Informacje

Przygotuj się na zmianę legitymacji i numeru emerytury!

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał do ciebie nową legitymację emeryta lub rencisty i zmienił ci numer świadczenia? Nie ma powodu do niepokoju. Po prostu ZUS przenosi obsługę świadczeń do nowego systemu informacyjnego, a z tym wiąże się automatyczna zmiana numeru emerytury lub renty.

ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych sukcesywnie wprowadza zmiany technologiczne w zakresie obsługi świadczeń emerytalno-rentowych i stopniowo przenosi obsługę świadczeń ze „starego” do „nowego” systemu informatycznego, który w przyszłości będzie obsługiwał wszystkie wypłacane przez ZUS świadczenia. Przeniesienie obsługi wypłaty emerytury lub renty do „nowego” systemu informatycznego, pociąga za sobą konieczność zmiany również numeru świadczenia I właśnie ze zmianą tego numeru wiąże się konieczność wymiany legitymacji, po to, by zawierała aktualne dane.

ZUS informuje o fakcie zmiany numeru świadczenia, przesyłając decyzję potwierdzającą zmianę terminu płatności świadczenia lub pismo informujące o zmianie numeru świadczenia. Zmieniając numeru świadczenia ZUS z urzędu dokonuje wymiany legitymacji emeryta-rencisty na nową, zawierającą aktualny numer świadczenia. Legitymacja przekazywana jest razem z pismem informującym o zmianie numeru świadczenia lub decyzją o zmianie terminu płatności świadczenia – wyjaśnia Małgorzata Łyszczarz-Bukała, rzecznik regionalny ZUS Podkarpacia.

Dlatego, jeżeli do twoich drzwi zapuka listonosz i wręczy ci kopertę z nową legitymacją, na której będzie inny numer niż ten, którego używałeś do tej pory – nie ma powodów do niepokoju. I pamiętaj! Nowy numer świadczenia w żaden sposób nie wpływa na wysokość otrzymywanej przez ciebie emerytury czy renty. Wysokość świadczenia pozostaje bez zmian. Gdy otrzymasz nową legitymację, stary dokument powinieneś zwrócić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Zwrotu legitymacji można dokonać osobiście w najbliższej placówce ZUS lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Uwaga! Za nową legitymację ZUS nie pobiera żadnych opłat.

(ZUS)

SŁOWA KLUCZOWE