Informacje

Powiatowy Konkurs Interdyscyplinarny dla uczniów szkół średnich

I Liceum Ogólnokształcące w Jaśle jest organizatorem Powiatowego Konkursu Interdyscyplinarnego, skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całego powiatu jasielskiego. W tym roku konkurs odbywa się pod hasłem „Człowiek odpowiedzialny za przyrodę?” i zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach: fotografia oraz film.

Celem konkursu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan przyrody na całej kuli ziemskiej, poznawanie współzależności między środowiskiem a człowiekiem, popularyzowanie wiedzy na temat środowiska przyrodniczego w skali lokalnej i regionalnej, kształtowanie wrażliwości na piękno oraz wartości natury, rozwijanie wśród młodzieży szkolnej umiejętności obserwacji przyrody, jej dokumentowania, interpretacji i opisu, rozwinięcie u uczniów umiejętności wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod technologii informacyjnej.

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie autorskich prac (nigdzie dotąd niepublikowanych i nieudostępnianych). Uczestnicy konkursu zobowiązani są kierować się zasadami etyki. Prace, w obu kategoriach, wraz z kartą zgłoszenia i oświadczeniem (w zamkniętej i opatrzonej godłem kopercie) należy przesłać lub dostarczyć do 30 października br. na adres: I Liceum Ogólnokształcące, ulica Czackiego 4, 38-200 Jasło. Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia do pobrania tutaj.

Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród rzeczowych laureatom odbędzie się w czasie uroczystego finału w listopadzie 2009 roku. Nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na specjalnie przygotowanej wystawie pokonkursowej.

(dapa)

SŁOWA KLUCZOWE