Informacje

Jest nowy Komendant Powiatowy PSP w Jaśle. „Jego doświadczenie zawodowe będzie gwarancją dobrze wykonanych zadań”

Brygadier Marek Górniak objął dzisiaj obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. „Dołożę wszelkich starań, aby nakładane zadania na tutejszą komendę były realizowane w sposób należyty i przynosiły realne korzyści dla bezpieczeństwa mieszkańców w naszym powiecie” – powiedział nowo mianowany szef jasielskiego garnizonu. Zmiana na stanowisku kierowniczym w tutejszej jednostce była konieczna po przejściu na emeryturę dotychczasowego komendanta.

Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR
Fot. © terazJaslo.pl / Damian PALAR

Nowo powołany Komendant Powiatowy w Jaśle jest związany ze strażą pożarną od 27 lat. Po ukończeniu Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie i uzyskaniu promocji na stopień młodszego kapitana rozpoczął służbę w miejscowej jednostce, przechodząc w niej przez wszystkie szczeble awansu zawodowego. Zaczynał tutaj pracę jako specjalista-ratownik, później dowódca zastępu, dowódca sekcji, młodszy oficer, dowódca zmiany i zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, by w 2004 roku objąć funkcję jej dowódcy. W 2010 roku otrzymał awans służbowy na stopień brygadiera. Od 30 września br. powierzono mu pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego do czasu wyłonienia nowego przełożonego jasielskiego garnizonu.

Podczas uroczystego apelu zorganizowanego w miejscowej Komendzie Powiatowej bryg. Marek Górniak odebrał akt mianowania z rąk Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie st. bryg. Andrzeja Babca. Decyzji o powołaniu nadano stopień natychmiastowej wykonalności.

W uzasadnieniu czytamy: (…) Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podjął decyzję o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle bryg. Marka Górniaka po zwróceniu się do starosty o opinię. Starosta jasielski pozytywnie zaopiniował kandydaturę w/w na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Nadmienić należy, że bryg. mgr inż. Marek Górniak posiada bogate doświadczenie zawodowe, zdobyte na różnych stanowiskach służbowych. Jest oficerem o dużych zdolnościach organizacyjnych i predyspozycjach dowódczych. Wielokrotnie wykazywał się fachowością praktycznego działania. Jest dobrym organizatorem pracy, posiadającym umiejętność kierowania zespołem ludzkim. Nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności uzasadnione jest ważnym interesem służby, wyrażającym się koniecznością niezwłocznego wprowadzenia decyzji w życie w celu zapewnienia sprawnego oraz efektywnego kierowania jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej”.

Szef podkarpackiego garnizonu straży pożarnej w swoim wystąpieniu podkreślił, że dzisiejsze wydarzenie wpisze się w historię pożarnictwa na ziemi jasielskiej.

Dzisiaj ważny dzień dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Dzień, w którym powołany zostaje na stanowisko Komendanta Powiatowego nowy oficer straży pożarnej. To ważny dzień również dla bryg. Marka Górniaka, bo od dzisiaj będzie pełnił bardzo zaszczytną, ale również odpowiedzialną funkcję Komendanta Powiatowego. To jest duża odpowiedzialność za strażaków, za powierzone mienie, ale przede wszystkim odpowiedzialność za mieszkańców miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest rzeczą najważniejszą. To cel jaki powinien przyświecać wszelkim poczynaniom nowego komendanta. Mam nadzieję, że doświadczenie zawodowe, które do tej pory zdobył bryg. Marek Górniak, odpowiednie wykształcenie w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, będzie gwarancją tego, że zadania jakie przed nim stoją wykona należycie i dobrze. Bycie komendantem to również bycie menedżerem. Komendant jest zarządcą środków finansowych, dysponentem pewnych środków budżetu państwa i tutaj również trzeba wykazać się zdolnościami organizacyjnymi, żeby tak zaplanować budżet i wydatki, aby na wszystko w komendzie starczyło, a jeszcze zostało coś na nagrody dla strażaków. To również odpowiedzialność za strażaków, którzy pełnią służbę na co dzień w jednostce. To dbanie o ich odpowiednie wyposażenie, umundurowanie, odpowiedni sprzęt jakim ci strażacy będą się posługiwać przy działaniach ratowniczych. To również bieżący kontakt ze strażakami. – powiedział st. bryg. Andrzej Babiec.

Życzył mu powodzenia w tej trudnej i jakże odpowiedzialnej misji jaką jest stanowisko kierownicze w strukturze organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej „bo jego powodzenie będzie moim powodzeniem, jego problemy będą moimi problemami. Tych problemów życzę jak najmniej”.

Sylwetkę zawodową bryg. mgr. inż. Marka Górniaka przedstawił zastępca Komendanta Powiatowego bryg. Bogdan Ziemba.

Z racji powierzonych obowiązków uczestniczy we wszystkich poważniejszych akcjach ratowniczo-gaśniczych, gdzie jako kierujący działaniami w sposób skuteczny wykorzystuje swoje wiadomości i doświadczenie. W latach 2007 oraz 2010 dowodzi działaniami podczas powodzi jaka nawiedziła powiat jasielski oraz bierze udział w pracach sztabu podczas powodzi w powiecie tarnobrzeskim. Pełni nieetatową funkcję zastępcy dowódcy kompanii gaśniczej Centralnego Odwodu Operacyjnego „Resovia”, w ramach której dowodzi pododdziałami podczas międzynarodowych ćwiczeń służb ratowniczych „EU Carpathex 2011” w Tarnobrzegu, ćwiczeniach międzywojewódzkich „Silva 2012” w Starachowicach, ćwiczeniach międzywojewódzkich „H2O 2016” w Kielcach. – powiedział.

Marek Górniak za swoją dotychczasową pracę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, m.in. medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” (brązowym, srebrnym i złotym), medalem „Za zasługi dla obronności kraju” (brązowym), odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” (brązową, srebrną), medalem „Za długoletnią służbę” (brązowym), a w 2010 roku odebrał z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Krzyż Zasługi za Dzielność. Wyróżnienie to zostało mu nadane za zasługi w działalności społecznej na rzecz ochrony przeciwpożarowej, a także za zaangażowanie w niesienie pomocy podczas akcji przeciwpowodziowej.

Jest również działaczem społecznym, m.in. jako współzałożyciel w kwietniu 1997 roku i wiceprezes pierwszego Zarządu Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

W ceremonii wprowadzenia nowego komendanta uczestniczył m.in. wicewojewoda podkarpacki Witold Lechowski, który odczytał list gratulacyjny od wojewody podkarpackiego Ewy Leniart, bezpośrednio nadzorującej działalność zawodowej straży pożarnej na terenie województwa podkarpackiego:

„Pragnę złożyć panu serdeczne gratulacje z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Powierzenie panu tej odpowiedzialnej funkcji jest wielkim sukcesem osobistym i dowodem wysokiej oceny osiągnięć i kompetencji. Jestem przekonana, że kwalifikacje, wiedza oraz dotychczasowe doświadczenie, które pan zdobył na różnych stanowiskach służbowych, z powodzeniem będzie wykorzystywał pan w dalszej służbie. Mam nadzieję, że praca w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle zaowocuje pasmem sukcesów i będzie dla pana źródłem wielkiej satysfakcji. Łącząc wyrazy szacunku życzę kolejnych sukcesów zawodowych, a przede wszystkim zdrowia i pomyślności osobistej.” – napisała.

W wydarzeniu wzięli udział również lokalni samorządowcy – burmistrz Jasła Ryszard Pabian, burmistrz miasta i gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha, wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, wójt gminy Krempna Kazimierz Miśkowicz, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, wójt gminy Tarnowiec Jan Czubik, wójt gminy Osiek Jasielski Mariusz Pykosz, zastępca wójta gminy Skołyszyn Stanisław Pawluś, były starosta jasielski Mariusz Sepioł, przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Tadeusz Gorgosz; komendanci i dyrektorzy służb mundurowych – Komendant Powiatowy Policji Jacek Krzyżak, Komendant Straży Miejskiej Paweł Szynal, Wojskowy Komendant Uzupełnień Andrzej Nykiel, dyrektor Zakładu Karnego Mirosław Władyka; komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej z sąsiednich powiatów; kapelan strażaków powiatu jasielskiego ks. Tadeusz Wawryszko, a także naczelnicy wydziałów, funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni komendy.

W imieniu włodarzy jednostek samorządu terytorialnego głos zabrał wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz. – Doceniamy pracę i współpracę Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, która realizowana jest w naszych samorządach. Doceniamy również pracę i współpracę z naszymi jednostkami ochotniczych straży pożarnych. Wielokrotnie spotykaliśmy się w obecności obecnego komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w naszych jednostkach. Życzymy, aby swoje doświadczenie zawodowe i zdobytą wiedzę w zakresie bezpieczeństwa wykorzystał dla dobra naszych samorządów. Niech się spełnią wszystkie oczekiwania i marzenia, które pan sobie przedkłada realizując swoje nowe obowiązki. Ale nade wszystko życzymy dużo zdrowia. – powiedział.

Wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji służącej bezpieczeństwu mieszkańców naszego powiatu życzył, a jednocześnie zadeklarował ze strony jednostek ochotniczych straży pożarnych wsparcie dla wszelkich działań służących poprawie stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Jaśle Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Stanisław Święch.

Głos zabrał również emerytowany Komendant Powiatowy w Jaśle st. bryg. w stanie spoczynku Wiesław Latoszek, który zwrócił się do swojego następcy:

Dzisiaj jest szczególny dzień w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle. Z dniem dzisiejszym zostaje powołany na komendanta bryg. Marek Górniak. Przedstawiona charakterystyka służby pokazuje, że jest na pewno dobrze przygotowany do objęcia tego stanowiska. Chciałbym Marku, bo tak mogę się zwracać, dołączyć się do tych wszystkich życzeń i gratulacji. Życzyć, aby ta nowa droga przebiegała jak najowocniej dla jednostki, a przede wszystkim dla mieszkańców powiatu jasielskiego i nie tylko, bo od dzisiaj będziesz musiał szeroko patrzeć na wszelkie zagadnienia. Życzę, aby tych problemów, o których wspominał komendant wojewódzki, było ich jak najmniej, a jeżeli one wystąpią, żeby były szybko rozwiązywane. Z myślą o dobro służby, bo dobro służby dla nas funkcjonariuszy jest nadrzędnym celem. Mając tak wspaniałą załogę – funkcjonariuszy i pracowników cywilnych myślę, że te problemy – jeżeli w ogóle wystąpią – będą szybko rozwiązywane. Życzę wszystkiego najlepszego, aby ten dzień zapisał się w historii jasielskiej jednostki. Serdecznie gratuluję.

Obejmując obowiązki Marek Górniak przyznał, że jest to dla niego duże wyróżnienie, a jednocześnie ogromna odpowiedzialność. Za powierzenie mu stanowiska przełożonego jasielskich strażaków złożył podziękowania Komendantowi Wojewódzkiemu oraz staroście jasielskiemu za wyrażenie pozytywnej opinii pod jego kandydaturą.

Dołożę wszelkich starań, aby nakładane zadania na tutejszą komendę były realizowane w sposób należyty i przynosiły realne korzyści dla bezpieczeństwa mieszkańców w naszym powiecie, a Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy tworzony przez jednostki ochotniczych straży pożarnych dalej rozwijał się do najwyższego poziomu. – podkreślił. – Mam nadzieję na kontynuację dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz władzami samorządowymi powiatu jasielskiego, a także służbami mundurowymi i innymi instytucjami, z którymi na co dzień przychodzi nam współpracować podczas prowadzonych działań. Wysoko cenię pracujących tutaj strażaków, zarówno systemu codziennego jak i zmianowego oraz pracowników cywilnych, z którymi przez lata wspólnej służby doskonale poznaliśmy się. Wiem, że każdy komendant jest silny siłą swoich współpracowników. Dlatego liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi współpracownikami w celu ciągłego ulepszania naszej służby na rzecz mieszkańców powiatu jasielskiego. – dodał.

Zmiana na stanowisku komendanta była konieczna z uwagi na to, że dotychczasowy przełożony jasielskich strażaków st. bryg. Wiesław Latoszek – po blisko trzydziestu latach służby – pod koniec lipca br. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne (czytaj o tym tutaj).

Komendantami zawodowej straży pożarnej w Jaśle byli: Michał Szaroma (1934-1943), Stanisław Nowakowski (1945), Karol Stawiarski (1945-1959), Władysław Folczyk (1959-1978), Roman Petryniak (1978), Władysław Folczyk (1979-1989), Andrzej Pelczar (1990-1992), Bogdan Bobula (1992-1993), Ryszard Rutyna (1993-1999), Wiesław Latoszek (2000-2016), Bogdan Ziemba (p.o. od lipca do września 2016).

FOTOGALERIA: Powołanie Komendanta Powiatowego PSP w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Jest nowy Komendant Powiatowy PSP w Jaśle. „Jego doświadczenie zawodowe będzie gwarancją dobrze wykonanych zadań””

  1. Gratulacje za pracę, dorobek i doświadczenie, a także za piękne pożegnanie Pana przez władze i przełożonych.