Informacje

Nagrody Burmistrza Miasta Jasła dla nauczycieli

14 października, w Dniu Edukacji Narodowej, czternastu nauczycieli szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Miasto Jasło, odebrało nagrody Burmistrza Miasta Jasła.

Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Nagrodę Burmistrza Miasta Jasła otrzymali: Celina Najbar – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 4, Wioletta Galej – nauczyciel Szkoły Podstawowej Nr 10, Renata Duda – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle, Wiesław Rudnicki – nauczyciel Gimnazjum Nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Jaśle, Dorota Zduń – nauczyciel Zespołu Szkół Miejskich Nr 2, Zofia Drwal – nauczyciel Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Bożena Miluk – nauczyciel Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Jaśle, Stanisława Guzek – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 2, Krystyna Dobosz – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 3, Teresa Sypień – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 6, Dorota Fortuna – nauczyciel Przedszkola Miejskiego Nr 11, Grażyna Idzik -dyrektor Zespołu Szkół Miejskich Nr 4, Anna Kwiatkowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 10, Monika Lechowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 11.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły. Nagroda może być przyznawana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE