Informacje

Odpust majowy w polskim La Salette (zapowiedź)

Dla wielu czcicieli Matki Bożej Saletyńskiej trzecia niedziela maja to czas pielgrzymki na odpust do Dębowca. W czasie tegorocznych uroczystości odbędą się święcenia diakonatu, a 15 misjonarzy saletynów będzie świętować jubileusz 25-lecia kapłaństwa.

Odpust rozpocznie się w piątek 19 maja. O godz. 20.30 w bazylice NMP z La Salette rozpocznie się apel maryjny, w czasie którego pięciu kleryków złoży wyznanie wiary przed święceniami diakonatu.

W sobotę 20 maja o godz. 10.30 biskup pomocniczy z Przemyśla Stanisław Jamrozek udzieli święceń diakonatu młodym saletynom. Na godz. 15.00 do wspólnej modlitwy i dobrej zabawy duszpasterze zapraszają całe rodziny. Eucharystii o godz. 20.00 będzie przewodniczył ks. prowincjał Andrzej Zagórski MS. Po niej odbędzie się tradycyjna procesja z lampionami i figurą Matki Bożej. Ostatnim wydarzeniem tego dnia będzie modlitwa uwielbienia, która rozpocznie się o godz. 22.30.

Centralnym dniem uroczystości będzie niedziela 21 maja. Sumie odpustowej o godz. 11.00 będzie przewodniczył bp Stanisław Jamrozek. Eucharystię o godz. 15.00 będą odprawiać saletyni, którzy w tym roku obchodzą jubileusz 25-lecia kapłaństwa. Pozostałe Msze Święte tego dnia zostaną odprawione o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Podczas wszystkich Mszy św. i nabożeństw będzie można przystąpić do spowiedzi świętej.

Udział w uroczystościach odpustowych ma na celu zyskanie odpustu zupełnego. Ta praktyka jest w Kościele wielowiekową tradycją. Odpust zupełny polega na tym, że Pan Bóg daruje człowiekowi wszystkie kary doczesne, które są związane z grzechami odpuszczonymi już co do winy podczas spowiedzi. Kto uzyskuje odpust zupełny dla siebie, uniknie kar czyśćcowych. Kto zyska go i ofiaruje za zmarłych – ratuje dusze cierpiące w czyśćcu.

Aby podczas majowych uroczystości w Dębowcu uzyskać odpust zupełny, należy w bazylice odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga”. Trzeba również wypełnić cztery zwykłe warunki odpustu: wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego, być w stanie łaski uświęcającej lub przystąpić wcześniej do spowiedzi, przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach, które ojciec święty poleca Kościołowi.

Uroczystości majowe w Dębowcu ku czci Matki Bożej Saletyńskiej po raz pierwszy zostały odprawione w 1934 r. na prośbę czcicieli Maryi Płaczącej.

Szczegółowe informacje o odpuście majowym znajdują się na stronie bazyliki w Dębowcu www.sanktuarium.saletyni.pl.

(Saletyni)

SŁOWA KLUCZOWE