Kultura | rozrywka | edukacja

Twórcza biesiada w Święcanach

20 stycznia w Domu Ludowym w Święcanach gościł Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. Było to pierwsze tego typu spotkanie twórców ludowych z całego powiatu zainicjowane przez członków klubu pod hasłem „Twórcza Wyobraźnia”.

Fot. MBP w Jaśle
Fot. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Jego celem była promocja działań twórców ludowych na niwie poetyckiej i rękodzielniczej. Wraz z Klubem spotkanie zorganizowało Koło Gospodyń Wiejskich ze Święcan. W jeszcze świątecznej aurze rozbrzmiewały kolędy chóru dziecięcego prowadzonego przez Martę Piętę. Kolędom towarzyszyła muzyka fletów prostych. Zebranych powitała sołtys wsi Święcany Stanisława Nigborowicz. Następnie prezes Klubu „Michalina” Maria Tomasik serdecznie przywitała licznych gości, władze gminy, księdza proboszcza, zarząd Straży Pożarnej oraz twórców ludowych.

W swoim przemówieniu wójt gminy Zenon Szura, wyraził radość, że w święcańskich progach rozpoczyna się cykl spotkań. Z dumą podkreślił, że właśnie tutaj mieszka i tworzy spora liczba twórców ludowych. „To twórcy ludowi świadczą o naszej kulturze” – powiedział. Życzył, aby im nie brakło zapału do dalszych działań.

Ars longa, vita brevis – tymi słowami rozpoczął ksiądz Marek Mnich. Sztukę określił jako przekazywanie prawdy w obrazie. Wspomniał też o istocie sztuki sakralnej, która ułatwia ludziom przeżywanie wiary. Swoją radość ze spotkania wyraził też przewodniczący Rady Powiatu Bogusław Kręcisz.

Obecna na sali Irena Becla prezes UTW z Jasła zachęciła zebranych do wstąpienia w szeregi studentów.

W imieniu dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle Małgorzaty Piekarskiej głos zabrała Krystyna Ziemba, opiekunka klubu, która podkreśliła istotną rolę biblioteki jako instytucji rejestrującej w bibliografiach regionalnych twórczość ludową.

Maria Tomasik scharakteryzowała cel powstania klubu „Michalina” oraz genezę nazwy. „To klub dla ludzi, którzy posiadają boży dar. Może opinia profesjonalisty byłaby krytyczna, ale my piszemy prosto z serca” – powiedziała.

Kolejno swoje wiersze czytali: M Bielamowicz, K. Pilch, Z. Goleń, J. Trznadel, B. Samborska, B. Rodak, R. Kolanko, R. Mroczka, M. Gubała, A. Bal, I. Becla, M. Tomasik. Teksty były związane z tematyką świąteczną, anielską, religijną i codzienną.

O swoich pasjach artystycznych opowiedzieli również Teresa Macek i Stanisław Ryznarski. Wspólnie śpiewane kolędy okraszały atmosferę. Na zakończenie wystąpiła B. Rodak w humorystycznym skeczu z okazji dnia Babci i Dziadka.

Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali dyplomy i róże z bibuły wykonane przez KGW w Święcanach.

Koło Gospodyń przygotowało niebywałego smaku żur, chleb i smalec oraz wielką rozmaitość ciast.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa rękodzieła i tomiki wierszy twórców ze Święcan i powiatu jasielskiego.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE