Kultura | rozrywka | edukacja

Malarstwo Mirosławy i Kazimierza Rocheckich w JDK

Jasielski Dom Kultury zaprasza do niezwykłego świata wyobraźni toruńskich artystów: Mirosławy i Kazimierza Rocheckich, wykładowców Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wernisaż z udziałem autorów prac odbędzie się 27 czerwca br. o godz. 18.00. Obrazy prezentowane będą do 5 września w Galerii i Sali Offowej Jasielskiego Domu Kultury.

TAJEMNICE i BYĆ to dwie przenikające i uzupełniające się wystawy, pełne abstrakcyjnych form, zdecydowanych kontrastów i ekspresji.

Mirosława Rochecka posługuje się językiem syntetycznej formy abstrakcyjnej, opartym na symbolice światła i koloru. Treści zawarte w obrazach Kazimierza Rocheckiego mówią o sensie życia, istocie człowieczeństwa, przedstawiają obraz skomplikowanej i pełnej kontrastów ludzkiej natury oraz relacje człowieka z Bogiem.

Pochodząca z Mazowsza Mirosława Rochecka studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Obecnie na stanowisku profesora. Prowadzi pracownię malarstwa dla studentów konserwacji zabytków w Zakładzie Kształcenia Artystycznego. Głównym problemem jej twórczości jest wyrażanie treści duchowych przez materię malarską. Swój przekaz artystyczny kieruje w stronę sacrum i wartości chrześcijańskich. Posiada w swoim dorobku ponad 30 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą (Niemcy, Dania, Słowacja). Uczestniczyła w ponad 200 wystawach zbiorowych, plenerach i sympozjach artystycznych w kraju i za granicą (Francja, Niemcy, Dania, Litwa, Słowacja, Ukraina). Otrzymała wiele nagród i wyróżnień w dziedzinie malarstwa. Jest autorką artykułów i esejów o sztuce.

Kazimierz Rochecki urodził się w Jaśle. Artysta malarz, rysownik, witrażysta i projektant wnętrz sakralnych. Jest profesorem zwyczajnym – pracuje na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Prowadzi pracownię witrażu.

Jest autorem 41 wystaw indywidualnych, brał udział w ponad 250 wystawach zbiorowych. Swoje prace wystawiał w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, na Litwie, w Holandii, Francji, Ukrainie, Słowacji, Danii, USA, Kanadzie. Zrealizował ponad 150 monumentalnych witraży oraz ponad 40 monumentalnych malowideł ściennych we wnętrzach sakralnych. Jego dzieła i realizacje znajdują się w obiektach sakralnych, muzeach, galeriach oraz kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, Niemczech, Holandii, Danii, Hiszpanii, Portugalii, Słowacji, Ukrainie, Litwie, Łotwie, Kanadzie, USA, Brazylii, Japonii.
Kazimierz Rochecki za swoją twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany.

Jest współautorem i kuratorem przedsięwzięć artystycznych, wystawienniczych i wydawniczych upowszechniających kulturę i sztukę zrealizowanych wraz z żoną Mirosławą Rochecką. Wspólnie zrealizowali blisko 80 wystaw o znaczeniu ogólnopolskim i międzynarodowym oraz opracowali i przygotowali do druku kilkanaście publikacji o charakterze albumowym.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE