Informacje

Samorząd 2018: poznaj nazwiska kandydatów do Rady Powiatu

Zaledwie trzem komitetom udało się zarejestrować listy kandydatów do Rady Powiatu w Jaśle. W zbliżających się wyborach samorządowych o pięcioletnią kadencję powalczy między sobą stu dwoje reprezentantów jednej partii politycznej oraz dwóch lokalnych komitetów społecznych. Na listach brakuje nazwisk wielu radnych, którzy do tej pory brali udział w pracach samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Głosowanie odbędzie się 21 października.

O mandaty w dwudziestotrzyosobowej Radzie Powiatu w Jaśle będą ubiegały się 102 osoby. Kandydatów w tegorocznych wyborach samorządowych do tego szczebla samorządu terytorialnego udało się zarejestrować zaledwie trzem komitetom wyborczym: Prawu i Sprawiedliwości (PiS), „Porozumieniu Samorządowemu Ponad Podziałami” (PSPP) oraz „Samorządowi dla mieszkańców” (SDM).

Na listach nie znalazły się nazwiska obecnie piastujących tę funkcję m.in. Anna Bialik, Marek Biernacki (w jego miejsce Prawo i Sprawiedliwość wystawiło innego działacza partyjnego), Tadeusz Gorgosz (ubiega się o mandat radnego w gminie Jasło z okręgu Trzcinica), Józef Kozioł, Bogusław Kręcisz (startuje w wyborach na urząd wójta gminy Skołyszyn z własnego komitetu), Jan Lazar, Stanisław Mlicki (startuje w wyborach na urząd wójta gminy Dębowiec z rekomendacji PiS), Stanisław Spólnik, Andrzej Stachurski (nie jest to jeszcze oficjalnie potwierdzona informacja, ale zamierza ubiegać się o stanowisko wójta gminy Osiek Jasielski) i Stanisław Zając.

O reelekcję zamierzają powalczyć natomiast pozostali radni: Tomasz Kaleta (nr 1 na liście KWW Samorząd dla mieszkańców w okręgu wyborczym obejmującym gminy Brzyska i Kołaczyce), Adam Kmiecik (nr 3 na liście KWW Samorząd dla mieszkańców w okręgu miejskim), Mateusz Lechwar (nr 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu miejskim), Bożena Macek-Lubaś (nr 1 na liście KWW Samorząd dla mieszkańców w okręgu wyborczym obejmującym gminę wiejską Jasło), Franciszek Miśkowicz (nr 1 na liście KWW Samorząd dla mieszkańców w okręgu wyborczym obejmującym gminy Nowy Żmigród, Krempna i Tarnowiec), Jan Muzyka (nr 1 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym obejmującym gminy Nowy Żmigród, Krempna i Tarnowiec), Grzegorz Pers (nr 4 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym obejmującym gminy Nowy Żmigród, Krempna i Tarnowiec), Janusz Przetacznik (nr 1 na liście KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami w okręgu miejskim), Józef Rosół (nr 2 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym obejmującym gminy Nowy Żmigród, Krempna i Tarnowiec), Mariusz Sepioł (nr 1 na liście KWW Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami w okręgu wyborczym obejmującym gminę Skołyszyn), Robert Snoch (nr 3 na liście Prawa i Sprawiedliwości w okręgu miejskim), Jan Urban (nr 1 na liście KWW Samorząd dla mieszkańców w okręgu miejskim) i Dorota Woźniak (nr 1 na liście KWW Samorząd dla mieszkańców w okręgu wyborczym obejmującym gminę Skołyszyn).

O mandat radnego powiatowego ubiegał się będzie również obecny starosta jasielski Adam Pawluś, który jest „jedynką” Prawa i Sprawiedliwości w okręgu miejskim.

Wśród samorządowców, którzy chcieliby zasiadać w Radzie Powiatu, są m.in. kończący swoje kadencje wójtowie gmin Jasło Stanisław Pankiewicz i Skołyszyn Zenon Szura, a także osoby, które wypełniały mandat w poprzednich kadencjach (Marta Misiołek z Osobnicy, Jolanta Brągiel z Jasła i Stanisław Lawera z Tarnowca – wszyscy troje byli radnymi powiatowymi w latach 2010-2014 oraz Anna Nigborowicz ze Święcan, która była radną powiatową w latach 2006-2010).

(dapa), (PKW)

W kolejnych zakładkach prezentujemy zbiorcze zestawienie wszystkich kandydatów w poszczególnych okręgach ->

1 2 3 4 5 6 7Następna strona
SŁOWA KLUCZOWE