Informacje

Rewitalizacja pomnika 600-lecia miasta Jasła

Po pół wieku od wzniesienia pomnik 600-lecia miasta Jasła doczekał się w tym roku kompleksowej renowacji. Samorząd podjął się konserwacji obiektu w związku z przypadającą w tym roku okrągłą rocznicą nadania Jasłu praw miejskich. Prace, które pochłoną z budżetu 23 tysiące złotych, mają zakończyć się pod koniec przyszłego tygodnia.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Pomnik zlokalizowany na skwerze przy zbiegu ulic 3-go Maja i Staszica został wzniesiony dokładnie przed pięćdziesięcioma laty jako upamiętnienie sześćsetnej rocznicy nadania praw miejskich Jasłu. Monument według projektu miejscowego architekta Witolda Drzymalskiego wykonał Ludwik Dacyl.

Głównym elementem obiektu jest dwustronna tablica pamiątkowa. Na części skierowanej ku Parkowi Miejskiemu umieszczono napis „JASŁO” wraz datami 1365-1965 oraz herbem miasta Natomiast po drugiej stronie widnieje okolicznościowa inskrypcja: „W 600-lecie założenia miasta odbudowanego w XX-leciu PR z ruin i zgliszcz po barbarzyńskim zniszczeniu przez hitlerowców w roku 1944”. Podstawą pomnika jest podest wykonany z betonowych płyt.

Wraz z upływem lat i niekorzystnym działaniem czynników atmosferycznych pomnik zaczął niszczeć. Dopiero w bieżącym roku, w związku z przypadającą okrągłą rocznicą „urodzin” Jasła władze miasta podjęły się jego gruntownej renowacji i konserwacji.

Prace renowacyjno-konserwatorskie Pomnika 600-lecia Miasta Jasła prowadzone są przez Miasto Jasło od 23 kwietnia b.r., zgodnie z programem prac konserwatorskich pt: ”Renowacja Pomnika 600 Rocznicy Nadania Jasłu Praw Miejskich”, uzyskaną zgodą autora projektu architektonicznego pomnika oraz decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jaśle z 20 marca 2015 r. – wyjaśnia Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Na realizację przedsięwzięcia samorząd przeznaczył z własnego budżetu kwotę 23 tysięcy złotych. Autorem projektu prac renowacyjno-konserwatorskich obiektu jest konserwator dzieł sztuki mgr Hubert Lipka.

Prace przy obiekcie prowadzi mgr Hubert Lipka, konserwator dzieł sztuki, który został wyłoniony w wyniku rozważenia ofert do realizacji zamówienia, w drodze postępowania dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego. Zakres prac obejmuje będzie między innymi rekonstrukcję skorodowanych elementów konstrukcji, a także rekonstrukcję okładziny obelisku. – mówi Agata Koba.

Jak wyjaśnia rzeczniczka jasielskiego magistratu zadanie obejmuje wyłącznie remont pomnika. Rewitalizacja skweru, na którym jest posadowiony, jest wciąż uzależniona od tego kiedy miasto stanie się właścicielem działki.

Zakończyło się postępowanie prowadzone w Sądzie Rejonowym I instancji. Sąd wydał postanowienie nabycia własności w drodze zasiedzenia na rzecz skarbu państwa działki na której znajduje się pomnik, co w dalszy etapie prowadzić będzie do nabycia własności w drodze komunalizacji. – tłumaczy pani rzecznik.

Prace zmierzające do przywrócenia pomnikowi pierwotnej świetności mają zakończyć się pod koniec przyszłego tygodnia. – Miasto nie planuje uroczystego oddania inwestycji. – dodaje.

W nieco skromniejszej, niż przed pięćdziesięcioma laty, formie władze miasta planują uwidocznić dla kolejnych pokoleń obchodzoną w tym roku okrągłą rocznicę nadania Jasłu praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego.

Miasto planuje montaż tablicy upamiętniającej 650-lecie nadania praw miejskich na budynku Urzędu Miasta w Jaśle. Odsłonięcie tablicy planowane jest na 26 listopada tego roku. W obecnej chwili nie posiadamy jeszcze dokładnych informacji jak przebiegać będzie to wydarzenie. – mówi Agata Koba.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Rewitalizacja pomnika 600-lecia miasta Jasła”

  1. wreszcie po tylu latach przecież to należalo już zrobić znacznie wcześniej a co z tą mętownią obok to wielki wstyd dla miasta że takie coś jeszcze istnieje