Informacje

Dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów klas I-III

943 uczniów z klas I-III wszystkich szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło objętych zostanie indywidualnym procesem kształcenia. Wniosek złożony przez Miasto Jasło pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Mieście Jaśle” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i dostał pełne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wartość projektu, który realizowany będzie w latach 2011-2013, wynosi 538 313,70 zł.

Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar
Fot. archiwum terazJaslo.pl / Damian Palar

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności w nauce oraz rozwój zainteresowań uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez indywidualizację procesu kształcenia. Projektem objętych zostanie 943 uczniów klas I-III wszystkich jasielskich szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Jasła, u których zdiagnozowano określone potrzeby edukacyjne.

Uczniowie klas I-III będą uczestniczyć, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb, w zajęciach z zakresu pokonywania specyficznych trudności w nauce i uczeniu się lub w zajęciach rozwijających uzdolnienia i zainteresowania, a sale w których będą prowadzone zajęcia zostaną dodatkowo wyposażone w materiały dydaktyczne niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych zajęć.

Wśród przykładowych zajęć w ramach indywidualizacji znajdują się zajęcia: dla uczniów mających trudności z czytaniem i pisaniem oraz matematyką, dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych czy uzdolnionych artystycznie. Odbywać się będą także zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne.

Projekt jest na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Dodatkowe bezpłatne zajęcia dla uczniów klas I-III”

  1. Brawo Pani Aleksandro nareszcie coś w edukacji idzie w dobrym kierunku życzę Pani dużo wytrwałości przy oczyszczeniu tej stajni Augiasza .