Informacje

Inauguracja roku akademickiego w AHE: uczelnia zakorzeniona w środowisku edukacyjnym Jasła

Po raz jedenasty w jasielskim Wydziale Zamiejscowym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi wybrzmiała melodia studenckiego hymnu „Gaudeamus Igitur”. Nowy rok akademicki 2014/2015 dla studentów kierunku politologia otworzyły razem z władzami uczelni parlamentarzystki ziemi jasielskiej: senator Alicja Zając oraz poseł Małgorzata Marcinkiewicz.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

„Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale zdobywać wiedzę i usilnie pracować nad rozwojem własnej osobowości. Będę kierować się zasadami prawdy, sprawiedliwości, dobra i podmiotowości innych ludzi. Będę odnosić się z szacunkiem do nauczycieli, władz uczelni i innych członków jej społeczności. Będę dbać o godność i honor studenta Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi” – treść przyrzeczenia odebrało z rąk prodziekana kierunku „Politologia” Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi dr. Radosława Kamińskiego kilkunastu nowo przyjętych studentów, którzy w jasielskiej filii popularnej uczelni kształcą się na studiach I stopnia w dwóch specjalnościach: „administracja publiczna” i „bezpieczeństwo państwa”. Wydział otrzymał również możliwość kształcenia na kierunku „Pedagogika”.

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi w ubiegłym roku obchodziła dwudziestolecie swojego istnienia, a w tym miejscu po raz jedenasty mam przyjemność inaugurować ten rok akademicki. Mam nadzieję, że przez ten czas jedenastu lat Akademia dość mocno zakorzeniła się w świadomości mieszkańców regionu, naszych studentów i absolwentów oraz wszystkich osób, które temu regionowi dobrze życzą. Żywię głęboką nadzieję, że my jako rada naukowa, w odpowiedni sposób przyczyniamy się do tego, aby ten region mógł rosnąć w siłę. Powiem szczerze, że pochodzę z innej części kraju, ale tak naprawdę serce rośnie kiedy się przyjeżdża na Podkarpacie i spotyka się tak wyjątkowych i wspaniałych ludzi jakimi Wy jesteście. Wierzę bardzo głęboko, że nowy rok akademicki pozwoli zrealizować bardzo wiele naszych marzeń i postanowień. – powiedział dr Radosław Kamiński.

Biorąca udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego 2014/2015 senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając podkreślała znaczenie obecności środowiska akademickiego w lokalnym środowisku.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jestem z Jasła i ogromnie się cieszę, że w naszym mieście powstała przed laty właśnie ta uczelnia. W ten sposób stworzyła możliwość kształcenia się osobom, które kończą szkoły średnie, którzy pracują i mogą studiować w systemie zaocznym. To jest ogromne ułatwienie dlatego, że nie wszyscy możemy wysłać swoje dzieci na studia do różnych miast, nie wszyscy możemy studiować w systemie dziennym, bo musimy zadbać o środki do codziennego życia pracując zawodowo. Właśnie takie ośrodki, które powstawały przed laty jak wyższe szkoły zawodowe czy filie znanych uczelni w małych środowiskach to jest coś nowego, co pojawiło się na mapie edukacyjnej Polski. Ja miałam przyjemność pracować z wieloma absolwentami tej uczelni w samorządzie powiatu jasielskiego i wysoko sobie cenię przygotowanie merytoryczne absolwentów. Ogromnie się cieszę, że oddział zamiejscowy już na trwałe wpisał się w środowisko jasielskie. – podkreśliła.

W związku z rozpoczętą ścieżką edukacyjną życzyła nowym studentom uczelni „chłonnego umysłu, łagodnych profesorów, ale wymagających w taki sposób, żeby przekazać wszystko to co najważniejsze i co może się przydać w życiu”.

Nigdy człowiek nie wie, jakie mu przeznaczenie przygotuje los. Ja gdybym wiedziała, że zostanę senatorem Rzeczypospolitej Polskiej to może zapisałabym się wcześniej na jakieś studia podyplomowe w kierunku politologii czy może innym pomagającym w tym trudnym świecie polityki. Ale ukończyłam studia biologiczne. Może to jest mój wyróżnik i pewien komfort w kontakcie z ludźmi. Dla mnie najważniejszy jest człowiek, do którego się zwracam. Ten, którego spotykam na ulicy bezimiennie i ten, którego znam od wielu lat. To bardzo pomaga dlatego, że jeżeli mamy pewną otwartość do ludzi to później te same osoby w różnych sytuacjach oddają nam to serce, które wcześniej dostali od nas. Dlatego życzę Państwo otwartości serca, dobrego studiowania i proszę mnie zaprosić na wręczenie dyplomów. – dodała Alicja Zając.

W swoim wystąpieniu Poseł na Sejm RP Małgorzata Marcinkiewicz podkreśliła z kolei, że prowadzona przez uczelnię specjalność „bezpieczeństwo państwa” jest niezwykle ważnym kierunkiem w dobie dzisiejszych globalnych konfliktów, podając za przykład sąsiadującą z nami ogarniętą konfliktem z Rosją Ukrainę, z której wróciła przed dwoma tygodniami.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Osobiście byłam tam dwa tygodnie temu i widziałam tę wojnę na własne oczy. Tam jest naprawdę wojna. Tego się nie odczuwa oglądając w telewizji, ale jak się widzi te tabory wojsk jadących na linię frontu to jest to przerażające. Łza się w oku kręci jak zwracały się do mnie matki żołnierzy. Była taka rozmowa wprost: proszę powiedzieć światu, bo tego nikt nie mówi, przyjechali i zabrali nasze dzieci, naszych synów, naszych mężów w sile wieku, bez umundurowania. Oni nie mają kamizelek kuloodpornych, oni nie mają butów, oni nie mają koców, oni nie mają kapot. Pada deszcz, oni mokną, po pięć dni nie dostają jedzenia. To jest coś strasznego. Proszę mi uwierzyć, że ja płakałam jak mi te kobiety o tym mówiły. Najbardziej im teraz doskwiera zimno, bo tam temperatury dochodzą do minusowych stopni. Jak się siedzi w okopie bez umundurowania, bez odpowiednich butów to jest coś okropnego. Także ten kierunek mi się podoba, żebyśmy mieli fachowców do obrony naszego kraju. – powiedziała Marcinkiewicz.

Życząc samych sukcesów na nowej ścieżce dydaktycznej posłanka pogratulowała trafnego wyboru uczelni, szczególnie żeńskiej części. Jak podkreśliła na zakończenie swojego wystąpienia „w wielu krajach na świecie kobiety walczą o to, żeby edukować się i mają problemy z tym. Są chłonne wiedzy, ale niestety takie rządy jak mają we własnym kraju nie pozwalają edukować się kobietom.”

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Jasielski wydział Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi mieści się w budynku Zespołu Szkół nr 4 („Ekonomik”) przy ulicy Sokoła 6. Dzięki temu żacy mają do dyspozycji przestronne sale wykładowe i pracownie komputerowe, a cały kompleks przystosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Zajęcia prowadzone są tutaj w systemie niestacjonarnym, co dwa tygodnie przez całą sobotę i niedzielę.

Oprócz tego, że jest wykład, są ćwiczenia i jest projekt, czyli kontakt „face to face” z wykładowcą, jest to podparte platformą zdalnego nauczania, w których również uczestniczą studenci. Są to fora, czaty, na których są studenci i wykładowca z danego przedmiotu. Wiele przedmiotów jest podparte właśnie tym zdalnym nauczaniem, co wydaje mi się, że spełnia swoją rolę. Studia licencjackie trwają sześć semestrów, jeżeli chodzi o studia uzupełniające – magisterskie to cztery semestry. – wyjaśnia dr Jolanta Puacz-Olszewska, wykładowca.

Od początku istnienia ośrodka w naszym mieście mury tej uczelni opuściło już ponad czterystu absolwentów.

Jest to bardzo dobra uczelnia. Uważam, że Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna dysponuje bardzo dobrą kadrą, bo mamy profesora z Uniwersytetu Jagiellońskiego, są doktorzy z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest ona na tyle dobrze przygotowana, że potrafi tą wiedzę przekazać tak, aby student idąc choćby po naszych studiach licencjackich na inną uczelnię nie miał problemu z odnalezieniem się na wielkich uniwersytetach. – dodaje.

Jak podkreśla dr Jolanta Puacz-Olszewska uczelnia, która mocno zakorzeniła się już w miejscowym środowisku naukowym, chce być jeszcze bardziej otwarta na lokalną społeczność.

Więcej informacji o działalności uczelni na stronie: http://www.ahe.lodz.pl/jaslo/.

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE