lata 2021-2030 poprzez wprowadzenie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa, zmiana sposobu użytkowania, dostosowanie i modernizacja budynku B SPGZOZ w Nowym Żmigrodzie na potrzeby rehabilitacji leczniczej i administracji” z łącznymi nakładami finansowymi w wysokości 1,3 miliona złotych. Zgodnie z zawartymi w uchwale zapisami, ma to być zadanie dwuletnie.

Podjęcie wymienionej uchwały pozwoli na uruchomienie postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót. Wójt gminy chce, by stało się to jak najszybciej. Liczy przy tym, że będzie duże zainteresowanie podjęciem prac przez przedsiębiorców z branży budowlanej, a to z kolei przełoży się na korzystną ofertę finansową.

Jeszcze w tym tygodniu będę chciał za wszelką cenę ogłosić przetarg, ponieważ jest coraz później. Zależy mi na czasie. Mam taką nadzieję, że ogłosimy go wcześniej. A jesteśmy na to gotowi po to, aby było taniej. – podkreśla Grzegorz Bara. W czasie dyskusji nad projektem dopowiedział również, że: – Trzeba to robić jak najszybciej, bo galopujące ceny materiałów nie przysparzają optymizmem co do kwoty wykonania. Ale mam nadzieję, że w kosztorysie się zmieścimy. Będziemy widzieć. Jeżeli nie to będziemy szukać innych rozwiązań.

Rehabilitacja na większej powierzchni użytkowej

Szacunkowa wartość prac dotyczących przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku „B” Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia przy ulicy Krakowskiej 11 w Nowym Żmigrodzie wynosi 1,3 mln złotych.

Projekt uzyskał bezzwrotne wsparcie finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. – Złożyliśmy wniosek o środki na przebudowę budynku i dostosowanie do pełnego zakresu świadczonych usług w dziedzinie rehabilitacji. Na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda w ten sposób, że otrzymaliśmy milion złotych w formie dotacji rządowej na to zadanie. – podaje wójt gminy.

Inwestycja bezpośrednio wpłynie na to, że opieką medyczną zostanie objęta większa liczba populacji. Obecnie rehabilitacja prowadzona jest w budynku „A”, w którym do dyspozycji pacjentów oddano zaledwie 55 metrów kwadratowych. Po zakończeniu inwestycji powierzchnia ta wzrośnie aż do 180 metrów kwadratowych.

Wójt gminy jest przekonany, że poprawa jakości świadczonych przez podmiot leczniczy usług będzie widoczna gołym okiem.

Zwiększamy liczbę pomieszczeń, zwiększamy też zakres tej usługi, poszerzając ją o hydroterapię i krioterapię. Czyli zabiegi, które są bardzo potrzebne. – opisuje G. Bara. – Przede wszystkim możemy zrobić tak, że będziemy bardziej konkurencyjni ze względu na to, że w usługach rehabilitacyjnych nie ma rejonizacji. Więc jeżeli to będzie sprawniej szło to śmiało możemy przyjmować osoby z innych gmin do nas. – dodaje.

Plan włodarza samorządu jest taki, by do końca marca 2022 roku zakończyć przebudowę budynku i uzyskać pozwolenie na jego użytkowanie.

W międzyczasie trzeba będzie skompletować również nowy sprzęt potrzebny do wykonywania zabiegów. – Ma zostać przedstawiona nam propozycja zakupu sprzętu. Ja zupełnie nie znam się na tym jaki sprzęt będzie nam potrzebny, żeby pełny zakres tych usług rehabilitacyjnych prowadzić. Część na pewno mamy. – przekazuje Grzegorz Bara.

W związku z prowadzonym zadaniem konieczna będzie czasowa dyslokacja stacjonującego w tym miejscu całodobowego wyjazdowego zespołu ratownictwa medycznego „P”.

Samorząd gminy Nowy Żmigród jest żywo zainteresowany pomocą miejscowemu ośrodkowi zdrowia w przedmiocie poprawy dostępności do świadczonych usług zdrowotnych. W ostatnich latach skutkowało to licznymi zadaniami inwestycyjnymi, m.in. kompleksową modernizacją budynku „A” przy ulicy Krakowskiej 11, modernizacją budynku filii ośrodka w Nienaszowie, zakupem nowoczesnego aparatu ultrasonograficznego czy fabrycznie nowej karetki sanitarnej. Ostatnio udało się zrealizować przebudowę drogi na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 992 do placu przy ośrodku. Nawierzchnię jezdni wymieniono na nową w ramach środków pozyskanych z Funduszu Dróg Samorządowych.

W dalszej kolejności przewiduje się zagospodarowanie teren wokół obydwu budynków użyteczności publicznej. – Chciałem i będę do tego dążył, żeby został wykonany parking pomiędzy budynkami, żeby został przeniesiony garaż, który tarasuje przejazd od strony windy i jeszcze wykonane ogrodzenie, które jest w stanie agonalnym i paskudnie wygląda. – mówi wójt Bara. – Będziemy w tym kierunku podążać, żeby to obejście było w jak najlepszym stanie. Myślę, że to nam się uda.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE