Kultura | rozrywka | edukacja

Jak „czytać” dzieło sztuki plastycznej (zapowiedź)

Odbiór sztuki jest nie tylko przeżyciem estetycznym, angażującym emocje i uczucia, lecz także procesem poznawczym, wymagającym użycia posiadanej wiedzy oraz zaangażowania osobowości. Nie rozumiejąc obrazu, nie odczytując jego sensu i znaczeń, tracimy możliwość obcowania z kulturą i historią, z prawdziwym sensem piękna sztuki.

Jak interpretować dzieło sztuki? Takie pytanie nasuwa się nie tylko pasjonatom sztuki, ale także i zwyczajnym odbiorcom. Zdarza się nie raz, że odbiorca zastanawia się czy jego tok rozumowania przy odbiorze dzieła jest prawidłowy. Temat interpretacji dzieła sztuki podejmie dr Anna Steliga w ramach 81. Studni Kulturalnej.

Anna Steliga pochodzi z Jasła. Jest doktorem nauk humanistycznych i pracuje na Wydziale Sztuki na Uniwersytecie Rzeszowskim. Autorka książek „Arteterapia w rehabilitacji osób chorych na schizofrenię” (2011), „Wybrane zagadnienia terapii przez sztukę osób chorych psychicznie” (2012) i współredaktor „Społeczny wymiar aktywności w badaniach młodych naukowców” (2014), „Współczesna arteterapia. Aspekty teoretyczno – praktyczne” (2015), „Hasior Assemblage. Międzynarodowy Projekt Artystyczny” (2017). Ponadto autorka kilkudziesięciu artykułów poruszających tematy z psychopedagogiki, pedagogiki specjalnej, arteterapii, pogranicza psychologii i sztuki.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki nauczania plastyki w szkołach, kreatywności nauczycieli, aktywności twórczej dzieci i młodzieży, sztuki kobiet oraz terapii osób z niepełnosprawnościami.

Spotkanie 21 września br. (czwartek) godz. 17.00. Wstęp wolny.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE