Informacje

Zaproszenie na szkolenie z rejestracji produktów lokalnych

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja serdecznie zaprasza mieszkańców gmin Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec na szkolenie „Rejestracja produktów lokalnych na listę produktów tradycyjnych”, które odbędzie się 21.06.2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołaczycach w godzinach 10:00 – 14:00.

Lokalna Grupa Działania NOWA GALICJA

Szkolenie poprowadzą Pracownicy Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z rejestracją produktu lokalnego, a w programie szkolenia znajdą się: regulacje prawne, procedura wypełniania wniosku, korzyści wynikające z rejestracji produktów tradycyjnych lub regionalnych, ochrona i kontrola jakości produktów regionalnych, wsparcie finansowe dla producentów oraz próba wyłonienia potencjalnych produktów tradycyjnych lub regionalnych.

Produkty tradycyjne są doskonałą formą prezentowania narodowych zwyczajów i odgrywają ważną rolę w pielęgnowaniu ważnego dla nas wszystkich dziedzictwa kulturowego – ich ochrona i promocja to krok w kierunku ocalenia od zapomnienia tradycji kulinarnych charakterystycznych dla kultury regionu i tym samym kraju.

Na Listę Produktów Tradycyjnych mogą być wpisane produkty rolne, środki spożywcze oraz napoje spirytusowe, specyficzne dla danego regionu, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, wykorzystywanych co najmniej od 25 lat. Z wnioskiem o wpis mogą występować: osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Wpis produktu lokalnego na listę produktów tradycyjnych to doskonały sposób na jego promocję, zwiększenie jego rozpoznawalności i utożsamianie z danym regionem.

Zgłoszenia uczestników przyjmowane są w Biurze LGD Nowa Galicja mieszczącym się w Kołaczycach przy ul. Szkolnej 7, pisemnie na adres lgdnowagalicja@op.pl oraz pod nr telefonu 510 180 236 do dnia 20 czerwca 2012 r. (do godziny 14:00).

Szkolenie jest bezpłatne.

(LGD „Nowa Galicja”)

SŁOWA KLUCZOWE