Informacje

Młodzi złożyli ślubowanie (FOTO, AUDIO)

Uroczyste ślubowanie, gratulacje od władz samorządowych miasta Jasła, wybory i ukonstytuowanie się prezydium to główne punkty historycznego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Przewodniczącym pierwszej kadencji został wybrany Tomasz Racławski, jeden z inicjatorów powołania do życia tego gremium.

Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Więcej zdjęć w naszej FOTOGALERII.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Otwieram pierwszą sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła pierwszej kadencji. Śmiało mogę powiedzieć, że jest to sesja historyczna. Zapiszemy się złotymi zgłoskami w historii miasta Jasła. Liczę na to. Jest ona możliwa, ponieważ ustępująca Rada Miejska w dniu 29 września podjęła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła i nadania jej statutu. – powiedziała podczas otwarcia pierwszego posiedzenia Krystyna Sikora, która wraz z Michałem Sołtysem zostali wybrani przez Radę Miejską na honorowych członków Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła pierwszej kadencji odbyły się przed tygodniem. Trwały między godziną dziewiątą, a trzynastą we wszystkich szkołach gimnazjalnych na terenie miasta.

Najwięcej przedstawicieli w tym gremium będzie miało Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej. W wyniku głosowania radnymi zostali: Mikołaj Samborski (355 głosów), Wojciech Hałucha (332 głosy), Aleksandra Zajdek (290 głosów), Magdalena Moskal (268 głosów), Szymon Grzyb (264 głosy), Jakub Hałucha (250 głosów), Jakub Borowiec (215 głosów), Mateusz Ciołkosz (213 głosów), Kamil Miśkowiec (191 głosów).

Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza ma czterech reprezentantów: Tomasz Racławski (199 głosów), Ilona Godniak (144 głosy), Łukasz Korczykowski (139 głosów), Ewelina Gajewska (125 głosów).

Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta reprezentować będą dwie osoby: Anna Machowska (47 głosów) i Tomasz Myśliwiec (47 głosów).

Pozostałe trzy gimnazja będą mieć w Radzie po jednym przedstawicielu: Sylwia Pankiewicz (16 głosów) – Gimnazjum nr 3 w Specjalnym Ośrodku – Wychowawczym; Bartosz Bąk (49 głosów) – Gimnazjum nr 5 w Zespole Szkół Miejskich nr 5 oraz Arleta Myśliwiec (21 głosów) – Gimnazjum Społeczne w Zespole Szkół Społecznych.

Dzisiaj odebrali zaświadczenia o wyborze z rąk przewodniczącej Miejskiej Młodzieżowej Komisji Wyborczej w Jaśle Anny Dzik.

Prowadząca obrady Krystyna Sikora odczytała rotę przyrzeczenia: „My Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła, obdarzeni zaufaniem przez naszych rówieśników, dołożymy wszelkich starań, aby godnie reprezentować żywotne interesy środowisk dziecięcych i młodzieżowych naszego miasta wobec władz samorządowych, instytucji i wszystkich dorosłych członków naszej społeczności. Nie będziemy szczędzić wysiłków, by sprawy dzieci i młodzieży: bezpieczeństwo, prawo do szczęśliwego dzieciństwa i radosnej młodości były najważniejszym wspólnym zadaniem. Przyrzekamy”.

Każdy był wyczytywany według listy obecności i odpowiadał słowem „przyrzekamy”. Wzorem dorosłych radnych swoje przyrzeczenie mógł zakończyć formułą „Tak mi dopomóż Bóg”.

Młodzi radni zostali zaprzysiężeni w obecności władz miejskich: burmistrza Jasła Ryszarda Pabiana, sekretarza miasta Pawła Rzońcy, przewodniczącego Rady Miejskiej Jasła VII kadencji Henryka Raka, radnego Krzysztofa Czeluśniaka, dyrektorów szkół: Kazimierza Mikruta (Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. św. Jadwigi Królowej), Aleksandry Zajdel-Kijowskiej (Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza), Grażyny Idzik (Gimnazjum nr 4 im. Romualda Traugutta), Iwony Kmiecik (Gimnazjum nr 5), Teresy Ciejki (Gimnazjum Społeczne) oraz inicjatorów utworzenia MRMJ: Krzysztofa Czeluśniaka (radnego miejskiego) oraz Ilony Dranki (opiekuna sekcji wolontariatu przy Zespole Szkół Miejskich nr 3) – inicjatorów powołania.

Burmistrz Ryszard Pabian złożył szczęśliwym wybranym serdeczne gratulacje życząc na przyszłość samych dobrych decyzji.

Zapiszecie się Państwo w annałach miejskich czego serdecznie gratuluję. Jednocześnie to zobowiązanie, które będzie na Was ciążyć. Mam nadzieję, że podejdziecie do tego odpowiedzialnie. Ja jako burmistrz i Rada Miejska będziemy liczyć na współprace z Państwem. Mam nadzieję, że osoby, które Rada Miejska desygnowała do współpracy z Państwem będą Wam pomocne. Wierzę, że zawierzycie ich podpowiedziom. Natomiast Wasze zadanie tutaj jest takie, że oczekujemy na przeróżne propozycje z zakresu funkcjonowania miasta. Będziecie ciałem doradczym jeśli chodzi o funkcjonowanie miasta i na to zdecydowanie liczymy. – powiedział.

Oddał też młodzieży możliwość wyboru animatora Rady, który będzie sprawował opiekę merytoryczną nad Radą. Zgodnie z przyjętym statutem jego powołanie leży w gestii burmistrza, który ma na to czas w terminie do trzydziestu dni od uprawomocnienia się Rady.

Oczekuję od Was propozycji kogo widzielibyście na tym stanowisku, ponieważ wybór należy do burmistrza, ale chciałbym, aby to się odbyło w demokratyczny sposób. Dlatego bardzo proszę o propozycje z Waszej strony. Mam nadzieję, że grono dyrektorów, nauczycieli będzie wyrozumiałe i w przypadku kiedy będzie konieczność spotkania się Młodzieżowej Rady Miejskiej będziecie Państwo to honorować. Życzę owocnych obrad i wyłącznie mądrych decyzji. – dodał.

Do gratulacji dołączył przewodniczący „dorosłej” Rady Miejskiej Henryk Rak.

Myślę, że w jakiś sposób będzie nas dopingować do bardziej otwartej pracy na rzecz środowiska młodzieżowego w zakresie kultury, sportu, nauki. Myślę, że to ciało doradcze będzie nam pomagać, opiniować, a zarazem będzie recenzentem naszych poczynań. Cieszę się, że jestem dzisiaj z tymi młodymi ludźmi. Dzięki temu człowiek poczuł się troszeczkę młodszy. Będziemy się pilnie wsłuchiwać w potrzeby tego środowiska. Nie ukrywam, że liczymy na ciepłą, dobrą współpracę aczkolwiek będą to bardziej wnikliwi recenzenci naszych poczynań. Bardziej wnikliwi niż dorośli, ponieważ oni czują potrzeby tego miasta. Liczymy na to, że za parę lat oni przejmą stery zarządzania miastem. Mamy już starzejące się społeczeństwo dlatego zastrzyk tej ciepłej, młodej krwi jest potrzebny w mieście Jaśle. Dobrze, że takie ciało powstało i ono będzie kontynuować naszą pracę w przyszłości.

„To jest nasza przyszłość, liczymy na nich. Ja też mam wnuków, troszeczkę młodszych i nieraz zawstydzają mnie jako starszego człowieka swoją wiedzą, patrzeniem na świat. Myślę, że coś dobrego z tego powstanie. Nie jesteśmy bojaźliwi w stosunku do nich, ponieważ mamy jakieś doświadczenie życiowe, ale każdy ma swoją perspektywę dojścia do pewnej mądrości. Autentycznie cieszę się, że jest to ciało” – Henryk Rak.

W drugiej części posiedzenia odbyły się wybory prezydium Rady. W skład komisji skrutacyjnej, której zadaniem było przygotowanie wzorów kart do głosowania, a później liczenie oddanych głosów, weszli: Mikołaj Samborski (przewodniczący), Mateusz Ciołkosz oraz Szymon Grzyb.

Na przewodniczącego MRMJ zgłoszono dwóch kandydatów: Tomasza Racławskiego i Bartosza Bąka. W wyniku tajnego głosowania pierwszy z nich otrzymał piętnaście, drugi trzy głosy.

Jestem lokalnym aktywistą, działam na rzecz jasielskiej młodzieży już od kilku lat przede wszystkim w ramach nieformalnej grupy młodzieży „Projekt Spontan” i MOC Wolontariatu. Działam w kilku organizacjach młodzieżowych, a teraz zostałem przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. – powiedział po historycznym wyborze Tomasz Racławski.

Pierwszy przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła zadeklarował współpracę ze wszystkimi radnymi oraz „dorosłymi” władzami miasta.

Po to mamy tę Radę, żeby współpracować. Tylko współpracując możemy coś osiągnąć. Ja uważam, że kłótnie to nie jest dobry sposób na efektywną pracę. – podkreślił.

Na wiceprzewodniczących zgłoszono pięć kandydatur. Najwięcej głosów otrzymali: Wojciech Hałucha (12) i Arleta Myśliwiec (8). Na pozostałych oddano odpowiednio: Bartosz Bąk (6), Łukasz Korczykowski (6) i Jakub Borowiec (3).

Skład prezydium Rady uzupełniła Magdalena Moskal, którą wybrano na sekretarza. Była jedyną zgłoszoną osobą do piastowania tego stanowiska, otrzymując szesnaście głosów za i jeden wstrzymujący. Jeden głos był nieważnie oddany.

Młodzieżowa Rada Miejska Jasła została utworzona na podstawie uchwały Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 września 2014 roku. Tą samą uchwałą nadano temu gremium statut, w preambule którego napisano:

„W trosce o dobro młodzieży, mając na uwadze potrzebę aktywnego uczestnictwa młodych ludzi w procesie budowania demokratycznego i obywatelskiego społeczeństwa, realizując ustawowy obowiązek wspierania i upowszechniania idei samorządności wśród mieszkańców gminy, działając w celu upowszechniania wśród młodzieży podstawowych zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego, pragnąc zapewnić integrację środowisk młodzieżowych, dając młodym ludziom wpływ na kształt otaczającego ich świata, a przede wszystkim zapewniając realny udział w procesie decydowania o sprawach związanych z młodzieżą, na podstawie artykułu 5b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustanawia się Statut Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła”.

Jednym z głównych inicjatorów przedsięwzięcia i forsującym podjęcie stosownej uchwały w poprzedniej kadencji Rady Miejskiej był Krzysztof Czeluśniak.

Starałem się o nią przez dwie kadencje. Na koniec ostatniej kadencji udało się, po ciężkich bojach, przygotować uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła. Ma ona na celu współpracę z młodzieżą. Nie chcemy im podcinać skrzydeł, a dać szansę, żeby się wykazali. Jest tutaj grupa fajnych, młodych ludzi. Z Tomaszem Racławskim, który został przewodniczącym, siedzieliśmy dość długo nad statutem. Po czasem nieprzespanych nocach wypracowaliśmy pewien consensus dzięki czemu ten statut został wprowadzony. Miasto Jasło było jednym z nielicznych miast na Podkarpaciu, które nie miało Młodzieżowej Rady. Udało mi się wprowadzić ten argument w ubiegłej kadencji i radni byli jednogłośnie za powołaniem Młodzieżowej Rady. Jest mi tylko przykro, bo sukces ma wielu ojców, a porażka jest sierotą i nikt nie zauważył, że jest w tym moja ciężka praca. Tak samo jak Tomasza Racławskiego, Wojciecha Hałuchy i jeszcze jednej dziewczyny, która niestety przegrała wybory i nie weszła do Rady. Ale cieszę się, że udało się doprowadzić do tego, że Młodzieżowa Rada powstała i działa. – powiedział.

Wybory odbywały się na podstawie zarządzenia burmistrza Jasła, a nad ich prawidłowym przebiegiem czuwała Miejska Młodzieżowa Komisja Wyborcza w Jaśle, w skład której weszli: Anna Dzik (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 2) – przewodnicząca; Michał Gajecki (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Społecznego Gimnazjum w Zespole Szkół Społecznych), Kinga Buba (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Miejskich nr 5), Patrycja Goleń ( przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1), Marcelina Skała (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 1), Weronika Wilczak (przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum nr 4) oraz Michał Sołtys (przedstawiciel Rady Miejskiej Jasła).

Chęć zaangażowania młodych Jaślan w proces stanowienia prawa jasielskiego, danie możliwości młodzieży wypowiedzenia się i wpływu na to co się w Jaśle dzieje. Chodzi o to, żeby można było kształtować tę otaczającą rzeczywistość, żeby młodzież czuła, że ma wpływ na to co tutaj się dzieje. – to powody powstania inicjatywy, które wylicza przewodniczący Tomasz Racławski.

Kadencja młodzieżowej rady będzie trwała dwa lata. Sesje mają odbywać się przynajmniej raz na dwa miesiące. Na kolejnym posiedzeniu mają się ukonstytuować komisje merytoryczne. Jednym z pierwszych zadań, z jakim mają zmierzyć się młodzi radni, to włączenie się w organizację jubileuszu 650-lecia nadania praw miejskich Jasłu.

Mamy propozycję współpracy przy organizacji gry miejskiej. Na pewno się w tą grę miejską włączymy, ale to jest jeszcze za wcześnie, żeby mówić o jakiś konkretnych działaniach jakie planujemy. Na razie chcemy zbudować struktury, powołać komisje, które będą odpowiednie do potrzeb, do tego co uważamy za ważne, za to czym chcielibyśmy się zajmować. – mówi Tomasz Racławski.

Żeby ta polityka państwa wobec młodzieży szła troszeczkę w innym kierunku, żeby ci młodzi ludzie mieli zachętę do zostania w tym środowisku, z którego wychodzą. Boli nas to, że młodzież wykształcona ucieka z tego środowiska, ponieważ brak jej tutaj zasobów do życia w postaci kultury, sportu. Nie tylko pieniądze się liczą, ale też inne nośniki, które potrafią zatrzymać tę młodzież na miejscu. Chcielibyśmy wspólnie z nimi poprzez to, że będą nas dopingować do pewnych rzeczy budować coś co pozwoliłoby zatrzymać znaczącą ilość tej młodzieży w Jaśle, na Podkarpaciu czy w Polsce. – życzy swoim młodszym kolegom Henryk Rak.

Zapraszamy na oficjalną stronę Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła dostępną w portalu społecznościowym: https://www.facebook.com/mrmwjasle.

FOTOGALERIA: Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej Jasła

POSŁUCHAJ:

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE