Kultura | rozrywka | edukacja

Wolontariusz zadomowiony – 5 lat wolontariatu w MBP w Jaśle

W jakich działaniach mogą uczestniczyć w bibliotece wolontariusze? Czy bycie wolontariuszem to trudne zadanie? Jak zamieniać swoje słabości w zalety? I jak rozwijać swój potencjał? Nad tymi zagadnieniami zastanowimy się wspólnie z młodzieżą podczas wydarzeń, które Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle będzie realizować w czerwcu br. w ramach projektu „Wolontariusz zadomowiony”, dofinansowanego ze środków Fundacji Kronenberga.

W ramach przedsięwzięcia, które realizujemy z okazji 5-lecia działalności wolontariatu w naszej instytucji, odbędą się warsztaty przygotowane z myślą o wolontariuszach, oparte m.in. na wspieraniu rozwoju osobistego młodych ludzi zaangażowanych w wolontariacką pracę na rzecz naszej instytucji oraz powstanie wystawa promująca idee wolontariatu.

Na spotkaniu „Rośnij w zgodzie ze sobą” sprawdzimy jakie są nasze mocne i słabe strony. Zastanowimy się w jaki sposób rozwijać swój potencjał oraz dlaczego każda jednostka jest ważnym członkiem grupy. Podczas warsztatów „Ja – wolontariusz” wspólnie z młodzieżą za pomocą techniki kolażu spróbujemy stworzyć postać dobrego wolontariusza. Porozmawiamy o tym czy bycie wolontariuszem to trudne zadanie oraz jakie czerpiemy z tego korzyści dla siebie. Wymienimy pomysły nad kształtem wolontariatu w naszej instytucji i zastanowimy się jak go rozwijać i udoskonalać.

W ramach działań projektowych powstanie także wystawa ukazująca dotychczasową współpracę wolontariuszy z naszą instytucją na przestrzeni ostatnich pięciu lat. Będzie ona formą promocji pracy wolontariackiej oraz zachętą dla dzieci, młodzieży i dorosłych do udziału w dobroczynnych działaniach na rzecz różnego rodzaju organizacji i do wspierania swojej lokalnej społeczności.

Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Wolontariat w kulturze”. Dofinansowano ze środków Fundacji Kronenberga w ramach projektu „Przepis na wolontariat”.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE