Kultura | rozrywka | edukacja

Pojawił się kolejny „Rocznik Jasielski”

Końcem grudnia 2018 r. na rynku wydawniczym ukazał się IX tom „Rocznika Jasielskiego” – dzieło zespołu redakcyjnego Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego pod przewodnictwem jego prezesa Wiesława Hapa.

W rozdziale „Artykuły” możemy zapoznać się z tekstami: Wiesława Hapa – „Jaślanie i mieszkańcy Jasielszczyzny w powstaniu węgierskim i w powstaniu styczniowym” oraz „Stulecie Związku Harcerstwa Polskiego w Jasielskiem” , Zdzisława Świstaka – „Z kart historii I LO i kaplicy gimnazjalnej” oraz Stanisława Fryca – „Akrobaci z Jasła”.

W części „Wspomnienia” znajduje się sentymentalna podróż do przeszłości pióra dr Barbary Folty – „Jasło – to będą w przyszłości polskie Ateny” i artykuł Henryka Zycha „Wspomnienia o jaślaninie Stanisławie Proniu”. W rozdziale „Sylwetki” Henryk Zych przypomina postać „Dra Stanisława Kadyiego”, a autorami kolejnych opisów biograficznych są: Zbigniew Dranka – „Skąd w Jaśle ulica Baczyńskiego?”, Jakub Hap – „Zdzisław Truskolaski – malarz i Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”, Sylwester Wilk – „Tu przeżyłem czas przełomu – ks. dr Stanisław Marczak: kapłan – duszpasterz – katecheta – kapelan”, a Jakub Okulski – „Nadkomisarz SG, major WP Edward Okulski ps. Wacław”.

W dalszej części „Rocznika Jasielskiego”, w rozdziale „Źródła”, możemy zapoznać się z tekstem Zbigniewa Dranki – „Stare jasielskie pocztówki” poświęcony zbiorom Jerzego Rucińskiego. W kolejnym dziale publikacji „Miejsca i obiekty związane z Jasłem” warto poznać dzieje „Jasielskiego ratusza” pióra Felicji Jałosińskiej i statku m/s „Jasło” na morzach świata” opisanego przez Małgorzatę Kłosowicz. W ramach rozdziału „Działalność Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego” Łucja Filipek przypomina „Dzieje Turnieju Wiedzy o Jaśle i Turnieju Wiedzy o Regionie Jasielskim”, a na końcu Jacek Nawrocki prezentuje „Kalendarium ważniejszych wydarzeń z życia Jasła od 2006 do 2013 roku”. .

Wydawnictwo ukazało się przy wsparciu finansowym Miasta Jasła. Można je nabyć w księgarni „U Jacka” lub w cenie promocyjnej w biurze SMJiRJ przy ul. Śniadeckich 15 – obok stadionu „Czarnych” (tel. 505 661 224).

Jak mówi Wiesław Hap – prezes Stowarzyszenia: „Rocznik Jasielski” jest wydawnictwem ciągłym. Jego I tom ukazał się w 1969 r. Od tego czasu ukazuje się niesystematycznie, zawiera artykuły naukowe i popularnonaukowe – opracowania, biografie, wspomnienia, reportaże, sprawozdania, materiały źródłowe, kalendaria – z zakresu zagadnień historycznych, kulturalnych, społecznych i gospodarczych Jasła oraz Jasielszczyzny.

(SMJiRJ)

SŁOWA KLUCZOWE