Informacje

Droga powiatowa między Trzcinicą, a Jareniówką przejdzie metamorfozę

Rozpoczyna się modernizacja kolejnego odcinka drogi powiatowej między Trzcinicą, a Jareniówką w gminie Jasło. Drogowcy prowadzą już prace związane z przygotowaniem terenu pod inwestycję. Kierowcy poruszający się tym szlakiem muszą w związku z tym liczyć się z pewnymi utrudnieniami. W miejscu realizowanych robót budowlanych obowiązywać będzie ograniczenie ruchu. Droga ma być gotowa w ciągu pięciu miesięcy.

Drugi etap rozbudowy drogi powiatowej nr 1860R na terenie Trzcinicy i Jareniówki w gminie Jasło obejmuje odcinek między domem ludowym w tej miejscowości, a skrzyżowaniem z drogą gminną biegnącą w kierunku przejazdu po tak zwanych płytach betonowych w pobliżu łącznika drogi krajowej nr 28 z drogą prowadzącą w kierunku skansenu archeologicznego „Karpacka Troja”. Jego długość wynosi niespełna kilometr i czterysta metrów. W ramach inwestycji zaplanowano realizację niezbędnych prac mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkownikom ważnego na mapie komunikacyjnej powiatu jasielskiego szlaku.

Kontynuacja rozpoczętej w poprzednim roku przez samorząd powiatu jasielskiego kompleksowej modernizacji drogi jest konieczna z uwagi na jej fatalny stan techniczny. Zakłada ona dostosowanie przedmiotowego odcinka do parametrów odpowiadających drodze jednojezdniowej dwukierunkowej o szerokości sześciu metrów wraz z odpowiednimi poszerzeniami na łukach poziomych, wraz z obustronnymi utwardzonymi poboczami o szerokości jednego metra.

Kontrakt obejmuje m.in. wzmocnienie konstrukcji jezdni oraz ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie odwodnienia, przebudowę prawo i lewostronnych skrzyżowań z drogami bocznymi, budowę i przebudowę kilkudziesięciu zjazdów indywidualnych i publicznych do prywatnych posesji oraz pól rolniczych, budowę zatok do obsługi publicznego transportu zbiorowego oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej. W okolicy domu ludowego przewidziano utworzenie sześciu dodatkowych miejsc postojowych obsługujących obiekt. Trasa zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia bezpieczeństwa ruchu w postaci odcinkowych barier energochłonnych.

Można powiedzieć, że ta droga stanowi dla samochodów osobowych małą obwodnicę Jasła. Pierwszy odcinek został wykonany w ubiegłym roku. Zaplanowane w drugim etapie roboty budowlane pozwolą nam uzyskać niezbędne parametry techniczne, co spowoduje częściowe odblokowanie korków, które tworzą się na drodze krajowej nr 28 przy wjeździe do miasta. Gdy zostanie ona w całości zrealizowana to pozwoli nam na to, by skierować na nią część ruchu z kierunku zachodniego w stronę miasta. – powiedział Adam Pawluś, starosta jasielski.

W najbliższych tygodniach zmotoryzowanych użytkowników drogi oraz mieszkańców usytuowanych w jej pobliżu domów jednorodzinnych czekają istotne zmiany mające znaczący wpływ na komunikację.

Z uwagi na prowadzone roboty budowlane, na przedmiotowym odcinku drogi zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na zawężeniu jezdni do jednego pasa i wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Aby utrudnienia trwały jak najkrócej, prace będą realizowane etapami. W związku z prowadzoną inwestycją inwestor prosi o cierpliwość i wyrozumiałość oraz zwraca się z apelem o stosowanie się do obowiązującego w najbliższym okresie oznakowania. To istotne z punktu widzenia zarówno użytkowników trasy, jak i osób bezpośrednio realizujących prace.

(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Drogowcy, korzystając ze sprzyjających warunków pogodowych, przystąpili już do prac związanych z przygotowaniem terenu pod inwestycję. W pierwszej kolejności obejmują one wycinkę kolidujących z przebiegiem wytyczonej na nowo jezdni drzew i krzewów, demontaż ogrodzeń z siatki oraz usunięcie starej i zniszczonej nawierzchni poprzez jej frezowanie.

Odcinek od skrzyżowania z drogą prowadzącą w stronę przejazdu po tak zwanych „płytach” w pobliżu Karpackiej Troi do Domu Ludowego w Trzcinicy zostanie częściowo wyłączony z ruchu za co przepraszamy mieszkańców. Stan tej drogi jest bardzo zły. Po przebudowie znacznie się poprawi. Będzie możliwy przejazd wszelkich pojazdów o pełnej nośności. Zostaną poszerzone pobocza, co znacznie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych. Według harmonogramu, prace zakończą się prawdopodobnie do końca sierpnia bieżącego roku. – mówi starosta.

Za drugi etap rozbudowy drogi powiatowej między Trzcinicą, a Jareniówką w gminie Jasło odpowiedzialny będzie koncern budowlany STRABAG sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, który w prowadzonym postępowaniu przetargowym przedłożył najkorzystniejszą ofertę. Wartość zakontraktowanych robót budowlanych opiewa na kwotę ponad 2,8 miliona złotych. W połowie inwestycja finansowana jest ze środków budżetu państwa w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.

Do zwieńczenia poprawy warunków związanych z komunikacją samochodową po drodze powiatowej relacji Trzcinica – Jareniówka koniecznym będzie przeprowadzenie prac modernizacyjnych w kierunku skrzyżowania z drogą krajową nr 28. W projekcie ujęto również przebudowę mostu na przepływającym przez teren miejscowości niewielkim potoku.

Tamten odcinek jest w dużo lepszym stanie. Niemniej jednak nie nadaje się do udostępnienia dla pełnotonażowego ruchu kołowego oraz nie zapewnia bezpieczeństwa zarówno dla jego zmotoryzowanych jak i pieszych użytkowników. Tam jest bardzo wąska przeprawa mostowa przez niewielką rzeczkę Młynówkę i ta przeprawa wymaga niezbędnej przebudowy. Wysłaliśmy już wniosek do Ministra Infrastruktury z prośbą o przeznaczenie na ten cel środków z subwencji budżetowej. Mam nadzieję, że uzyskamy takie dofinansowanie. Gdyby nam się to udało to ten brakujący odcinek do drogi krajowej nr 28 również zostanie w tym roku zrealizowany. Czekamy na dobre wieści. – wyjaśnia Adam Pawluś.

Droga powiatowa nr 1860R przebiega przez tereny dwóch sołectw w gminie Jasło: Trzcinicę oraz Jareniówkę. Od południa łączy bezpośrednio drogę krajową nr 28 relacji Jasło-Gorlice z drogą powiatową nr 1829R relacji Jasło – Jareniówka – Jabłonica – granica województwa co pozwala na wyprowadzenie ruchu pojazdów mechanicznych z miasta w kierunku północnym. Korzyści z jej modernizacji odczują przede wszystkim kierowcy, którzy tym szlakiem komunikacyjnym będą chcieli ominąć poranne zatory czy miejsca wypadków komunikacyjnych zaistniałych na „krajówce”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE