Informacje

Drzewka i krzewy za surowce wtórne

Burmistrz Miasta Jasła zaprasza mieszkańców Jasła do udziału w imprezie plenerowej, która odbędzie się 16 września w godz. 10:00 – 13:00 w Parku Miejskim w Jaśle z okazji ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata 2011”. Jednym z punktów programu będzie akcja „Drzewka i krzewy za surowce wtórne”, polegająca na rozdawaniu mieszkańcom Jasła sadzonek drzewek i krzewów ozdobnych w zamian za przyniesione surowce wtórne (papier, tworzywa, metal, szkło).

Jaślanie - segregujcie odpady!

Aby otrzymać 1 sadzonkę należy przyjść do Parku Miejskiego w Jaśle i dostarczyć: 1 kg makulatury lub 10 butelek PET lub 5 puszek aluminiowych lub 5 butelek lub słoików szklanych. Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 3 sadzonki.

Tegoroczna akcja „Sprzątanie Świata” organizowana jest w formie kampanii edukacyjnej pod hasłem „Chrońmy lasy przed zanieczyszczaniem – segregujmy odpady”. Do udziału w akcji zostały zaproszone jasielskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Dzieci i młodzież zaprezentują się w konkursach, piosenkach ekologicznych, scenkach promujących selektywną zbiórkę odpadów.

Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców Jasła oraz promocja postaw przyjaznych środowisku, a w szczególności w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywna zbiórkę po recykling.

Sponsorem akcji jest Miasto Jasło i Evonik Carbon Black Sp. z o.o. w Jaśle
Partnerzy: Jasielski Dom Kultury, EKOMAX. Kotulak Jerzy Jasło
M.A.T. Drzewa i Krzewy Ozdobne M.A. Bochenek

„Razem zadbajmy o środowisko – zbierając surowce wtórne oszczędzamy surowce naturalne i energię”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do włączenia się w akcję.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych impreza odbędzie się w Jasielskim Domu Kultury.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE