OPINIE: “Zmarł Edward Chruszcz, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle”