Informacje

Kres szkolnictwa zawodowego w Nowym Żmigrodzie

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku przestaną istnieć Zasadnicza Szkoła Zawodowa oraz Technikum funkcjonujące w ramach Zespołu Szkół w Nowym Żmigrodzie. Uchwały w sprawie likwidacji obu placówek edukacyjnych podjęła w piątek (12.08) Rada Powiatu w Jaśle.

Herb gminy Nowy Żmigród

Zarząd Powiatu tłumaczy decyzję o wygaśnięciu szkolnictwa zawodowego w Nowym Żmigrodzie względami organizacyjnymi oraz działaniami organu prowadzącego porządkującymi istniejącą sieć szkół powiatu jasielskiego zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i możliwością zapewnienia im odpowiedniego poziomu kształcenia.

W roku szkolnym 2010/2011 do drugiej klasy technikum uczęszczało zaledwie 18 uczniów (naukę rozpoczynało 29), zaś w zasadniczej szkole zawodowej 22. W obu przypadkach nie było chętnych do nauki w klasie pierwszej od nowego roku szkolnego 2011/2012.

Obecnie istniejące oddziały w ramach tych dwóch placówek będą funkcjonować zgodnie z dotychczasowymi przepisami do czasu zakończenia cyklu kształcenia, a uczniom, którzy nie otrzymają w kolejnych latach promocji do klasy programowo wyższej, powiat zapewni kontynuację nauki w odpowiednich klasach w Zespole Szkół Technicznych w Jaśle, Zespole Szkół w Trzcinicy, Zespole Szkół nr w Jaśle oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle (zajęcia praktycznej nauki zawodu).

„Likwidacja szkół nastąpi poprzez wygaszanie, rozłożona na kolejne lata, aż do 2013 roku spowoduje, że uczniowie i słuchacze będą mieli możliwość ich ukończenia w obecnym miejscu nauki” – czytamy w uzasadnieniu do podjętych uchwał.

Do czasu likwidacji zajęcia edukacyjne mają być przeniesione z budynku przy ulicy Gorlickiej 10 do głównego obiektu Zespołu Szkół przy ulicy Mickiewicza 18, a w tym miejscu planuje się utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, który jako odrębna jednostka organizacyjna powiatu zostanie wyodrębniony z Domu Pomocy Społecznej w Foluszu.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Kres szkolnictwa zawodowego w Nowym Żmigrodzie”

  1. No i mamy postępującą deprecjację szkolnictwa zawodowego. A Zarząd niech sobie sprawdzi w słowniku słowo „deprecjacja”, no i może jeszcze „honor”; to drugie w kontekście obietnic złożonych nauczycielom na spotkaniu w starostwie.