Informacje

Jasło w hołdzie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu i niepodległej Polsce

Od odegrania hymnu państwowego, odczytania apelu pamięci, złożenia symbolicznych wiązanek kwiatów pod tablicą upamiętniającą postać marszałka Józefa Piłsudskiego oraz ulicznego happeningu połączonego z koncertem pieśni patriotycznych zainaugurowano w Jaśle lokalne obchody przypadającego w przyszłym roku stulecia niepodległości naszej Ojczyzny.

Datę inauguracji jasielskich obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wybrano nieprzypadkowo, ponieważ półtorej wieku temu przyszedł na świat uznawany za jednego z jej najwybitniejszych twórców Józef Piłsudski. Z tej okazji władze miasta zaprosiły na dzisiaj swoich mieszkańców do uczczenia pamięci marszałka. Spotkanie rozpoczęło się od odegrania hymnu państwowego, następnie odczytano apel pamięci, a przedstawiciele samorządu miejskiego i powiatowego oraz służb mundurowych złożyli przed umieszczoną na frontonie Kościoła Parafialnego pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa i Męczennika przy ulicy Czackiego tablicą upamiętniającą postać Józefa Piłsudskiego symboliczne wiązanki kwiatów.

Na dalszą część uroczystości uczestnicy przenieśli się, na pobliski Plac Inwalidów Wojennych, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił burmistrz Jasła Ryszard Pabian. W swoim wystąpieniu poświęcił on miejsce na prezentację sylwetki marszałka Józefa Piłsudskiego, przez wielu rodaków uznawanego za jedną z najwybitniejszych postaci w historii Polski, a także historyczną analizę dojścia Polaków do niepodległości Ojczyzny.

Z ust gospodarza naszego miasta usłyszeliśmy m.in.: – Coraz bardziej jednak zdumiewające, a zarazem jakże budujące jest to, iż odkrywanie naszej tożsamości narodowej staje się powodem do dumy, szczególnie wśród młodego pokolenia, także tego na obczyźnie. Najbardziej wymiernym tego przykładem w kontekście historycznym i kulturowym jest powrót do zbiorowej świadomości tych, co mieli pozostać wyklęci, a okazali się niezłomni, którzy dziś przemawiają do nas nie tylko z pomników, ale także z ekranu pokazującego historię „Roja”, „Inki”, rotmistrza Pileckiego, a także arcybiskupa Baraniaka czy księdza Gurgacza. Prawdą jest również, iż mamy powody do dumy na zupełnie innych płaszczyznach, gdy wspominamy reformę finansową ministra Grabskiego, port w Gdyni i Centralny Okręg Przemysłowy ministra Kwiatkowskiego, którego osiemdziesiątą rocznicę powstania w tym roku obchodzimy. A także konstrukcję bombowca PZL Łowicz czy znakomite wykształcenie polskich pilotów co było widoczne w bitwie o Anglię. Podaje te przykłady z pewną premedytacją, gdyż chyba jak łatwo zauważyć do wyrywkowo przytoczonych obrazów odnajdujemy współcześnie zaskakujące analogie. Pamiętajmy też jednak, że II Rzeczypospolita miała także swoje cienie i błędy, zarówno po stronie rządzących, jak i obywateli. Jeśli do odzyskania niepodległości przyczyniła się zgoda i współpraca osób dziś omawianych: Piłsudskiego, Dmowskiego, Paderewskiego czy Witosa to do upadku ojczyzny przyczyniło się coś wręcz odwrotnego. Historia pokazuje, jak bardzo szybko doszły do głosu nasze przywary narodowe, jak wiele pojawiło się zła, intryg i rozłamów, niezgody czy wręcz awanturnictwa, nawet wewnątrz własnego patriotycznego obozu. Z przykrością trzeba zauważyć, że niestety i we współczesnych nam czasach, tych jakże destrukcyjnych czynników nam nie brakuje. Taka konstatacja historyczna, traktowana jako lekcja wychowawcza, jest nam dziś wręcz niezbędna. Spojrzenie na naszą przeszłość musi być prowadzone pod kątem znanego nam powiedzenia, że historia lubi się powtarzać. Jest tak dużo analogii z przeszłości do wydarzeń współczesnych, iż na omówienie ich potrzebna byłaby odrębna sesja naukowa.

