Kultura | rozrywka | edukacja

IV edycja konkursu historycznego „Zachować w pamięci” (zapowiedź)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zaprasza młodzież ze szkół gimnazjalnych gminy Jasło do wzięcia udziału w czwartej edycji konkursu historycznego „Zachować w pamięci”. Prace należy składać do 10 kwietnia br. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Cele konkursu:
1. Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego.
2. Poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny – z perspektywy losów rodziny.
3. Rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają, z których wywodzą się ich rodzice i dziadkowie.
4. Zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów klas gimnazjalnych bez względu na miejsce urodzenia rodziców i dziadków.
2. Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:
KATEGORIA I – „Zachować w pamięci – historia mojej rodziny” napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o zdjęcia, dokumenty. Przy ocenie pracy jury będzie brało pod uwagę sposób wykonania pracy, wykorzystane materiały i źródła, a w szczególności załączone kopie dokumentów np. urodzeń, ślubów, czy też innych wydarzeń rodzinnych.
KATEGORIA II – Album „Historia mojej rodziny”
Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w formie książeczki o formacie A4 lub A5, dowolną techniką, zilustrowaną zdjęciami, dokumentami i innymi pamiątkami rodzinnymi, wraz z ich opisem (w albumie mogą znajdować się oryginalne dokumenty, fotografie itp. podpisane, zabezpieczone w foliowych koszulkach lub dobre jakościowo kserokopie tychże pamiątek).
UWAGA! Dodatkowe punkty dla osób, które przedstawią dzieje swojej rodziny na tle wydarzeń II wojny światowej.
3. Technika pracy może być dowolna, dopuszczamy możliwość wykonania jej na komputerze. Do każdej pracy należy dołączyć kartę z informacjami o autorze, źródłach informacji, z imieniem i nazwiskiem opiekuna (nauczyciela) i podaniem nazwy szkoły. Zachęcamy do prezentacji swojej historii podczas wystąpienia w spotkaniu finałowym (krótka relacja o bohaterach pracy, sposobie poszukiwania źródeł, itp.). W prezentacji może uczestniczyć bohater opowiadania (np. dziadek, babcia), można ją także przygotować w formie multimedialnej. Organizatorzy proszą o wcześniejszą informacje w przypadku przygotowania takiej prezentacji.

Nagrody:
Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach: „Zachować w pamięci – historia mojej rodziny” i Album „Historia mojej rodziny”. Autorzy wszystkich prac otrzymają dyplomy, a twórcy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe. Przewidujemy również nagrody specjalne dla autorów prezentacji w dniu finału.

Terminarz:
– Do 10.04.2015 r. należy dostarczyć prace konkursowe do nauczyciela-opiekuna, celem późniejszego przekazania ich do organizatora. KARTA ZGŁOSZENIA (do pobrania – .pdf)
– Uroczyste podsumowanie, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości odbędzie się w Zespole Szkół w Szebniach 8 maja 2015 r.

Dokumenty oraz fotografie zebrane w ramach konkursu zostaną zamieszczone w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oraz na stronie CATL: szebnie.archiwa.org. Przez wypełnienie karty konkursowej uczestnik potwierdza, że zapoznał się z regulaminem i zgadza się na publikowanie dokumentów, informacji oraz fotografii zawartych w swojej pracy w celach edukacyjnych i promocyjnych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach.

(GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE