Informacje

PiS pokazuje kto rządzi w powiecie jasielskim

Prawo i Sprawiedliwość rozdaje karty w nowych władzach powiatu jasielskiego. Podczas dzisiejszej sesji, która zainaugurowała szóstą kadencję samorządu powiatowego, przedstawiciele tej formacji politycznej objęli najważniejsze stanowiska, w tym starosty, którym nadal został wybrany Adam Pawluś. Już po pierwszym posiedzeniu widać, że opozycja nie będzie miała w najbliższych latach łatwej pracy. Dla jej przedstawicieli nie znalazło się nawet miejsce w trzyosobowym prezydium Rady Powiatu.

Po godzinie dziesiątej w budynku Starostwa Powiatowego w Jaśle otwarto pierwsze w szóstej kadencji posiedzenie Rady Powiatu. Obradom przewodniczył najstarszy wiekiem obecny na sali radny Stanisław Pankiewicz (PiS). Wybrani w dniu 21 października br. radni odebrali zaświadczenia z rąk przewodniczącego Powiatowej Komisji Wyborczej w Jaśle Artura Kreta.

OBEJRZYJ FOTORELACJĘ:

I Sesja Rady Powiatu w Jaśle VI kadencji w obiektywie

Formalnym potwierdzeniem ich przynależności do samorządu szczebla powiatowego było złożenie uroczystego ślubowania.

Każdy z radnych był wyczytywany w kolejności alfabetycznej, następnie powstawał i odczytywał formułę roty: „Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej”.

Po wypowiedzeniu treści radni mogli dopowiedzieć zdanie „Tak mi dopomóż Bóg”. Nie zrobili tego tylko Janusz Przetacznik i Dorota Woźniak.

W pierwszym posiedzeniu szóstej kadencji nie wziął udziału radny Stanisław Święch (PiS) ze Skołyszyna.

Kolejnym punktem porządku obrad dzisiejszej sesji był wybór przewodniczącego Rady Powiatu. Radny Adam Pawluś w imieniu Prawa i Sprawiedliwości zaproponował na to stanowisko Roberta Snocha, który kierował już posiedzeniami radnych w piątej kadencji.

Robert Snoch jest lekarzem medycyny od 27 lat, specjalistą w zakresie pediatrii i alergologii. Jest absolwentem Akademii Medycznej w Krakowie oraz studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia i zarządzanie jakością. Od samego początku kieruje przychodnią miejską oraz ośrodkami zdrowia w Szebniach, Warzycach i Osobnicy, a także gabinetami rehabilitacji w Osobnicy i Bierówce. Prowadzi szkołę rodzenia, poradnię alergologiczną oraz poradnię medycyny sportowej. Przyjmuje również jako lekarz rodzinny. Jest znanym w Jaśle działaczem społecznym, opiekuje się wychowankami domów dziecka. Radny i przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle ostatniej kadencji oraz członek komisji finansowej. Odznaczony medalem „Bene Merenti” przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Andrzeja Dudę za zasługi i działalność dla dobra społeczności lokalnej. – przedstawił radnym jego dotychczasową działalność zawodową i społeczną.

W imieniu klubu radnych Porozumienia Samorządowego Ponad Podziałami (PSPP) Ewa Wawro wysunęła kandydaturę Janusza Przetacznika.

Powiedziała o nim m.in.: – Radny Janusz Przetacznik to człowiek, dla którego działalność w samorządzie to nie tylko odpowiedzialność i służba, ale to także ciężka praca, której się nie boi i dla której jest w stanie oddać się bez reszty. To człowiek, który nie uznaje rozwiązań siłowych, co ważne tylko człowiek stawiający przede wszystkim na argumenty. A tak powinniśmy pracować. Jest otwarty na merytoryczną i konstruktywną dyskusję, na wspólne wypracowywanie najlepszych rozwiązań. Pan radny od wielu lat jest autorytetem dla wielu ludzi. Z jego porad korzystają biznesmeni, samorządowcy, przedsiębiorcy. To o czymś świadczy. To dowód na to, że ma wyjątkową wiedzę, rozeznanie i zrozumienie mechanizmów jakie rządzą naszą pracą w samorządzie, jakie rządzą przedsiębiorczością i gospodarką. Najlepszą rekomendacją dla pana radnego są właśnie ci ludzie, którzy przychodzą prosić go o pomoc. Dał się poznać przez te wszystkie lata jako osoba, która jest otwarta i chętna pomagać każdemu kto o taką pomoc poprosi. Niezależnie od tego z jakiej jest opcji, niezależnie od tego jakie poglądy wyraża.

Za Robertem Snochem opowiedziało się dwunastu radnych radnych (czyli tyle, ile wynosiła minimalna liczba głosów wymaganych do powołania na stanowisko), jego kontrkandydata poparło zaś dziewięciu radnych. Jedna karta do głosowania była nieważna.

Robert Snoch podziękował swoim koleżankom i kolegom radnym za obdarzenie jego osoby ponownym zaufaniem. – Ci, co na mnie nie głosowali mam nadzieję, że w najbliższym czasie się przekonają, że potrafię stanąć ponad podziałami, pracować wspólnie dla dobra powiatu jasielskiego i naszych mieszkańców. – krótko skomentował.

Na jego wniosek rozszerzono program sesji o punkty dotyczące wyboru Zarządu Powiatu (starosty, wicestarosty, etatowego członka oraz dwóch nieetatowych członków), a także prezydium Rady Powiatu (dwóch wiceprzewodniczących).

Władze partyjne Prawa i Sprawiedliwości już wcześniej rekomendowały na funkcję starosty jasielskiego Adama Pawlusia. Wybór jego osoby był jedynie formalnością.

Radny Snoch mówił o jego dokonaniach w poprzedniej kadencji: – Jako starosta jasielski przyczynił się do powstania wielu inwestycji w powiecie jasielskim. Najważniejsze z nich to rozbudowa i modernizacja Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, budowa i przebudowa dróg powiatowych (ulicy Sobniowskiej, Na Kotlinę, z Jareniówki do Trzcinicy), utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Ożennej, w tym kompleksowy remont i modernizacja budynku byłej strażnicy granicznej, rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej i sportowej. Pracuje cały czas nad poprawą dostępności komunikacyjnej i transportowej powiatu jasielskiego. Chodzi o drogę krajową 73, drogę wojewódzką 992 i linię kolejową 25. Jest to koncepcja nowej linii kolejowej relacji Jasło-Dębica. Adam Pawluś wykazał się w swojej pracy wielką solidnością, wielką pracowitością. Nieustannie w terenie, szukający pieniędzy i nowych pomysłów na powiat. Bardzo zaangażowany i bardzo aktywny.

Radny Jan Urban z komitetu „Samorząd dla mieszkańców” (SDM) na szefa naszego powiatu zgłosił kandydaturę Stanisława Pankiewicza (PiS), wieloletniego wójta gminy Jasło, który w październikowych wyborach samorządowych uzyskał drugi wynik (2 028 głosów).

To człowiek instytucja. Dwudziestoletni staż na funkcji wójta gminy Jasło. Pokazał w swojej pracy, że zawsze kieruje się dialogiem, konsekwencją, jest człowiekiem consensusu. Jako przewodniczący Zarządu zarządzał również Związkiem Gmin Dorzecza Wisłoki, w skład którego wchodzi wiele samorządów, realizując jeden z największych projektów w Polsce z udziałem środków unijnych. Człowiek, który daje gwarancję na dialog, na współpracę z samorządami, który jest osobą posiadającą bardzo dużą wiedzę samorządową. Myślę, że osoba, która przez tyle lat wypełniała godnie funkcję wójta i wiele innych funkcji samorządowych, jest ze wszech miar właściwym kandydatem na funkcję starosty jasielskiego. – powiedział.

Stanisław Pankiewicz nie wyraził zgody na kandydowanie, ponieważ w nowo tworzonym Zarządzie Powiatu szóstej kadencji przewidziano dla niego inną funkcję.

Za wyborem Adama Pawlusia opowiedziało się dwunastu radnych (tyle wynosiła wymagana prawem bezwzględna liczba głosów ustawowego składu Rady). Przeciwko jego osobie zagłosowało dziewięciu radnych natomiast jeden głos okazał się nieważny.

Do współpracy ze sobą w organie wykonawczym powiatu zaprosił: Mateusza Lechwara (jako wicestarostę), Stanisława Pankiewicza (jako etatowego członka Zarządu Powiatu), Jana Muzykę oraz Grzegorza Persa (jako nieetatowych członków Zarządu Powiatu).

Wskutek przeprowadzonego tajnego głosowania radni odrzucili kandydaturę Mateusza Lechwara (dziesięć głosów za do dwunastu głosów przeciw). 29-latek to absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Obecnie pracuje jako funkcjonariusz Służby Więziennej, wcześniej pełnił funkcję dyrektora biura poselskiego Bogdana Rzońcy w Jaśle (w latach 2011-2015) oraz pracował w Urzędzie Miasta w Jaśle, gdzie zajmował się sprawami społecznymi. W minionej kadencji sprawował funkcję przewodniczącego komisji społecznej, a przez ponad rok nieetatowego członka Zarządu Powiatu.

Pozostali zaproponowani kandydaci otrzymali powołanie na ustalone wcześniej stanowiska. Stanisława Pankiewicza poparło trzynaście osób (przeciw było dziewięć), Jana Muzykę – dwanaście (przeciw było dziesięć), a Grzegorza Persa – trzynaście (przeciw było dziewięć).

Zarząd Powiatu w Jaśle VI kadencji (na razie bez wicestarosty).
(FOT. © terazJaslo.pl / Damian Palar)

Udzielając komentarza przedstawicielom lokalnych środków masowego przekazu nowy-stary starosta Adam Pawluś powiedział: – Jeszcze funkcjonujemy w starym Zarządzie Powiatu, ponieważ formalności nie zostały dopełnione. Dzisiaj Rada nie dokonała wyboru wicestarosty, więc na kolejnej sesji zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie. Gdy będzie pełny skład Zarządu to wtedy rozpocznie się nowa kadencja. Ja jeszcze funkcjonuję jako urzędujący starosta piątej kadencji. Myślę, że jeżeli dojdziemy do zakończenia tej procedury wyborów, to nowy Zarząd będzie mógł funkcjonować w pełnym składzie. Mamy gotowy program wyborczy, mamy wiele zadań do realizacji.

Natomiast Adam Pawluś nie odpowiedział na pytanie czy ponownie zaproponuje osobę Mateusza Lechwara do pełnienia przez niego funkcji wicestarosty jasielskiego.

W ostatnim punkcie porządku obrad dzisiejszej sesji wyłoniono dwie osoby, które obejmą funkcję wiceprzewodniczących Rady Powiatu w Jaśle. Będą to przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości Anna Nigborowicz (osiemnaście głosów za) i Józef Rosół (dziesięć głosów za). Podczas tajnego głosowania odrzucono natomiast kandydaturę opozycyjnej radnej Bożeny Macek-Lubaś z „Samorządu dla mieszkańców” (dziewięć głosów za).

Radny Jan Urban ocenia: – Pierwsze głosowania pokazują, że spolegliwość wobec ugrupowania jest jednoznaczna. Te dwanaście głosów „za” pokazują – obym się mylił – że będzie dyktat i wykonywanie tych zadań, które liderzy Prawa i Sprawiedliwości narzucą do realizacji przez radnych powiatowych, którzy reprezentują ich klub. A przed powiatem stoi wiele wyzwań. Zadania, które przynależą powiatowi są niełatwe. To cała gama działań związanych z oświatą. Powiat jest organem prowadzącym dla szpitala. W trakcie jest modernizacja oddziału chirurgii. Tych zadań jest wiele. Uważam, że przede wszystkim ochrona zdrowia, edukacja i poprawa infrastruktury drogowej to główne obszary, na których powiat winien się skupić.

Prawo i Sprawiedliwość ma trzynaście z dwudziestu trzech mandatów (Grzegorz Pers, Stanisław Pankiewicz, Jan Muzyka, Adam Pawluś, Robert Snoch, Mateusz Lechwar, Ryszard Lisowski, Jan Czajka, Sławomir Madejczyk, Irena Baciak, Anna Nigborowicz, Józef Rosół, Stanisław Święch), komitet „Samorząd dla mieszkańców” siedem (Jan Urban, Krzysztof Buba, Bożena Macek-Lubaś, Dorota Woźniak, Ryszard Papciak, Antoni Zwierzyński, Franciszek Miśkowicz), a kolejne trzy mandaty przypadły kandydatom komitetu „Porozumienie Samorządowe Ponad Podziałami” (Janusz Przetacznik, Ewa Wawro, Magdalena Stasiowska).

Pierwszym obradom lokalnego samorządu w kadencji 2018-2023 przyglądali się dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu jasielskiego (II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle, Zespołu Szkół Technicznych w Jaśle, Zespołu Szkół nr 4 w Jaśle, Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle, Centrum Kształcenia Praktycznego w Jaśle, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle, Szpitala Specjalistycznego w Jaśle, Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Powiatowego Zarządu Dróg w Jaśle, Domu Dziecka w Wolicy, Zespołu Szkół w Trzcinicy, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Jaśle), naczelnicy i pracownicy poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego, szefowie służb, inspekcji i straży (Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny) oraz mieszkańcy Jasła.

Posiedzenie było relacjonowane „na żywo” za pomocą zamieszczonej w sali konferencyjnej budynku starostwa kamery internetowej. Taki przekaz będzie udostępniany także z kolejnych sesji.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE