Sport | rekreacja | turystyka

III Amatorski Turniej o Mistrzostwo Miasta Jasła 2016 (zapowiedź)

Miasto Jasło, Zarząd Uczniowskiego Klubu Sportowego „SPIN-JASŁO” oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 10 serdecznie zapraszają na III Amatorski Turniej o Mistrzostwo Miasta Jasła 2016, który odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Jasła.

Mistrzostwa Jasła 2016

W turnieju prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach 4 ligi tenisa stołowego lub wyższej organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego. Zgłoszenia na turniej przyjmowane są od godz. 8.30 do 9.00 w dniu turnieju.

Turniej rozpocznie się o godz 9.30 w dniu 13 lutego 2016 roku w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jaśle im. Mjr Henryka Dobrzańskiego „HUBALA”. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody, które ufundowało Miasto Jasło. W godzinach od 13:00 do 14:00 nastąpi zakończenie rozgrywek i rozdanie nagród w poszczególnych kategoriach.

Szczegóły turnieju w załączonym regulaminie:

Organizator rozgrywek
UKS SPIN JASŁO
ul. Lwowska 36, 38-200 Jasło
Szkoła Podstawowa nr 10 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” w Jaśle
Miasto Jasło

Cel rozgrywek

 • Upowszechnianie gry w tenisa stołowego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Stworzenie warunków czynnego wypoczynku i współzawodnictwa sportowego.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia.
 • Rywalizacja sportowa.

Uczestnictwo – w turnieju prawo startu posiadają wszyscy chętni, którzy:

 • Zapoznają się z niniejszym regulaminem i zobowiążą się go przestrzegać.
 • Nie uczestniczą w rozgrywkach 4 ligi lub wyższej tenisa stołowego organizowanych przez Podkarpacki Okręgowy Związek Tenisa Stołowego.
 • Dokonają terminowego zgłoszenia do turnieju
 • Wystąpią w zmiennym obuwiu sportowym tzw. „halowym”.
 • Wpłacą wpisowe w wysokości 10 zł (dotyczy osób pełnoletnich)

Sposób przeprowadzenia rozgrywek

 • Rozgrywki zostaną przeprowadzone według Regulaminu Polskiego Związku Tenisa Stołowego.
 • Partie będą rozgrywane do dwóch wygranych setów.
 • Turniej rozegrany będzie w następujących kategoriach:
  – seniorzy
  – seniorki
  – juniorzy (do lat 18 )
  – juniorki (do lat 18)
 • Turniej jest turniejem organizowanym dla wszystkich chętnych spełniających warunki uczestnictwa.
 • Turniej będzie przeprowadzony systemem do dwóch przegranych gier z ustaleniem kolejności miejsc 1–8 oraz wyłonieniem grup zawodników zajmujących miejsca 9–12 i miejsca 13-16.

Terminy i miejsce turnieju.
Turniej rozegrany zostanie 13 lutego 2016 r. – sobota, w Sali gimnastycznej SP nr 10 38-200 Jasło, ul. Lwowska 36

 • godz. 8:30-9:00 – zapisy do turnieju,
 • godz. 9:30 – rozpoczęcie rozgrywek,

Nagrody.

 • Za miejsce 1 – puchar
 • Za miejsca 1 – 3 – nagrody rzeczowe
 • Za miejsca 1 – 3 – dyplomy

Inne sprawy organizacyjne.

 • Na sali gimnastycznej obowiązuje obuwie zmienne dla zawodników jak i osób towarzyszących.
 • Każdy zawodnik biorący udział w turnieju zobowiązany jest do rozgrywania pojedynków, wyznaczonych przez sędziego prowadzącego turniej.
 • Zawodnicy biorą udział w turniejach na własną odpowiedzialność, organizator nie ubezpiecza uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Każdy startujący zobowiązany jest posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 • Organizator nie odpowiada za wypadki zawinione przez uczestników turniejów
 • Za rzeczy pozostawione w szatniach i na terenie obiektu organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 • O sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje sędzia i przedstawiciel organizatora turnieju.
 • Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje przedstawicielowi organizatora.

(UKS „Spin” Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE