Informacje

PiS odwołuje władzę z … PiS-u. Mariusz Sepioł nie jest już starostą jasielskim

Stało się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Mariusz Sepioł nie jest już starostą jasielskim. Za jego odwołaniem opowiedziało się czternastu radnych. Choć głosowanie było tajne to i tak wiadomo, że do grupy wnioskodawców z klubu Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego dołączyło pięcioro dotychczasowych radnych Prawa i Sprawiedliwości. Tylko oni wrzucili do urny swoje głosy. Pozostali stanęli murem za dotychczasowym gospodarzem naszego powiatu.

Po zapoznaniu się z wnioskiem grupy radnych oraz po wykonanej analizie zawartych tam zarzutów, a także w oparciu o negatywną rekomendację wniosku wydaną przez komisję rewizyjną Józef Rosół oraz Janusz Przetacznik w imieniu klubów radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami oświadczyli, że radni nie pobiorą kart do głosowania oraz nie wezmą w nim udziału. Ponadto każdy z radnych poinformował, żeby ten fakt został odnotowany w protokole z dzisiejszego posiedzenia.

Do odwołania Mariusza Sepioła z funkcji starosty jasielskiego potrzebnych było czternaście głosów. Wnioskodawcy mieli ich zapewnionych dziewięć (Adam Kmiecik, Bogusław Kręcisz, Bożena Macek-Lubaś, Franciszek Miśkowicz, Stanisław Spólnik, Dorota Woźniak, Tomasz Kaleta, Jan Lazar i Jan Urban). Dzisiejsze głosowanie miało być tajne, ale oprócz wcześniej wspomnianych radnych wzięli w nim udział dotychczasowi radni Prawa i Sprawiedliwości: Tadeusz Gorgosz, Mateusz Lechwar, Jan Muzyka, Robert Snoch i Stanisław Zając. Pięcioro dotychczasowych sprzymierzeńców gospodarza naszego powiatu spowodowało, że w obecnej kadencji Jasielszczyzną będzie rządził trzeci starosta.

Po głosowaniu odchodzący ze swojego stanowiska Mariusz Sepioł powiedział krótko: „Chciałbym podziękować pracownikom, którzy przez ten krótki czas od grudnia współpracowali ze mną i tym Zarządem. Wolą radnych stało się tak jak się stało. Trudno mi to w tej chwili komentować. Dziękuję też tym radnym z mojego klubu, którzy mnie wspierali”.

Zgodnie z obowiązującą ustawą o samorządzie powiatowym, odwołano również pozostałych członków Zarządu: wicestarostę Tadeusza Górczyka, etatowego członka Marka Biernackiego oraz dwóch członków – Stanisława Mlickiego i Grzegorza Persa.

Wybór nowych władz powiatowych na kolejnej sesji.

Choć za zamieszaniem wywołanym w samorządzie powiatu stoją radni Platformy Obywatelskiej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego to jednak wszyscy z nich złożyli na ręce przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Tadeusza Gorgosza pisemne oświadczenia, w których nie roszczą oni sobie prawa do żadnych stanowisk w nowym prezydium Rady oraz Zarządzie Powiatu. To oznacza, że władzę zachowa tutaj nadal Prawo i Sprawiedliwość.

KOMENTARZE:

Mariusz Sepioł, ustępujący starosta jasielski:
Miałem jednak nadzieję, że Ci ludzie zachowają się z godnością. Pięciu kolegów z klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości wyłamało się z dyscypliny głosowania. Taka była ich decyzja i tak zrobili. Myślę, że to wszystko było już wcześniej umówione.

Tadeusz Górczyk, ustępujący wicestarosta jasielski:
Matematyka wyborcza jest taka jaka jest. Skutek jest taki, że klub PiS w Radzie Powiatu zmniejszył się do 6 osób. Pozostała piątka radnych, którzy zagłosowali dziś przeciwko koalicji, została usunięta z klubu radnych, a są to: Jan Muzyka, Robert Snoch, Stanisław Zając, Mateusz Lechwar, Tadeusz Gorgosz. Dla mnie to koniec pracy w Starostwie Powiatowym i skomentuję to krótko: radni, którzy zerwali koalicję i jej ustalenia bez konsultacji z kimkolwiek, stracili twarz i są niepoważni. Myślę, ze nikt nie będzie chciał już wchodzić w koalicję z tymi osobami, bo są niewiarygodni.

Marek Biernacki, ustępujący etatowy członek Zarządu Powiatu:
Dzisiaj decyzją większości Rady Powiatu Jasielskiego został odwołany Starosta Jasielski Mariusz Sepioł, a w konsekwencji również cały Zarząd Powiatu Jasielskiego, w którego skład wchodziłem. Swoją funkcję pełniłem z należytym honorem i zaangażowaniem. Mogę z czystym sumieniem spojrzeć wszystkim moim wyborcom w oczy i zapewnić, że wszystko to, co obiecywałem przed wyborami było konsekwentnie realizowane. Pracowałem z myślą nie tylko o Gminie Brzyska i Kołaczyce, ale również z myślą o całym moim powiecie jasielskim. Cieszę się z projektów, które udało mi się zrealizować i dziękuję za wszystko co przy współpracy z Wami udało się nam osiągnąć. Zapewniam, że nadal, jako radny i jako człowiek z tego powiatu będę ciężko pracował i współpracował z nowym zarządem. Absolutnie nie mam żadnego żalu do kolegów, którzy startując z listy Prawa i Sprawiedliwości dziś zagłosowali przeciwko nam. Takie są reguły demokracji, takie są reguły polityki, która nawet na najniższych szczeblach samorządu daje się we znaki. Życzę nowym władzom dobrych decyzji dla mieszkańców i wielu sukcesów. Wszystkim, którzy mnie wspierali w tej funkcji, dziękuję.

Adam Kmiecik, przewodniczący klubu radnych PO:
Jest tyle zadań przed powiatem, że politykę trzeba odstawić na bok i rozmawiać o tym co jest ważne dla mieszkańców powiatu jasielskiego, zabrać się za ciężką pracę. Nie powinniśmy w naszym powiecie mówić o partiach tylko o ludziach, którzy chcą sumiennie pracować.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE