Informacje

Lipnica Dolna: na straży bezpieczeństwa już od siedmiu dekad

W Lipnicy Dolnej (gmina Brzyska) odbył się dzisiaj okolicznościowy apel, podczas którego uroczyście obchodzono jubileusz siedemdziesięciolecia istnienia w tej miejscowości ochotniczej straży pożarnej. Podczas obchodów tutejsza jednostka otrzymała nowy sztandar, a jej zasłużeni działacze wyróżnieni branżowymi odznaczeniami. Razem ze strażakami wspólnie świętowali m.in. parlamentarzyści oraz władze samorządowe wszystkich szczebli.

Mszą świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pod wezwaniem Judy Tadeusza w Dąbrówce rozpoczęły się dzisiaj popołudniu obchody jubileuszu siedemdziesięciolecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej. Następnie zaproszeni goście udali się na plac przed remizą tamtejszej jednostki na uroczysty apel zorganizowany w celu uczczenia pamięci pokoleń lipnickich strażaków, którzy przez ostatnich siedem dekad tworzyli wspaniałą historię ochotniczego pożarnictwa na terenie swojej miejscowości oraz całej gminy Brzyska.

Razem z miejscowymi strażakami oraz ich rodzinami w tym wiekopomnym dla lokalnej społeczności wydarzeniu uczestniczyli znamienici goście, wśród których znaleźli się m.in. posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Joanna Frydrych oraz dr Bogdan Rzońca, wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, wójt gminy Brzyska Rafał Papciak, przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk, etatowy członek Zarządu Powiatu w Jaśle Andrzej Stachurski, radny Rady Powiatu w Jaśle Marek Biernacki, członkowie Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Rzeszowie Stanisław Święch i Dominik Rzońca, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle starszy brygadier Marek Górniak, emerytowany Komendant Powiatowy PSP w Jaśle st. bryg. w stanie spoczynku Wiesław Latoszek, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Brzyskach Piotr Kopera oraz Komendant Gminny ZOSP RP w Brzyskach Piotr Wojdyła. Zaproszenie przyjęły również delegacje jednostek ochotniczych straży pożarnych z ościennych miejscowości wraz z pocztami sztandarowymi (Błażkowa, Brzyska, Kłodawa, Bączal Dolny, Lipnica Górna, Ujazd, Dąbrówka i Kołaczyce).

Uroczysta zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku o gotowości pododdziałów prezesowi powiatowemu druhowi Stanisławowi Święchowi przed dowódcę uroczystości, wciągnięcia flagi związkowej na maszt i odegraniu hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a następnie minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich współtworzących historię jednostki.

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej Andrzej Gajda rozpoczął niedzielne świętowanie od powitania zaproszonych gości: – Spotykamy się dzisiaj w siedemdziesiątą rocznicę powstania naszej jednostki oraz nadania pierwszego nowego sztandaru. To zaszczytny jubileusz i szczególna uroczystość, na którą swoją postawą i zaangażowaniem pracowało wiele pokoleń naszych druhów i mieszkańców. Zawsze wierni strażackiemu hasłu „Bogu na chwałę, ludziom na ratunek”, mimo upływu czasu wypełniali strażacką służbę, niosąc pomoc i ratunek potrzebującym podczas pożarów, powodzi oraz innych zdarzeń, o każdej porze dnia i nocy. Jako prezes tej jednostki składam dziś hołd i podziękowanie druhom założycielom, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz druhnom i druhom, którzy tworzyli siedemdziesięcioletnią historię naszej jednostki. Dziękuję za pomoc i wsparcie mieszkańcom gminy, wszystkim sponsorom i darczyńcom, którzy doceniając naszą pracę i zaangażowanie na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz rozwój naszej jednostki, przez te wszystkie lata istnienia nas wspierali.

Następnie przedstawił on bogaty rys historyczny jednostki, mówiąc o dokonaniach dziesiątek osób zaangażowanych w tworzenie ochotniczego pożarnictwa na terenie Lipnicy Dolnej.

Obecnie do likwidacji skutków zdarzeń losowych lipniccy strażacy wyjeżdżają wysłużonym już lekkim samochodem marki Żuk przekazanym im przed laty przez kolegów z Brzysk. Do swojej dyspozycji mają oni podstawowy sprzęt ratowniczy, w tym m.in. dwie motopompy szlamowe, piłę motorową, agregat prądotwórczy, tłumice, radiostacje, niezbędny drobny sprzęt strażacki oraz wyposażenie indywidualne strażaka: ubrania ochronne typu Nomex, hełmy czy wodery.

OSP w Lipnicy Dolnej liczy sobie 28 członków, powołano w niej jednostkę operacyjno-techniczną, w skład której wchodzą strażacy z odpowiednim przeszkoleniem i aktualnymi badaniami lekarskimi, którzy mogą bezpośrednio uczestniczyć w działaniach ratowniczych. Funkcjonuje tu również młodzieżowa drużyna pożarnicza. Jednostką kierują obecnie: Andrzej Gajda (prezes), Jan Kurowski (wiceprezes), Janusz Gajda (wiceprezes), Wojciech Zwoliński (naczelnik), Przemysław Gajda (zastępca naczelnika), Krzysztof Rączka (sekretarz), Paweł Kramarz (skarbnik), Wiesław Pancerz (gospodarz).

Największymi sprawdzianami umiejętności lipnickich druhów był pożar dworku w tej miejscowości oraz działania podczas powodzi tysiąclecia.

Prawdziwym doświadczeniem i mobilizacją druhów okazał się pożar dworku w 2006 roku, w którym zamieszkiwały dwie rodziny. Jednostka, dysponując jedną motopompą, natychmiast była na miejscu i jako pierwsza rozpoczęła działania ratownicze. Mimo szybkiej reakcji nie udało się uratować jednej rodziny: matki i syna, drugą zaś ewakuowano. Uratowano także księgozbiór z mieszczącej się w dworku filialnej biblioteki publicznej. Następnie rok 2010 to okres powodzi stulecia. Jednostka najpierw została zadysponowana do ratowania życia i mienia w swojej wsi po wystąpieniu wody z małych potoków, a kolejno na teren całej gminy. Nasze działania trwające kilkanaście dni polegały w pierwszej kolejności na ratowaniu osób i ich mienia, a później sprzątaniu i wypompowywaniu wody z zalanych budynków i studni. – powiedział prezes Andrzej Gajda.

Strażacy biorą czynny udział w uroczystościach państwowych na terenie gminy (z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy Święta Niepodległości 11 listopada) oraz uroczystościach kościelnych (wystawia wartę honorową przy Grobie Pańskim w czasie świąt wielkanocnych, podczas odpustu parafialnego czy dożynek), uczestniczy w zawodach sportowo-pożarniczych odnosząc liczne sukcesy na poziomie gminnym czy powiatowym. Druhowie uczestniczą również w zabezpieczeniu i kierowaniu ruchem podczas masowych imprez plenerowych organizowanych w swojej gminie (Dni Liwocza czy Samochodowy Rajd Niepodległości 11 listopada).

Sztandar i odznaczenia na 70-lecie w dowód uznania zasług

Z okazji przypadającego w tym roku okrągłego jubileuszu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej postanowiono ufundować dla tej jednostki nowy sztandar „jako symbol ofiarnego działania w ochronie przeciwpożarowej na rzecz ratowania życia, zdrowia i mienia”.

Został on ufundowany z datków mieszkańców oraz środowiska strażaków miejscowości Lipnica Dolna, przy wsparciu członków powołanego w tym celu społecznego komitetu w składzie: wójt gminy Brzyska Rafał Papciak (przewodniczący), przewodniczący Rady Gminy Brzyska Stanisław Madejczyk, radna gminy Brzyska Małgorzata Grzyb, sołtys wsi Lipnica Dolna Andrzej Gajda, proboszcz parafii Dąbrówka-Gamrat ks. Marek Chłopiński, Stanisław Woliński, Kazimierz Wachel i Piotr Madej.

Zanim nastąpiło jego oficjalne przekazanie, zaproszeni goście wbili w drzewiec pamiątkowe gwoździe.

Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wyróżnił dzisiejszą jubilatkę Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa” „za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej”.

Zasłużeni działacze zostali uhonorowani m.in. medalami „Za zasługi dla pożarnictwa”, odznakami „Strażak Wzorowy”, odznakami „Za wysługę lat”, odznakami „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” oraz medalami „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej gminy Brzyska”.

W uznaniu zasług i wkładu pracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej przyznano:

  • medale „Za zasługi dla pożarnictwa” dla: Stanisława Skrzyszowskiego (Złoty), Andrzeja Gajdy (Srebrny), Wojciecha Burka, Janusza Gajdy, Jana Kurowskiego, Pawła Kramarza, Wiesława Pancerza, Krzysztofa Rączki, Grzegorza Wachla, Mieczysława Wojdyły, Wojciecha Zwolińskiego, Jakuba Zabawy, Piotra Kardasia (Brązowe);
  • odznaki „Strażak Wzorowy” dla: Daniela Adamika, Przemysława Gajdę, Mateusza Kardasia, Piotra Kosia, Sebastiana Kramarza, Krystiana Szota i Mateusza Szota;
  • odznaki „Za wysługę lat” dla: Stanisława Zwolińskiego (50 lat), Romana Adamika (35 lat), Wiesława Kramarza (35 lat), Bogusława Kramarza (25 lat), Rafała Gajdy (15 lat);
  • odznaki „Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej” dla: Radosława Gajdy, Jakuba Janika, Michała Kopery, Piotra Kramarza, Kacpra Radzika, Patryka Stója, Pawła Skrzyszowskiego, Patryka Siepietowskiego (Brązowe);
  • medale „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej w gminie Brzyska” dla: Stanisława Skrzyszowskiego, Stanisława Zwolińskiego, Zbigniewa Zabawy i Andrzeja Gajdy (Brązowe)

W imieniu wszystkich odznaczonych i wyróżnionych członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej głos zabrał sekretarz jednostki Krzysztof Rączka: – Serdecznie dziękuję za docenienie naszej pracy. Jest to dla nas dowód, że wykonujemy ją dobrze. Stanowi to motywację do dalszej pracy. Szczególnie cieszy obecność druhów honorowych wśród odznaczonych. Zwłaszcza, że pamiętają oni niemal że początki naszej jednostki. Liczymy na to, że na kolejnych zebraniach nadal będziecie raczyć nas opowieściami o początkach pożarnictwa w naszej miejscowości. Na koniec serdeczne podziękowania dla naszych mam, żon, narzeczonych, córek i innych kobiet, które okazują wobec nas siłę, wsparcie i zrozumienie. Szanowne panie, bez Was nie moglibyśmy robić tego, co jest naszą służbą. Zdajemy sobie sprawę jak trudne jest dla Was zostać w domu, gdy my ruszamy na dźwięk alarmu. W imieniu własnym oraz wszystkich druhów pragnę podziękować i powiedzieć, że te medale i odznaczenia należą się Wam.

Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów pod adresem druhen i druhów z Lipnicy Dolnej.

Joanna Frydrych, poseł na Sejm RP:
Jest to dla mnie ogromny zaszczyt i przyjemność móc z Państwem świętować ten wspaniały jubileusz. Chciałabym pogratulować Wam tej bogatej i przepięknej historii. Organizacje, które służą społeczeństwu, należą do niezwykłych. Ilekroć organizowałam jakiekolwiek akcje charytatywne tyle razy mogłam liczyć na jednostkę OSP w Lipnicy Dolnej. Dzisiaj mamy jubileusz, zewsząd płyną oficjalne i prosto z serca życzenia, gratulacje i podziękowania. Ale pamiętajcie drogie druhny i drodzy druhowie, że za Waszą gotowość do bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi jesteśmy Wam wdzięczni. Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, wytrwałości w służbie i satysfakcji z niej.

Maria Kurowska, wicemarszałek województwa podkarpackiego:
Cieszę się, że w Lipnicy znowu poświęcany jest sztandar, tym razem sztandar straży pożarnej, bo wcześniej kilkanaście lat temu świętowaliśmy poświęcenie sztandaru szkoły. Ja wiem, że to jest potężne przedsięwzięcie organizacyjne i tutaj trzeba się bardzo mocno napracować, aby taka uroczystość wyszła. Ta uroczystość jest pięknym spotkaniem strażaków, którzy są na każde zawołanie. Po powodzi w 2010 roku, kiedy byłam burmistrzem miasta Jasła, mogłam w całej okazałości zobaczyć co potrafią straże. Kiedy jedna trzecia miasta była pod wodą to wtedy, aby to miasto mogło się uporać z tą straszliwą powodzią, na ratunek przybyły właśnie nie tylko państwowe, ale i ochotnicze straże pożarne. Pracowali dzień i noc, aby ratować dobytek ludzki. Wtedy wszyscy uznaliśmy, że straż pożarna jest tą instytucją, którą należy wspierać. Myślę, że takie duże docenienie straży pożarnej jest w tym roku ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, a tym samym naszego rządu. Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości przekazano właśnie na straże, a nie na inne cele, aby je doposażyć w urządzenia do ratownictwa. Strażacy nie tylko potrafią ratować dobytek, ale potrafią też ratować życie ludzkie.

Bogdan Rzońca, poseł na Sejm RP:
Jest coś zdumiewającego, nawet zachwycającego, w postawie wszystkich służb mundurowych, żołnierzy, policjantów, strażaków. Zachwycającego, bo zostawiają te osoby idąc na ratunek obcym osobom swych najbliższych. Ta potrzeba uznania, która towarzyszy Waszemu zaangażowaniu zawodowemu, musi być podkreślana na każdym kroku. Składając gratulacje, które zewsząd płyną do Państwa, trzeba o tym powiedzieć, że Polska musi liczyć na służby mundurowe. Rzeczpospolita ma na względzie wszystko to, co dzieje się w obszarze bezpieczeństwa państwa i narodu polskiego. Jesteśmy krajem, który staje się powoli wzorem takiej postawy, która w pierwszej kolejności chroni własne rodziny, dzieci, naród. Jesteśmy otwarci na potrzeby innych, ale pamiętajmy, że w pierwszej kolejności musimy pomóc sobie sami. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął program restrukturyzacji i modernizacji służb mundurowych. Miliardy złotych płyną i popłyną do Wojska Polskiego, Policji, ale także do Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Mamy Was ochotników na Podkarpaciu blisko 50 tysięcy w wieluset jednostkach. Wszyscy Państwo możecie liczyć na to wsparcie w odpowiedniej kolejności. Nie wszystkie potrzeby możemy zrealizować naraz, ale chociażby w ostatnich dniach na Podkarpacie wpłynęła bardzo znaczna suma pieniędzy, z których będą kupowane wozy strażackie. Także w powiecie jasielskim dwie jednostki otrzymają takie wsparcie. To wszystko dzieje się w tej chwili. Wszyscy wiedzą, że gdy zajdzie potrzeba to na Was można liczyć.

Rafał Papciak, wójt gminy Brzyska:
Analizując to wspaniałe święto siedemdziesięciolecia utworzenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipnicy Dolnej trzeba stwierdzić jedno, że jak na siedemdziesięciolatkę to się nieźle trzymacie. Co prawda sprzęt, który posiadacie, niejednokrotnie pamięta czas założenia Waszej jednostki, ale myślę, że po tych wspaniałych zapewnieniach naszych zaproszonych gości myślę, że będzie już tylko lepiej. Myśląc o strażaku zawsze sobie wyobrażamy wspaniały mundur, lśniący czerwony samochód, sztandary, ale to nie jest najważniejsze. W strażaku najważniejsza jest dusza, jego wnętrze czyli to czego nie widać. To także jego odwaga, hart ducha, jego miłość do bliźniego, chęć poświęcenia swojego zdrowia i życia na rzecz innych. Za to Wam wszystkim druhnom i druhom serdecznie dziękuję. Dziękuję Waszym rodzinom, które muszą wykazywać się olbrzymią wyrozumiałością i cierpliwością dla Waszej pasji, Waszego poświęcenia. Życzę Wam kolejnych wspaniałych jubileuszy, może już obchodzonych przy lepszym sprzęcie, a nie Żuku. Myślę, że jak środki mają spłynąć na Podkarpacie to my jako gmina wykorzystamy tą szansę, aby poprawić stan sprzętu. Tak, aby dzięki Wam wszyscy mieszkańcy naszej gminy byli bezpieczni. Gratuluję odznaczonym i wyróżnionym. Dziękuję wszystkim zgromadzonym, że są obecni razem z nami pomimo tego, że jest tak ciepło, a niedzielę można spędzić w inny sposób.

Małgorzata Grzyb, radna gminy Brzyska:
Mieszkam tu od dwudziestu lat i pamiętam wszystkich druhów, których spotykałam na zebraniach wiejskich oraz na różnych spotkaniach. Chciałam powiedzieć, że jestem z Was bardzo dumna. Ciesze się, że widzę Was w tych pięknych mundurach. Jesteście ozdobą naszej wsi i naszej gminy. Bardzo bym chciała, żeby nasza gmina dalej starała się o jakieś profity dla naszej straży. Myślę przede wszystkim o nowym aucie. Sama jestem zwolennikiem tego, że w pewnych służbach pewne rzeczy są niezbędne. Tak jak policjantowi broń, tak Wam strażakom piękny wóz. Nieważne czy mały czy duży. Byłam świadkiem niejednej Waszej akcji, przeżywając różne wydarzenia, które miały tutaj miejsce, chociażby jak pożar dworku. Widziałam go z własnej posesji jak na dłoni. Przeżywałam to razem z Wami. Nawet w pewnych chwilach wydawało mi się, że chętnie bym tam poszła pomóc dlatego, że nieszczęście ludzkie nigdy nie było mi obojętne. Życzę Wam dalszych sukcesów. Bardzo Was proszę: bądźcie wytrwali do końca nawet mimo tego, że Wasze drogi mogą się rozejść w różne strony. Ale pamiętajcie, że Wasze miejsce jest w Lipnicy Dolnej. Jestem z Was dumna i dziękuję za wszystko co do tej pory zrobiliście.

Zdjęcia z obchodów jubileuszu do obejrzenia w naszej fotogalerii:

Jubileusz 70-lecia OSP Lipnica Dolna

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE