Kultura | rozrywka | edukacja

Wieczór autorski Mateusza Nocka w PBW Filia w Jaśle

W minioną środę (25.02) w jasielskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie miał miejsce wieczór autorski młodego poety Mateusza Nocka. Artysta pochodzi z Zarzecza.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

Ważne wydarzenia, znaczące dla jego artystycznej twórczości, związane są z Rzeszowem. Tam w Teatrze im. Wandy Siemaszkowej na festiwalu poezji i prozy zaśpiewał do własnej muzyki utwory Krzysztofa Karaska. Wystąpił również w TV Rzeszów śpiewając wiersze podkarpackiego poety Grzegorza Kociuby. Jest on także współzałożycielem działającego przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle Klubu Inicjatyw Artystycznych „Wschód”, który zrzesza młodych twórców oraz promuje lokalne talenty. Skomponował muzykę do ponad 200 wierszy znanych polskich oraz zagranicznych poetów. Pod koniec ubiegłego roku ukazał się jego debiutancki tomik poezji „Piosenki na przetrwanie”.

Podczas spotkania poeta opowiadał o początkach swojej niełatwej artystycznej drogi. Prezentował wybrane wiersze, a także zaśpiewał kilka utworów we własnej aranżacji muzycznej. Ponadto odwoływał się do swojego „mistrza” Edwarda Stachury, którego twórczość wywarła ogromny wpływ na jego formacje artystyczną. Podzielił się również z publicznością własnymi przemyśleniami na temat niełatwej drogi młodych artystów do zaistnienia na rynku muzycznym.

Mateusz Nocek szuka swego miejsca w świecie, dąży do realizacji zamierzonych celów, nie boi się podejmować nowych wyzwań, konfrontując się z licznymi przeciwnościami jakie niesie życie. Na zakończenie spotkania można było nabyć tomik poety wraz z jego autografem.

Fot. © archiwum Biblioteki
Fot. © archiwum Biblioteki

(PBW Filia w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE