Informacje

Zamiana ciągów komunikacyjnych między powiatem, a miastem Jasłem

Powiat jasielski i miasto Jasło zamienią się zarządzanymi przez siebie ulicami miejskimi. Inicjatywa podjęta przez obydwa samorządy terytorialne ma wieloraki aspekt. Podstawowym założeniem jest zapewnienie płynnej przejezdności dla ruchu lokalnego w związku z realizowanym na terenie miasta nowym układem drogowym. Zakładane są również kolejne rozwiązania, które mają korzystnie wpłynąć na warunki poruszania się samochodami po naszym mieście.

Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu w Jaśle podjęto dwie uchwały w zakresie komunikacji publicznej. Pierwsza z nich dotyczy pozbawienia kategorii dróg powiatowych czterech ulic położonych na terenie Jasła i przekazaniu ich w zarząd gminie miejskiej. Chodzi o ulice: Kraszewskiego (1858R), Jagiełły (1857R), Szopena (1856R) i Szajnochy (1852R).

Zaproponowane rozwiązanie ma przede wszystkim na celu uporządkowanie spraw związanych z przejrzystym utrzymaniem przedmiotowego ciągu drogowego. Przejęcie w zarząd wymienionych wyżej ulic pozwoli miastu na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego sygnalizowanych od dłuższego czasu przez lokalną społeczność. Chociażby poprzez przebudowę dotychczasowych newralgicznych skrzyżowań na ronda. Łatwiej też będzie zapewnić bieżące utrzymanie jezdni mając na względzie na przykład odśnieżanie w okresie zimowym.

Jest propozycja uporządkowania sytuacji pewnych ciągów drogowych w mieście Jaśle. Zaszły pewne zmiany w tych historycznych ciągach i jest propozycja zamiany ciągów ulicznych z miastem Jasłem. Chcemy przekazać ulicę Kraszewskiego, która będzie w najbliższym czasie wyremontowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, ulicę Szopena, ulicę Jagiełły oraz część ulicy Szajnochy. Przejmiemy jeden ciąg drogowy w zamian za przekazanie tych ulic. – objaśnił starosta jasielski Adam Pawluś.

Chodzi o ulicę Żniwną oraz fragment ulicy Hankówka i ulicy Towarowej. We wskazanym przez niego miejscu planuje się budowę wschodniej obwodnicy miasta z przeznaczeniem dla ruchu lokalnego. Głównym elementem tego rozwiązania ma być most na rzece Jasiołce, który połączy dwa sąsiadujące ze sobą osiedla.

Starosta Adam Pawluś tłumaczy, że obydwa samorządy są żywo zainteresowane realizacją przedmiotowego zadania inwestycyjnego. – Na dzień dzisiejszy powiat jasielski ma lepsze dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. My mamy proporcje 60:40 natomiast miasto ma proporcje 50:50. Jest deklaracja ze strony miasta, że będą wspierać te nasze działania również finansowo. – powiedział.

Skierowanie ruchu lokalnego na wskazany przez starostę ciąg drogowy jest społecznie uzasadnione zwłaszcza w sytuacji, gdy za kilka miesięcy całkowicie zmieni się układ komunikacyjny w tej części Jasła.

Mianowicie, będzie realizowana droga 992 od ronda na Żółkowie do ronda na ulicy Floriańskiej w Sobniowie. Również odcinek drogi KG2 wzdłuż Jasiołki, od ronda „Solidarności”. Więc powstaje nowy ciąg komunikacyjny w kierunku północ-południe. Pod wiaduktem na skrzyżowaniu ulicy Kasprowicza nastąpi znaczne zagęszczenie ruchu. Wystąpiliśmy do ministra o podjęcie takich działań, które by zapewniły udrożnienie ruchu na odcinku drogi krajowej 28. Przynajmniej od tego wiaduktu do ulicy Towarowej poprzez stworzenie dwóch dodatkowych pasów. Nie wiem na ile jest to realne i czy to się uda w szybkim czasie zrealizować, ale tam nastąpi duża kumulacja tego ruchu. Logicznym wydaje się, żeby ten ruch od strony Tarnowca czy Wolicy trochę skanalizować w kierunku dzielnicy przemysłowej. Więc ten nowy ciąg Żniwna-Towarowa pozwoli na zmniejszenie tego zagęszczenia, na wyprowadzenie ruchu lokalnego i na szybszy dojazd do Nowego Stylu, dzielnicy przemysłowej, szpitala i budowanej Komendy Powiatowej Policji. – dopowiada samorządowiec.

Wcześniej mówiło się o potrzebie wykonania ronda na skrzyżowaniu ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Kasprowicza, które mogłoby upłynnić ruch po wybudowaniu dwóch nowych odcinków drogi wojewódzkiej nr 992. Na dzień dzisiejszy, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie nie ma ujętego tego zadania w swoich długofalowych działaniach.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE