Kultura | rozrywka | edukacja

Na wystawę do biblioteki: „Zło dobrem zwyciężył”

Dzisiaj błogosławiony, a wkrótce święty ksiądz Jerzy Popiełuszko otaczany jest kultem, a zło które na krótko zatriumfowało, dziś znów obraca się w dobro. Słowa ks. Jerzego, choć wypowiadane w konkretnych okolicznościach życia narodu, również dziś zaskakują aktualnością. Dla każdego Polaka mogą służyć za duchowy przewodnik po ścieżkach wiary, życia i patriotyzmu.

Zło dobrem zwyciężył, wystawa MBP Jasło

30. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki to okazja to obejrzenia wystawy przygotowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle pt. „Zło dobrem zwyciężył…”. Na wystawie zaprezentowano liczne publikacje i materiały upamiętniające życie i działalność Błogosławionego Księdza aż do Jego męczeńskiej śmierci oraz proces beatyfikacyjny. Ciekawostką są informacje o pobycie ks. Jerzego na plebani w Warzycach, gdzie wraz z kolegami diakonami był gościem proboszcza ks. Antoniego Nizioła.

Na szczególną uwagę zasługują unikalne materiały, udostępnione przez Parafię św. Stanisława Kostki – Sanktuarium Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie, za które składamy podziękowanie. Pozostałe zdjęcia i materiały wykorzystane na wystawie pochodzą z publikacji będących w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle.

Jerzy Popiełuszko (1947-1984) – kapelan Solidarności, duszpasterz ludzi pracy i orędownik niewinnie krzywdzonych, kapłan, który zawsze z niezachwianą odwagą opowiadał się po stronie prawdy. Przez głębokie zaangażowanie w najważniejsze sprawy wiernych, dla których stał się przewodnikiem i moralnym autorytetem w trudnych latach stanu wojennego, ucieleśnił w sobie ewangeliczny ideał kapłana. Własnym życiem przypieczętował znaną z ewangelii zasadę zwyciężania zła dobrem, jednocząc wokół niej cały naród.

19 października 1984 r. odprawił swoją ostatnią Mszę św. – i zniknął. Szukała go cała Polska oprócz milicji, bo to właśnie przez nich został porwany, a następnie zamordowany. Nie mogli jednak zamordować jego myśli, dzieła i pamięci o nim. Jego postawa i męstwo wyrażały się w słowach „przekroczyłem barierę strachu, jestem gotowy na wszystko”. Płakano po nim na pogrzebie i później, ale równocześnie serca Polaków się wzmacniały, rósł opór i zaczynała dojrzewać nadzieja. To nie była ofiara daremna.

Wystawa czynna od 10 października do 30 listopada 2014 r. w holu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE