Informacje

Uroczyste obchody stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża na ziemi jasielskiej

Dzisiaj w sali widowiskowej Jasielskiego Domu Kultury odbyła się uroczysta gala z okazji jubileuszu stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża. To obecnie najstarsza i największa organizacja humanitarna w naszym kraju, której wiodącą misją jest bezinteresowna służba drugiemu człowiekowi. W związku z tym podniosłym wydarzeniem zasłużeni działacze otrzymali podziękowania i odznaczenia jako wyraz uznania poniesionych przez nich zasług w szerzeniu czerwonokrzyskich idei.

Uroczyste obchody jubileuszu stulecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) na ziemi jasielskiej rozpoczęły się od mszy świętej odprawionej w intencji byłych i obecnych działaczy organizacji w Kolegiackiej Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Fara). Następnie uczestnicy uroczystości udali się do Jasielskiego Domu Kultury, gdzie przygotowano okolicznościową galę. Przed wejściem do sali widowiskowej każdy z zaproszonych gości otrzymał drobny upominek w postaci kubka, długopisu i breloczka ze stosownymi nadrukami. Wydarzenie to rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru jasielskiego oddziału, a następnie odegraniu i odśpiewaniu przez młodzież oficjalnego czerwonokrzyskiego hymnu.

Jako współgospodarz tego podniosłego wydarzenia wicedyrektor Jasielskiego Domu Kultury Helena Gołębiowska powitała przybyłych do budynku tej miejskiej instytucji kultury: władze Polskiego Czerwonego Krzyża, obecnych i byłych pracowników PCK, opiekunów Szkolnych Kół PCK, Honorowych Dawców Krwi, wolontariuszy, a także władze samorządowe, dyrektorów i pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu jasielskiego, dyrektorów lokalnych szkół, instytucji i zakładów pracy, przedstawicieli służb mundurowych oraz duchowieństwo.

Wśród gości honorowych znaleźli się m.in.: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Alicja Zając, Burmistrz Miasta Jasła Ryszard Pabian, Sekretarz Miasta Jasła Paweł Rzońca, Starosta jasielski Adam Pawluś, Prezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Marceli Kuca, Wiceprezes Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Antoni Olak, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Maciej Maruszak, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie dr n. o zdr. Ewa Zawilińska, Kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie ks. dr Marek Story, Dyrektor Caritas Jasło ks. dr Marian Putyra, Dziekan Dekanatu Jasło-Wschód ks. Zbigniew Irzyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, Komendant Straży Miejskiej w Jaśle Kazimierz Wiśniowski.

Okolicznościowy referat przybliżający historię działalności organizacji na ziemi jasielskiej przedstawiła obecna prezes Oddziału Rejonowego PCK Maria Gąsiorowska. Na wstępie swojego wystąpienia powiedziała, że „Polski Czerwony Krzyż jest najstarszą organizacją humanitarną. Celem Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie cierpieniom ludzkim i łagodzenie we wszystkich okolicznościach i w każdym czasie. Obecnie nie jesteśmy organizacją dotowaną odgórnie.”

W okresie międzywojennym i w pierwszych latach po wyzwoleniu naszego miasta czerwony krzyż prowadził m.in. dom opieki nad chorymi i rannymi żołnierzami, który zajmował się również dożywianiem więźniów i wysyłaniem paczek, punkt żywienia, szkołę dla pielęgniarek, pogotowie ratunkowe i przychodnię lekarską. Ponadto szerzył oświatę higieniczno-sanitarną oraz uczestniczył w poszukiwaniu rodzin. Na tym terenie powstawały pierwsze szkolne koła PCK i kluby honorowych krwiodawców.

Funkcję prezesa pełnili w tym okresie kolejno: Stanisław i Zofia Macudzińscy, Roman Gruchała, Zdzisław Szymański, Stanisław Rajchel, Alicja Maria Zając, Elżbieta Stolarz, Bogdan Konieczny, Maria Gąsiorowska (obecnie). Natomiast stanowisko kierownika Oddziału Rejonowego PCK piastowali: Zofia Macudzińska, Zofia Garbarz, Danuta Sitek, Zofia Kosiek, Krystyna Długosz (obecnie).

Współczesna działalność Polskiego Czerwonego Krzyża skupia się głównie na następujących dziedzinach: organizowaniu działalności opiekuńczej u chorego w domu, propagowaniu honorowego dawstwa krwi, organizacji szkoleń w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży i osób starszych, organizowaniu akcji promujących zdrowie, organizowaniu pomocy specjalnej dla osób potrzebujących oraz udziale w ekshumacji zwłok.

W ujęciu statystycznym: 51 sióstr PCK opiekuje się ponad dwustoma osobami; na terenie powiatu jasielskiego funkcjonuje 51 Szkolnych Kół PCK; 7 klubów „Wiewiórka” przy jasielskich przedszkolach; 8 klubów Honorowych Dawców Krwi; tylko w 2018 roku honorowo oddano 1 611 litrów krwi.

Prezes Maria Gąsiorowska podkreśliła, że cały dorobek organizacyjny PCK powstał wysiłkiem kolejnych działaczy. – Pragnę podziękować wszystkim działaczom, członkom, wolontariuszom PCK, honorowym dawcom krwi, opiekunom PCK i władzom samorządowym, pracownikom ośrodków pomocy społecznej, sponsorom i sympatykom PCK za dotychczasową pracę i wkład w budowanie naszej stuletniej historii. To dzięki Państwu możemy szerzyć ideę humanitarną i nieść pomoc najbardziej potrzebującym. Swoją wdzięczność mogę jedynie wyrazić pięknym i szczerze powiedzianym słowem: „dziękuję”. – powiedziała.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili m.in. senator Alicja Zając, burmistrz Ryszard Pabian, starosta Adam Pawluś, wójt gminy Nowy Żmigród Grzegorz Bara, szef podkarpackiego PCK Marceli Kuca oraz Dyrektor RCKiK w Rzeszowie dr n. o zdr. Ewa Zawilińska.

Najważniejszym punktem dzisiejszych uroczystości jubileuszowych była ceremonia wręczenia odznaczeń i podziękowań dla zasłużonych działaczy jasielskiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża oraz osób i organizacji na co dzień współpracujących z tą organizacją.

Ich dotychczasowa działalność dobroczynna została uhonorowana m.in. Odznakami „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I, II i III stopnia, pamiątkowymi grawertonami od jasielskiego oddziału oraz pamiątkowymi medalami z okazji stulecia PCK.

Okolicznościową galę przeprowadzono przy współudziale oraz zrealizowano dzięki wsparciu finansowym jakiego udzielili: Jasielski Dom Kultury, miasto Jasło, gmina Jasło, gmina Tarnowiec, Prywatna Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Jaśle, Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Jaśle, Fabryka Armatur „JAFAR”, gmina Nowy Żmigród, gmina Osiek Jasielski, gmina Skołyszyn, Szkoła Podstawowa nr 2 w Jaśle.

NAGRODZENI
Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” III stopnia (dla kobiet, które oddały minimum 5 litrów krwi i mężczyzn, którzy oddali minimum 6 litrów krwi): Barbara Feliks, Jadwiga Pawlik, Marek Boczar, Grzegorz Chochołek, Robert Czerkiewicz, Marcin Gajda, Daniel Garbacik, Grzegorz Kurowski, Kamil Skicki, Michał Soboń, Dawid Stec, Mariusz Wójcik, Sławomir Zieliński.

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” II stopnia (dla kobiet, które oddały minimum 10 litrów krwi i mężczyzn, którzy oddali minimum 12 litrów krwi): Janusz Cionek, Dawid Kwilosz, Daniel Ptaszek, Jarosław Ryznar, Jerzy Woźniak.

Odznaka „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” I stopnia (dla kobiet, które oddały minimum 15 litrów krwi i mężczyzn, którzy oddali minimum 18 litrów krwi): Maria Majchrowicz, Marcin Ciciora, Stanisław Feliks, Rafał Gacek, Robert Nowiński, Michał Witalis.

Pamiątkowe grawertony dla zasłużonych działaczy Oddziału Rejonowego PCK w Jaśle: Janina Pankowicz, Bogdan Konieczny, Andrzej Pecka, Stanisław Maciejowski.

Podkarpacki Medal Pamiątkowy z okazji stulecia PCK: Maria Gąsiorowska, prezes Oddziału Rejonowego w Jaśle; Ryszard Pabian, burmistrz miasta Jasła; Bogdan Konieczny, były prezes Oddziału Rejonowego w Jaśle; Janina Pankowicz, działaczka Oddziału Rejonowego w Jaśle.

Warszawski Medal Pamiątkowy z okazji stulecia PCK: Urząd Miasta w Jaśle; Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle; Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowcu; zakładowe koło Honorowych Dawców Krwi przy Szpitalu Specjalistycznym w Jaśle.

Medal pamiątkowy z okazji stulecia PCK: Klub HDK „Ostoja” przy OSP w Kołaczycach; Klub HDK przy Zespole Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaśle; Koło PCK przy Szkole Podstawowej w Lisowie; Koło PCK przy Publicznym Gimnazjum w Brzyskach; Koło PCK przy Gimnazjum nr 1 w Jaśle; Koło PCK przy Zespole Szkół nr 3 w Jaśle; Koło PCK przy Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

FOTOGALERIA:

Obchody jubileuszu stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Uroczyste obchody stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża na ziemi jasielskiej”