Kultura | rozrywka | edukacja

Mieszkańcy DPS w Foluszu zaprezentują swoją twórczość w Bieczu

Muzeum Ziemi Bieckiej oraz Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Foluszu zapraszają na otwarcie wystawy prac plastycznych Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Foluszu w dniu 23 października 2009 r., o godz. 17:00 Biecz, Muzeum Dom z basztą, ul. Węgierska 1. Wystawa czynna 23.X.- 15.XI.2009.

Prezentowane na wystawie prace plastyczne powstały w ramach terapii realizowanej przez Dom Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy w Foluszu. Formy pracy kulturalno-oświatowej prowadzonej przez DPS w Foluszu mają na celu aktywizację społeczną mieszkańców oraz ich rozwój artystyczny poprzez twórcze zajęcia praktyczne.

DPS w Foluszu bierze udział w projekcie „WSPIERAM”, współfinansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Wystawa w bieckim muzeum jest przeglądem bogatej i różnorodnej twórczości mieszkańców DPS i ŚDS w Foluszu. Prezentuje efekty pracy kulturalno-oświatowej prowadzonej przez wykwalifikowany zespół terapeutów i instruktorów kulturalno-oświatowych.

(DPS w Foluszu)

SŁOWA KLUCZOWE