Ryszard Pabian życzyłby sobie, żeby jubileuszowym obchodom niepodległej Polski na ziemi jasielskiej towarzyszyły słowa Józefa Piłsudskiego: „Naród, który traci pamięć przestaje być Narodem – staje się jedynie zbiorem ludzi, czasowo zajmujących dane terytorium”.

Podkreślił on, że zarówno stulecie naszej odnowionej państwowości, jak też osoba jednego z jej współtwórców Józefa Piłsudskiego będzie niewątpliwie tematem wielu wystąpień, prelekcji i szeregu podobnych uroczystości w nadchodzącym czasie.

Za włączenie się w ich organizację już dziś podziękował wielu zaangażowanym podmiotom, jak również zachęcił mieszkańców miasta i regionu do udziału w poszczególnych wydarzeniach.

Mam nadzieję, że radosny przekaz, jaki płynie z dzisiejszego świętowania będzie trwał przez cały następny rok. Ciesze się, że w zainicjowanych dziś obchodach swój akces zgłosiło wiele instytucji i organizacji społecznych. Gorąco zachęcam mieszkańców Jasła do udziału w nich wszystkich. – powiedział burmistrz.

Dzisiejszym obchodom towarzyszył radosny happening uliczny, podczas którego dokonano otwarcia przygotowanej przez Muzeum Regionalne wystawy plenerowej poświęconej jej głównemu bohaterowi oraz udziałowi mieszkańców Jasła w walce o niepodległą Ojczyznę. Przed wejściem do kina rozstawiono namioty, w których można było skosztować prażone kasztany, a pracownicy magistratu rozdawali też ich słodką odmianę. Chętni mogli też zrobić sobie pamiątkową fotografię z … siedzącym na swojej Kasztance Marszałkiem Józefem Piłsudskim, w którego postać wcielił się ułan Piotr Urban ze Szwadronu Toporzysko w barwach III Pułku Strzelców Konnych im. hetmana Stefana Czarnieckiego.

Uczestnicy spotkania wzięli ponadto udział w koncercie pieśni patriotycznych z udziałem Miejsko-Kolejowej Orkiestry Dętej pod kierownictwem Ireneusza Fatygi oraz szkolnego chóru „Soli Deo” działającego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. króla Stanisława Leszczyńskiego pod kierownictwem Moniki Twarduś.

Odpowiedź na zaproszenie włodarzy naszego miasta do wspólnego udziału w uczczeniu 150. rocznicy urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego przyjęli: przedstawiciele instytucji miejskich, służb mundurowych, samorządowcy, uczniowie lokalnych placówek oświatowych, mieszkańcy Jasła, a także harcerze z Komendy Hufca ZHP im. rodziny Madejewskich w Jaśle oraz strzelcy z Jednostki Strzeleckiej nr 2091 im. gen. Józefa Hallera przy Zespole Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicy.

Imprezę zabezpieczali funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.

FOTOGALERIA: 

150. urodziny Marszałka Józefa Piłsudskiego

O setnej rocznicy odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej będzie przez cały rok przypominał baner umieszczony w centrum miasta. Autorem jego koncepcji graficznej jest Karol Godek, który w ramach ogłoszonego przez miejscowy magistrat konkursu otrzymał w nagrodę 2,5 tysiąca złotych brutto. Praca została wyłoniona spośród trzech najlepszych projektów w drodze głosowania internetowego oraz przez komisję konkursową w składzie: Elwira Musiałowicz-Czech (wiceburmistrz Jasła), Mariusz Świątek (Muzeum Regionalne), Anna Brożyna (plastyk Jasielskiego Domu Kultury), Tomasz Kasprzyk (Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego), Bożena Molska (stanowisko ds. kultury Urzędu Miasta), Roman Marek (kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta), Sylwia Kopacz-Nadymus (stanowisko ds. sportu i turystyki Urzędu Miasta).

Kolejną uroczystość w ramach roku jubileuszowego zaplanowano już na najbliższy czwartek (7 grudnia). Przygotowali ją uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na wydarzenie składać się będą: wykład Jerzego Bieńkowskiego oraz program słowno-muzyczny przygotowany przez Grażynę Jędryczkę, młodzież z II LO pod opieką Małgorzaty Kłusek i chór UTW pod dyrekcja Jerzego Łąckiego. Początek o godzinie 13:30 w auli wykładowej Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza przy ulicy Na Kotlinę 8. Wstęp wolny.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE